Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стимулирования развития молочного и мясного скотоводства

Проект закона Украины от 15.03.2012 № 10198
Дата рассмотрения: 15.03.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання розвитку молочного і м'ясного скотарства

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 49, ст. 527) із змінами, внесеними згідно із Законами України станом на 01.03.2012 р.

У статті 3:

Підпункт 3.3.1 пункту 3.3 доповнити словом "молоко".

У підпункті 3.3.4:

в першому абзаці цифру "20" замінити на цифру "10";

в третьому абзаці слова "з дня отримання виручки від реалізації цих об'єктів" замінити на слова "з дня отримання продукції".

Пункт 3.3 доповнити підпунктом 3.3.5 такого змісту:

"3.3.5. Встановити м'ясомолочним переробним підприємствам граничну рентабельність не більше 10 відсотків".

У статті 15:

Внести зміни до пункту 15.1 і викласти в такій редакції:

"15.1. При плануванні витрат державного бюджету на черговий рік Кабінет Міністрів України передбачає бюджетні дотації державному органу з питань аграрної політики для виробників тваринницької продукції, в які включає видатки:

на здешевлення виробництва молока і м'яса великої рогатої худоби у розмірі не менше 30 відсотків їх нормативної собівартості;

на відшкодування до 90 відсотків вартості банківських кредитів, отриманих на будівництво тваринницьких ферм і комплексів великої рогатої худоби, будівництво кормосховищ для зберігання силосу, сінажу, сіна та коренеплодів, будівництво підприємств по виробництву альтернативних видів палива на базі органічних добрив та інших відходів тваринницьких комплексів, на закупівлю технічних засобів і обладнання для доїння, кормовиробництва та кормозберігання, енергопостачання, на закупівлю племінної худоби і спермопродукції; на створення рекультивованих і продуктивних пасовищ;

на 40-відсоткове здешевлення вартості електроенергії і газу, спожитої для виробництва молока і м'яса великої рогатої худоби;

на відшкодування на 50 відсотків вартості технічних і транспортних засобів, придбаних для створення обслуговуючих кооперативів в галузі скотарства, витрат на закупівлю насіння кормових культур, а також витрат на здійснення заходів з агромеліорації (гіпсування, вапнування та створення культурних пасовищ);

на часткове або повне відшкодування вартості лізингових платежів на технічні засоби, придбані для виробництва молока і м'яса тваринницькими комплексами і фермерськими господарствами.

Бюджетна дотація надається з метою підтримки рівня платоспроможного попиту українських споживачів продукції тваринництва та запобігання виникненню збитковості українських виробників такої продукції".

Пункт 15.8 доповнити другим абзацом такого змісту:

"В додаток включається формування спеціального рахунку бюджетних доходів від митних зборів та ПДВ з імпорту м'ясо-молочних продуктів, кошти якого спрямовуються на підтримку виробників молока і м'яса великої рогатої худоби".

Пункт 15.10 доповнити і викласти в такій редакції:

"15.10. Кабінет Міністрів України:

щорічно приймає постанову з питань режиму надання бюджетної дотації та спеціальної бюджетної дотації, виходячи з норм цієї статті;

за поданням центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики установлює:

мінімально допустимий рівень цін на продукцію тваринництва, який використовується як база для розрахунку дотацій, а також для розрахунку ціни при закупівлі продукції тваринництва безпосередньо у виробника;

обсяги бюджетного відшкодування відсотків по кредитах, залучених на будівництво і технічне оснащення об'єктів молочного і м'ясного скотарства, на будівництво підприємств по виробництву альтернативних видів палива з органічних добрив і відходів виробництва від скотарства;

державні гарантії на залучені кредити для закупівлі племінної худоби;

обсяги фінансування на фундаментальні та прикладні наукові дослідження в галузі м'ясного і молочного скотарства, на розробку і впровадження сучасних стандартів гармонізованих з європейськими стандартами, а також на фінансування заходів з контролю якості м'ясо-молочної продукції;

обсяги бюджетних дотацій на один гектар пасовищ та кормових угідь по заготівлі силосу, сінажу, сої, кукурудзи, коренеплодів".

У статті 17-2:

Пункт 17-2.3 доповнити другим абзацом такого змісту:

"У вартість будівництва тваринницьких об'єктів включаються затрати на будівництво під'їзних доріг, підведення ліній електропередач з установкою та підключенням електропідстанцій і трансформаторів, прокладка водо- та газопостачання".

(Другий і третій абзац цього пункту стають відповідно третім і четвертим)

Пункт 17.2.4 доповнити і викласти в такій редакції:

"17-2.4. Підтримка виробників продукції тваринництва здійснюється також шляхом:

здешевлення на 50 % вартості послуг з ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин;

закріплення за тваринницькими фермами і комплексами земельних ділянок з розрахунку 2 га землі на одну голову великої рогатої худоби із числа земель запасу, державної чи комунальної власності;

бюджетного відшкодування вартості страхових послуг в обсязі до 50 % за вимушений забій тварин, втрат від інфекційних хвороб, пожеж, стихійних лих;

підготовки за рахунок Держбюджету в термін до 6 місяців проектно-кошторисної документації на будівництво тваринницьких ферм і комплексів з виробництва молока і м'яса великої рогатої худоби з кількістю поголів'я від 50 до 3000 голів та запровадження спрощеної процедури надання дозволів на їх будівництво;

надання права місцевим органам влади запроваджувати пільгове оподаткування місцевими податками виробників молока і м'яса та допомагати їм коштами місцевих бюджетів на закупівлю молодняка великої рогатої худоби;

сприяння створення професійних об'єднань виробників молока і м'яса з метою узгодженого регулювання ринку м'ясо-молочної продукції, встановлення граничних цін, визначення квот, дотацій та інтервенцій з Аграрного фонду".

2. У Законі України "Про молоко і молочні продукти" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 47, ст. 513):01.03.2012

У статті 16:

Доповнити третій абзац і викласти в такій редакції:

"- дотацій на молоко незбиране екстра вищого, першого та другого ґатунку і вершки не згущені до 30 % їх нормативної собівартості".

П'ятий абзац доповнити словами "з частковим або повним відшкодуванням відсоткової ставки отриманих кредитів".

Шостий абзац доповнити словами "із щорічною компенсацією відсоткової ставки лізингових платежів".

4. У Законі України "Про племінну справу у тваринництві" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 2, ст. 7):

Статтю 23 викласти в такій редакції:

"Фінансування загальнодержавних програм селекції у тваринництві та створення державних і не державних селекційних центрів для забезпечення галузі племінними тваринами і генетичними продуктами здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством".

II. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос