Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно внедрения прогрессивной системы налогообложения и налога на роскошь)

Проект закона Украины от 15.03.2012 № 10197
Дата рассмотрения: 15.03.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо запровадження прогресивної системи оподаткування та податку на розкіш)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13-17, ст. 112) наступні зміни:

1) пункт 9.1 статті 9 доповнити підпунктом 9.1.19 такого змісту:

"9.1.19. податок на розкіш.";

2) статтю 151 доповни пунктом 151.4 такого змісту:

"151.4. За ставкою податку 25 відсотків для платників податку з високою рентабельністю ведення господарської діяльності.

Для цілей даного пункту платниками податку з високою рентабельністю ведення господарської діяльності визнаються платники, у яких за наслідками попереднього звітного року рівень прибутку склав понад 25 відсотків оборотних активів. Прибуток таких платників податків у наступному звітному році буде оподатковуватися за ставкою податку зазначену в абзаці 1 пункту 151.4 статті 151 цього Кодексу.";

3) статтю 151 доповни пунктом 151.5 такого змісту:

"151.5. До юридичних осіб резидентів, у статутному капіталі яких частка держави складає не менше 51 відсотка, що здійснюють господарську діяльність у стратегічно важливих сферах економіки України з тривалим терміном окупності інвестицій, за умови, що така господарська діяльність супроводжується впровадженням інноваційних технологій, застосовується понижуючий коефіцієнт ставки податку - 0,5. Перелік стратегічно важливих сфер економіки України з тривалим терміном окупності інвестицій затверджується постановою Кабінету міністрів України."

4) У пункті 167.1. статті 167 слова "15 відсотків" замінити на "13 відсотків".

5) Абзац другий пункту 167.1 статті 167 викласти у наступній редакції:

"У разі якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці доходів, зазначених у абзаці першому цього пункту, у два і більше рази перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 15 відсотків."

6) у пункті 167.1 статті 167

доповнити пункт після абзацу другого трьома абзацами такого змісту:

"У разі якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці доходів, зазначених у абзаці першому цього пункту, перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17 відсотків суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою, визначеною в абзаці другому цього пункту.

У разі якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці доходів, зазначених у абзаці першому цього пункту, перевищує п'ятнадцятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 20 відсотків суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставками, визначеними в абзацах другому і третьому цього пункту.

У разі якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці доходів, зазначених у абзаці першому цього пункту, перевищує тридцятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 30 відсотків суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставками, визначеними в абзацах другому, третьому і четвертому цього пункту."

У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;

Абзац шостий пункту 167.1 статті 167 викласти у наступній редакції:

"Платники податку, які подають податкові декларації за податковий (звітний) рік згідно з підпунктом "є" пункту 176.1 статті 176, статтями 177 і 178 цього розділу, застосовують ставку податку 15 відсотків до середньомісячного річного оподатковуваного доходу, що у два і більше рази перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, ставку податку 17 відсотків до частини середньомісячного річного оподатковуваного доходу, що перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, ставку податку 20 відсотків до частини середньомісячного річного оподатковуваного доходу, що перевищує п'ятнадцятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року та ставку податку 30 відсотків до частини середньомісячного річного оподатковуваного доходу, що перевищує тридцятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу розраховується як сума загальних місячних оподатковуваних доходів, зазначених в абзаці першому цього пункту, поділена на кількість календарних місяців, протягом яких платником податку було одержано такі доходи у податковому (звітному) році, за який здійснюється декларування.";

в абзаці сьомому слова "першому та другому" замінити словами "першому - п'ятому";

доповнити пункт після абзацу сьомого абзацом такого змісту:

"У сім'ях де виховуються двоє і більше дітей один з батьків, за власним вибором при поданні річної декларації про доходи, має право скористатися понижуючим коефіцієнтом до ставок податку передбачених статтею 167 цього Кодексу. Понижуючий коефіцієнт складає 0,5 та починає застосовуватися до доходів фізичної особи резидента починаючи з місяця наступного за місяцем в якому подавалася декларація. Положення даного абзацу застосовуються виключно до сімей, в яких доходи обох батьків оподатковуються за ставкою податку передбаченою абзацом першим пункту 167.1 статті 167 цього Кодексу. Форма заяви та довідки про застосування понижуючого коефіцієнта розробляється та затверджується Державною податковою службою України."

7) статтю 167 доповни пунктом 167.2.1 такого змісту:

"167.2.1. Ставка податку передбачена пунктом 167.2. цієї статті застосовується у подвійному розмірі якщо розмір доходів передбачених пунктом 167.2. цієї статті у двісті і більше разів перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року ставка податку."

8) пункт 193.1 статті 193 викласти у новій редакції:

"193.1. Ставки податку встановлюються від бази оподаткування в таких розмірах:

а) 17 відсотків;

б) 0 відсотків;

в) 8 відсотків;

г) 12 відсотків;

ґ) 23 відсотків;

д) 25 відсотків;"

9) пункт 194.1 статті 194 викласти у новій редакції:

"194.1. Операції, зазначені у статті 185 цього Кодексу, крім операцій, що не є об'єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, та операцій, до яких застосовується нульова або спеціальні ставки, оподатковуються за ставкою, зазначеною в підпункті "а" пункту 193.1 статті 193 цього Кодексу, яка є основною.";

8) доповнити Кодекс статтею 197-1 такого змісту:

"Стаття 197-1. Операції, що підлягають оподаткуванню за спеціальними ставками податку

197-1.1. За ставкою 8 відсотків оподатковуються операції з:

197-1.1.1. імпорту товарів, що належать до мінімального продуктового кошика;

197-1.1.2. постачання, оптового та роздрібного продажу товарів, що належать до мінімального продуктового кошика;

197-1.2.За ставкою 12 відсотків оподатковуються операції з:

197-1.2.1. імпорту медикаментів та лікарських засобів (окрім медикаментів та лікарських засобів призначених для косметичного лікування або косметичної хірургії, абортів);

197-1.2.2. постачання, оптового та роздрібного продажу медикаментів та лікарських засобів (окрім медикаментів та лікарських засобів призначених для косметичного лікування або косметичної хірургії, абортів);

197-1.2.3. виконання робіт та постачання послуг суб'єктами підприємницької діяльності - резидентами України, які одночасно здійснюють видавничу діяльність, діяльність з виготовлення, розповсюдження книжкової продукції та виробництва паперу і картону;

197-1.3. За ставкою 23 відсотків оподатковуються операції з:

197-1.3.1. імпорту мотоциклів, легкових автомобілів, суден, гелікоптерів та літаків вартість яких перевищує 300 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

197-1.3.2. постачання, оптового та роздрібного продажу мотоциклів, легкових автомобілів, суден, гелікоптерів та літаків вартість яких перевищує 300 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

197-1.3.3. передача у найм (оренду) мотоциклів, легкових автомобілів, суден, гелікоптерів та літаків вартість яких перевищує 300 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

197-1.4. За ставкою 25 відсотків оподатковуються операції з:

197-1.4.1. імпорту виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, обробленого та необробленого дорогоцінного каміння вартість яких перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

197-1.4.2. постачання, оптового та роздрібного продажу виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, обробленого та необробленого дорогоцінного каміння вартість яких перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

197-1.4.3. імпорту годинників, мобільних телефонів та зброї вартість яких перевищує 15 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року

197-1.4.4. постачання, оптового та роздрібного продажу годинників, мобільних телефонів та зброї вартість яки перевищує 15 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року

197-1.4.5. імпорту взуття, виробів з хутра, шкіри, килимових та текстильних виробів, вартість яких перевищує 25 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

197-1.4.6. постачання, оптового та роздрібного продажу взуття, виробів з хутра, шкіри, килимових та текстильних виробів, вартість яких перевищує 25 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

197-1.4.7. імпорту витворів мистецтва та антикваріату вартість яких перевищує 25 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

197-1.4.8. постачання, оптового та роздрібного продажу витворів мистецтва та антикваріату вартість яких перевищує 25 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.";

9) доповнити Кодекс розділом XVIII1 такого змісту:

"Розділ XVIII1. Податок на предмети розкоші

Стаття 341. Платники податку

341.1. Платниками податку є фізичні особи, в тому числі нерезиденти, які:

341.1.1. є власниками майна, зазначеного в підпунктах 342.1.1 - 342.1.6 пункту 342.1 статті 342 цього розділу;

341.2. Платниками податку є юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які:

341.2.1. є власниками майна, зазначеного в підпунктах 342.1.1 - 342.1.6 пункту 342.1 статті 342 цього розділу і при цьому не використовують його у своїй господарській діяльності (торгівлю даним майном або його використання для надання послуг).

Стаття 342. Об'єкти оподаткування

342.1. Об'єктами оподаткування є:

342.1.1. об'єкти житлової нерухомості:

квартира, загальна площа якої перевищує 250 кв. метрів,

житловий, дачний або садовий будинок, котедж або житловий будинок садибного типу, загальна площа якого перевищує 450 кв. метрів;

342.1.2. несільськогосподарські угіддя та земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у власності платника податку, загальна площа яких перевищує 0,4 гектара;

342.1.3. легкові автомобілі з об'ємом циліндрів двигуна понад 3698 куб. сантиметрів;

342.1.4. мотоцикли з об'ємом циліндрів двигуна понад 799 куб. сантиметрів;

342.1.5. судна, зареєстровані у Державному судновому реєстрі України або у Судовій книзі України, оснащені стаціонарним або підвісним двигуном (двигунами) потужністю понад 70 кВт;

342.1.6. зареєстровані у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України або у Реєстрі державних повітряних суден України літальні апарати.

Стаття 343. База оподаткування

343.1. База оподаткування визначається для:

343.1.1. об'єктів житлової нерухомості - за загальною площею в кв. метрах;

343.1.2. несільськогосподарських угідь та земельних ділянок несільськогосподарського призначення - за нормативною грошовою оцінкою в гривнях чи площею в гектарах;

343.1.3. легкових автомобілів та мотоциклів - за об'ємом циліндрів двигуна в куб. сантиметрах;

343.1.4. суден - за потужністю двигуна (двигунів) в кВт;

343.1.5. літальних апаратів - за максимальною злітною масою.

Стаття 344. Ставки податку

344.1. Ставка податку для:

344.1.1. об'єктів житлової нерухомості - 3 відсотки розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, за 1 кв. метр загальної площі об'єкта житлової нерухомості.

344.1.2. несільськогосподарських угідь та земельних ділянок несільськогосподарського призначення:

нормативну грошову оцінку яких проведено, - 5 відсотків їх нормативної грошової оцінки;

нормативну грошову оцінку яких не проведено, - 25 відсотків нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.

344.1.3. легкових автомобілів та мотоциклів - 25 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року за кожні 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна.

344.1.4. суден - 30 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року за 1 кВт потужності двигуна (двигунів).

344.1.5. літаків і вертольотів - 0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за кожен кілограм максимальної злітної маси.

Стаття 345. Податковий період

345.1. Базовий податковий (звітний) період для об'єктів оподаткування, визначених у підпунктах 342.1.1 - 342.1.6 пункту 342.1 статті 342 цього розділу, дорівнює календарному року.

Стаття 346. Порядок нарахування та сплати податку

346.1. Обчислення та нарахування суми податку на об'єкти оподаткування, визначені у підпунктах 342.1.1 і 342.1.2 пункту 342.1 статті 342 цього розділу, проводиться відповідним органом державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості чи несільськогосподарських угідь та земельних ділянок несільськогосподарського призначення.

346.2. Обчислення та нарахування суми податку на об'єкти оподаткування, визначені у підпунктах 342.1.3 - 342.1.6 пункту 342.1 статті 342 цього розділу, проводиться відповідним органом державної податкової служби за місцем реєстрації об'єкта оподаткування.

346.3. Податкові повідомлення-рішення про суму податку на об'єкти оподаткування, визначені у підпунктах 342.1.1 - 342.1.6 пункту 342.1 статті 342 цього розділу, вручаються платнику податку до 1 липня року, наступного за звітним, за формою, встановленою відповідно до статті 58 цього Кодексу.

На новостворений об'єкт оподаткування податок сплачується з початку місяця, в якому у платника податку виникло право власності на такий об'єкт.

У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування протягом звітного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нього виникло право власності, а орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення попередньому та новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

346.4. Податок на об'єкти оподаткування, визначені у підпунктах 342.1.1 - 342.1.6 пункту 342.1 статті 342 цього розділу, сплачується протягом 60 календарних днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

346.5. Контроль за своєчасністю сплати до бюджету податку на об'єкти оподаткування, визначені у підпунктах 342.1.1 - 342.1.6 пункту 342.1 статті 342 цього розділу, здійснюється органами державної податкової служби.

346.6. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів, а також органи, що проводять державну реєстрацію транспортних засобів, зобов'язані щороку до 1 лютого року, наступного за звітним, надавати необхідні відомості для розрахунку податку відповідному органу державної податкової служби у порядку та за формою, встановленими Кабінетом Міністрів України.".

II. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, а в частині внесення змін до статей 193, 194 та 197 Податкового кодексу України з 1 січня 2014 року, але не раніше дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

3. Щорічно Кабінету Міністрів України під час підготовки проекту Закону України про Державний бюджет України передбачати податок на додану вартість, що стягується за спеціальними ставками передбаченими підпунктами "ґ" і "д" пункту 193.1 статті 193 Податкового кодексу України та податок на предмети розкоші у складі джерел формування доходів спеціального фонду Державного бюджету України із спрямуванням відповідних коштів у повному обсязі на дотацію Пенсійному фонду України для виплати пенсій.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос