Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об электроэнергетике" (относительно стимулирования производства электроэнергии из альтернативных источников энергии)

Проект закона Украины от 24.02.2012 № 10119
Дата рассмотрения: 24.02.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" (щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії)

З метою стимулювання в Україні екологічних інвестицій, а також розвитку альтернативних та відновлювальних джерел енергії, Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до Закону України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 319, ст. 321; 2003 р., N 52, ст. 378; 2004 р., N 15, ст. 210; 2005 р., N 7-8, ст. 162, N 10, ст. 190, NN 17-19, ст. 267, N 20, ст. 278, N 28, ст. 373; 2006 р., NN 9-11, ст. 96, N 49, ст. 486; 2007 р., N 7-8, ст. 66, N 33, ст. 440; 2008 р., NN 5-8, ст. 78):

1. У Статті 1:

1)після абзацу 12 доповнити новими абзацами такого змісту:

"вітрова електроустановка - електрична установка, яка перетворює кінетичну енергію вітру на електричну;

вітрова електростанція - група вітрових електричних установок або окрема вітрова електрична установка, устаткування і споруди, розташовані на одній території, функціонально зв'язані між собою і складають єдиний комплекс, призначений виробляти електроенергію, перетворюючи кінетичну енергію вітру в електричну;".

У зв'язку з цим абзаци 13 - 33 вважати відповідно абзацами 15 - 35;

2) Абзац 34 викласти у такій редакції:

"зелений" тариф - спеціальний тариф, за яким закуповується електрична енергія, вироблена на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблена лише міні, малими та середніми гідроелектростанціями);";

3) Після абзацу 34 доповнити новим абзацом такого змісту:

"міні гідроелектростанція - електрична станція, що виробляє електричну енергію за рахунок використання гідроенергії, величина встановленої потужності якої не перевищує 1 МВт;

У зв'язку з цим абзац 35 вважати абзацом 36;

4)Абзац 36 викласти у наступній редакції:

"мала гідроелектростанція - електрична станція, що виробляє електричну енергію за рахунок використання гідроенергії, величина встановленої потужності якої становить більше за 1 МВт але не перевищує 10 МВт";

5) Після абзацу 36 доповнити новим абзацом такого змісту:

середня гідроелектростанція - електрична станція, що виробляє електричну енергію за рахунок використання гідроенергії, величина встановленої потужності якої становить більше за 10 МВт але не перевищує 20 МВт".

2. У статті 5 абзац 15 викласти у такій редакції:

"сприяння розвитку альтернативної енергетики як екологічно чистої і безпаливної підгалузі енергетики шляхом встановлення "зеленого" тарифу та оплати електростанціям, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише міні, малими та середніми

гідроелектростанціями),всієї виробленої ними електричної енергії в повному обсязі у грошовій формі, без застосування будь-яких видів заліків погашення заборгованості із розрахунків за електроенергію.".

3. Абзац 12 у частині першій статті 12 викласти у такій редакції:

"формування та ведення реєстру об'єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише міні, малими та середніми гідроелектростанцій).".

4. У частинах 1 та 2 статті 15:слова "малими" змінити на слова "міні, малими та середніми".

5. У абзаці 6 частини 8 статті 15: слово "малими" змінити на слова "міні, малими та середніми".

6. У Статті 17-1

1) У частині 1: слово "малими" змінити на слова "міні, малими та середніми".

2) Частину 4 викласти у такій редакції:

"Величина "зеленого" тарифу для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з біомаси та біогазу, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з біомаси та біогазу.";

3) У частині 6: слова "малими" змінити на слова "міні, малими та середніми" у відповідних відмінках.

4) Доповнити статтю 17-1 новою частиною сьомою:

"Величина "зеленого" тарифу для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію внаслідок перероблення побутових відходів, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої внаслідок перероблення побутових відходів.";

У зв'язку з чим частину сьому вважати частиною восьмою.

5) Абзац 5 частини восьмої викласти у наступній редакції:

"2,3 - для електроенергії, виробленої з біомаси та біогазу;";

6) Абзац 9 частини восьмої викласти у наступній редакції:

"1,6 - для електроенергії, виробленої малими гідроелектростанціями.";

7) Частину восьму доповнити новими абзацами:

"2,0 - для електроенергії, виробленої міні гідроелектростанціями.

1,2 - для електроенергії, виробленої середніми гідроелектростанціями.

3,0 - для електроенергії, виробленої внаслідок перероблення побутових відходів.";

7) Після частини 14 доповнити новою частиною п'ятнадцятою:

"Зелений" тариф забезпечує експлуатаційні витрати виробництва (собівартість виробництва) електричної енергії, виробленої суб'єктами господарювання на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише міні, малими та середніми гідроелектростанціями), кошти на сплату податків і зборів, передбачених діючим законодавством, та інвестиційну складову для фінансування суб'єктами господарювання будівництва нових або реконструкції (модернізації) діючих об'єктів електроенергетики з використанням альтернативних джерел енергії у розмірі п'ятдесяти відсотків чистого прибутку від виробництва та реалізації електроенергії за "зеленим" тарифом.

Інвестиційна складова "зеленого" тарифу для об'єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише міні, малими та середніми гідроелектростанціями), має становити не менше п'ятдесяти відсотків чистого прибутку від виробництва та реалізації електроенергії за "зеленим" тарифом, крім новостворених (новозбудованих) об'єктів альтернативної енергетики на період терміну окупності інвестицій.".

У зв'язку з чим частини п'ятнадцяту - шістнадцяту вважати відповідно частинами шістнадцятою - сімнадцятою.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

  

Голова Верховної Ради України

Опрос