Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно формирования депутатских фракций (групп на правах фракции) местных советов

Проект закона Украины от 24.02.2012 № 10118
Дата рассмотрения: 24.02.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо формування депутатських фракцій (груп на правах фракції) місцевих рад

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про статус депутатів місцевих рад" (Відомості Верховної Ради України, 2002, N 40, ст. 290; 2007, N 13, ст. 134; 2010, N 35-36, ст. 491):

1) статті 25 - 28 викласти в такій редакції:

"Стаття 25. Депутатські фракції (групи на правах фракції)

1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати місцевих рад на основі партійного членства (на партійній основі) можуть об'єднуватися в депутатські фракції.

2. Депутати, обрані за виборчими списками кількох місцевих організацій політичної партії, які за результатами виборів отримали депутатські мандати, та депутати, обрані в одномандатних мажоритарних виборчих округах у разі їх висування кандидатами відповідними місцевими організаціями політичних партій, якщо кожна з цих місцевих організацій політичних партій не отримала необхідної кількості депутатських мандатів, яка надає їй право відповідно до частини другої статті 26 цього Закону утворити окрему депутатську фракцію, можуть утворити депутатську групу на правах депутатської фракції.

3. Повноваження депутатських фракцій (груп на правах фракції) є похідними від повноважень депутата місцевої ради, передбачених цим Законом.

4. Членство депутата місцевої ради в депутатській фракцій (груп на правах фракції)не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень.

Стаття 26. Порядок та умови утворення і реєстрації депутатських фракцій (груп на правах фракції)

1. Депутатська фракція (група на правах фракції) формуються в будь-який час протягом строку повноважень місцевої ради даного скликання.

2. Депутатська фракція (група на правах фракції) в сільській, селищній, міській, районній у місті, районній раді складається не менш як з трьох депутатів, а в обласній раді - не менш як із п'яти депутатів.

3. Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами місцевої ради, обраними за виборчим списком місцевої організації політичної партії, які за результатами виборів отримали депутатські мандати, та депутатами, обраними в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі.

4. Депутати місцевої ради мають право формувати лише одну депутатську фракцію місцевої організації політичної партії або брати участь у формуванні лише однієї депутатської групи на правах фракції.

5. Депутат місцевої ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції (групи на правах фракції).

6. Депутатська фракція (група на правах фракції) утворюється за рішенням зборів депутатів місцевої ради, які виявили бажання увійти до її складу.

7. Депутати місцевої ради, які входять до складу депутатської фракції (групи на правах фракції), обирають особу, яка очолює депутатську фракцію (групу на правах фракції).

8. Депутатська фракція (група на правах фракції) реєструється у відповідній місцевій раді за поданням особи, яка очолює депутатську фракцію (групу на правах фракції), до якого додається підписане депутатами цієї фракції (групи на правах фракції) письмове повідомлення про сформування депутатської фракції (групи на правах фракції) із зазначенням її назви, персонального складу, партійної належності членів фракції (групи на правах фракції) та особи, яка очолює фракцію (групу на правах фракції).

9. Діяльність депутатської фракції (групи на правах фракції) припиняється:

1) у разі вибуття окремих депутатів місцевої ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлена частиною другою цієї статті;

2) у разі прийняття депутатами місцевої ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської фракції (групи на правах фракції);

3) після закінчення строку повноважень відповідної ради.

10. Інші питання створення та діяльності депутатських фракцій (груп на правах фракції) визначаються регламентом місцевої ради.

Стаття 27. Права депутатських фракцій (груп на правах фракції)

Депутатські фракції (групи на правах фракції) мають право:

1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

4) об'єднувати зусилля з іншими депутатськими фракціями (групами на правах фракції) для узгодженої підготовки та розгляду питань;

5) здійснювати інші права, передбачені законами України та статутом територіальної громади.

Стаття 28. Міжфракційні депутатські групи

1. Для координації роботи з реалізації окремих проектів та програм місцевого і регіонального розвитку, підготовки та вирішення інших питань місцевого значення, депутати місцевих рад на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень відповідних рад можуть утворювати міжфракційні депутатські групи.

2. Міжфракційні депутатські групи не підлягають реєстрації відповідною місцевою радою і на них не поширюються права, передбачені статтею 27 цього Закону.

2. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997, N 24, ст. 170; 2009, N 19, ст. 260):

1) частину другу статті 57 викласти в такій редакції:

"2. До складу президії (колегії) ради входять голова ради, відповідно заступник голови районної, районної у місті ради чи перший заступник, заступник голови обласної ради, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських фракцій (груп на правах фракції)".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України 

В. Литвин

Опрос