Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно административных данных, направляемых работодателями в государственную службу занятости)

Проект закона Украины от 23.02.2012 № 10107
Дата рассмотрения: 23.02.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо адміністративних даних, які подаються роботодавцями до державної служби зайнятості)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У абзаці третьому статті 49-2 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) слова "спеціальності, кваліфікації та розміру оплати праці" замінити словами "підстав та строку майбутнього вивільнення".

2. У статті 20 Закону України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 p., N 14, ст. 170):

абзац перший частини 1 після слів "їх службові особи" доповнити словами "фізичні особи, які використовують найману працю";

частини 4 - 6 викласти у такій редакції:

"4. Підприємства, установи і організації незалежно від форми власності, фізичні особи, які використовують найману працю, за потреби подають центрам зайнятості адміністративні дані про наявність вільних робочих місць (вакансій), у тому числі призначених для працевлаштування інвалідів.

5. При вивільненні працівників (у тому числі працюючих пенсіонерів та інвалідів) у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників, підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, повідомляють про це не пізніш як за два місяці в письмовій формі державну службу зайнятості, вказуючи підстави і строки вивільнення, список працівників, які підлягають вивільненню та найменування їх професій.

У разі неподання, порушення строків подання цих даних або подання недостовірних даних стягується штраф у чотирикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері зайнятості населення. Ці кошти зараховуються до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

6. Порядок подання центрам зайнятості адміністративних даних, передбачених частинами 4 та 5 цієї статті, встановлюється центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері зайнятості населення за погодженням з центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у галузі статистики.".

3. Абзац другий пункту 2 частини 2 статті 35 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 14, ст. 71) виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України 

В. М. Литвин

Опрос