Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О коллективных договорах и соглашениях" (относительно определения сторон коллективных переговоров)

Проект закона Украины от 23.02.2012 № 10106
Дата рассмотрения: 23.02.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про колективні договори і угоди" (щодо визначення сторін колективних переговорів)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про колективні договори і угоди" ((Відомості Верховної Ради України, 1993, N 36 (07.09.93), ст. 361) такі зміни:

1. в частині третій статті 2 слово "державному" замінити словом "національному", слово "регіональному" замінити словом "територіальному", після слова "двосторонній" додати слова "або тристоронній".

2. в частині першій статті 3; частинах першій, другій, третій статті 6; частинах першій, четвертій статті 9; статтях 17, 18, 19, слово "власник" замінити словом "роботодавець" у відповідних відмінках.

3. У статті 3:

1) абзац третій частини другої викласти у наступній редакції:

"сторона роботодавців, суб'єктами якої є репрезентативні на національному рівні відповідно до законодавства про соціальний діалог всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців";

2) додати абзац четвертий частини другої наступного змісту:

"Кабінет Міністрів України".

3) в частині третій:

після слів "на галузевому рівні є" додати словосполучення "відповідні центральні органи виконавчої влади, яким Кабінетом Міністрів України делеговано в установленому порядку окремі повноваження щодо управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами, відповідних видів економічної діяльності, для ведення колективних переговорів щодо укладення галузевої (міжгалузевої) угоди,";

слова "власники, об'єднання власників або уповноважені ними органи і" замінити словосполученням "сторона роботодавців, суб'єктами якої є репрезентативні відповідно до законодавства про соціальний діалог всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців,";

4) в частині четвертій словосполучення "Угода на регіональному рівні укладається між місцевими органами державної влади або регіональними об'єднаннями підприємців, якщо вони мають відповідні повноваження, і" замінити словосполученням: "Сторонами угоди на територіальному рівні є відповідні місцеві державні адміністрації та/або органи місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких знаходяться підприємства, установи, організації, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, сторона роботодавців, суб'єктами якої є репрезентативні відповідно до законодавства про соціальний діалог організації роботодавців, їх об'єднання,";

5) доповнити частиною п'ятою наступного змісту: "Від імені організацій роботодавців, їх об'єднань, організацій профспілок, об'єднань профспілок, що діють на відповідному рівні, стороною колективної угоди відповідного рівня може виступати спільний представницький орган сторони роботодавців або сторони профспілок відповідного рівня, якщо репрезентативні відповідно до законодавства про соціальний діалог організації роботодавців, їх об'єднання, організації профспілок, їх об'єднання належним чином делегують йому таке право."

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України 

В. М. Литвин

Опрос