Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Национальной программе информатизации" относительно использования открытого программного обеспечения в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях, государственных предприятиях и учебных заведениях государственной и коммунальной формы собственности

Проект закона Украины от 23.01.2012 № 9745
Дата рассмотрения: 23.01.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Національну програму інформатизації" щодо використання відкритого програмного забезпечення в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, державних установах, державних підприємствах та навчальних закладах державної і комунальної форми власності

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Національну програму інформатизації" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 27-28, ст. 181) такі зміни:

1. Статтю 1 доповнити новими визначеннями такого змісту:

"відкритий технічний стандарт - технологічна специфікація (алгоритм, спосіб представлення, кодування тощо), яка не має правових та технічних заборон до реалізації, що сертифікована у якості міжнародного стандарту (IEEE, ISO, тощо) та повна технічна документація якої знаходиться у необмеженому доступі для використання;

використання комп'ютерної програми - акт виконання інструкцій та (або) коду програми на будь-якому цифровому пристрої з метою реалізації відповідної функції;

вихідний код - зручний вираз одного або більше процесів, який може бути перетворений системою програмування у форму, придатну для виконання;

відкритий вихідний код - вихідний код, що надається користувачу відкрито для його вивчення, копіювання (тиражування), модифікації та компіляції;

відкрите програмне забезпечення - сукупність комп'ютерних програм чи конкретна комп'ютерна програма з визначеними функціональними, технічними властивостями, які відповідають вимогам відкритих технічних стандартів, супроводжуються відкритим вихідним кодом та відповідно до ліцензій, за якою вони розповсюджуються можуть (але не обов'язково) змінюватися, копіюватися (тиражуватися) та вільно поширюватися;

закрите програмне забезпечення - сукупність комп'ютерних програм чи конкретна комп'ютерна програма, ліцензійні умови використання якого для користувача, визначені виробником (постачальником), містять одне або більше обмежень, що полягають у закритому доступі до вихідного коду, забороні модифікацій, використання на обмеженій кількості комп'ютерів, забороні тиражування і розповсюдження, перепродажу, копіювання, тощо;

ліцензійне (легальне) програмне забезпечення, ліцензійна копія програмного забезпечення - сукупність комп'ютерних програм чи конкретна програма, яке законно придбане (отримане) користувачем та використовується у відповідності до ліцензійних умов та законодавства;

компіляція - процес формування програмного продукту з вихідного коду; переведення програми з тексту на тій або іншій формалізованій мові програмування до вигляду (найчастіше) бінарного файлу, що може виконуватися процесором комп'ютера, тобто процес виготовлення робочої копії програми з коду, який написав програміст або група програмістів;

контрафактне (неліцензійне) програмне забезпечення - програмне забезпечення, що відповідає, одній або кільком наступним умовам: виготовляється та (або) розповсюджується всупереч вимогам ліцензії та (або) без згоди автора або власника майнових авторських прав відповідного програмного забезпечення; куплене (отримане) незаконно; використовується всупереч умовам ліцензії або законодавства;

користувач програмного забезпечення - фізична чи юридична особа, яка безпосередньо використовує програмне забезпечення шляхом його виконання;

програмний продукт - комп'ютерна програма (програмне забезпечення), що доступне у стані, готовому до застосування, виконання функцій і завдань відповідно до технічних характеристик програмного продукту;

придбання (отримання) програмного продукту - придбання (безкоштовне отримання) ліцензії (права) на використання програмного продукту що може супроводжуватись передачею копії програмного продукту на тому або іншому комп'ютерному носії;";

2. Статтю 20 доповнити новою частиною другою такого змісту:

"Основні вимоги щодо проведення закупівель за державні кошти або кошти місцевих бюджетів програмного забезпечення:

1. Під час проведення конкурсу пропозицій на розробку або закупівлю програмного забезпечення першочергово повинні братись до уваги вітчизняні програмні продукти та рішення, що наявні на ринку відкритого програмного забезпечення. Якщо таких не існує - уповноважений орган державної виконавчої влади чи місцевого самоврядування проводить конкурс для визначення альтернативних виробників (постачальників).

2. Договір на придбання програмного забезпечення у виробника (або дилера виробника, постачальника) повинен містити вимоги повного або часткового страхування відповідних ризиків з боку виробника (дилера виробника).

3. З метою збільшення робочих місць у високотехнологічних галузях економіки України, за інших рівних умов (тобто за рівної якості та вартості програмного забезпечення, підтримки користувачів програмного забезпечення та інших відповідних послуг), пріоритетне право на визначення постачальником на розробку, адаптацію, трансляцію комп'ютерних програм мають національні виробники програмного забезпечення.

4. При закупівлі програмного забезпечення органи державної влади, органи місцевого самоврядування, державні установи, державні підприємства та навчальні заклади державної і комунальної форми власності повинні пересвідчитись, що вони отримують ліцензійне (легальне) програмне забезпечення або його ліцензійну копію, при цьому програмне забезпечення не повинна містити вірусів чи інших (супутніх або прихованих) програм (функцій), що не пов'язані з метою її використання та не повинне порушувати політику безпеки.";

3. Статтю 21 доповнити новими частинами другою та третьою такого змісту:

"Основні принципи державної політики щодо використання програмного забезпечення в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, державних установах, державних підприємствах, та навчальних закладах державної і комунальної форми власності:

1. Для здійснення діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних установ, державних підприємств, та навчальних закладів державної і комунальної форми власності пріоритетним є використання відкритого програмного забезпечення, що:

а) присутнє на ринку інформаційних технологій або у вільному доступі;

б) не поступається за профільною для сфери застосування функціональністю та вигідніше закритого програмного забезпечення за співвідношенням "ціна - функціональність".

2. Користувачі програмного забезпечення в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, державних установах, державних підприємствах, та навчальних закладах державної і комунальної форми власності при провадженні електронного документообігу зі створення інформації, розробці та експлуатації програмних рішень та інформаційних (інформаційно-аналітичних) систем мають обов'язково застосовувати відкриті технічні стандарти.

Вимоги щодо використання програмного забезпечення у навчальних закладах державної і комунальної форми власності:

1. Предметом дослідження та вивчення у навчальних закладах державної і комунальної форми власності повинні бути загальні принципи, методи, механізми і логіка функціонування сучасного програмного забезпечення та інформаційних технологій на прикладах відкритого та закритого програмного забезпечення.

2. Навчальні заклади державної і комунальної форми власності зобов'язані використовувати в навчальному процесі відкриті технічні стандарти, та програмне забезпечення, яке у жодний спосіб не потребує додаткової оплати з боку учня.

3. Навчальні заклади державної і комунальної форми власності можуть використовувати закрите програмне забезпечення в дослідницьких цілях у випадках, коли проведення дослідження безпосередньо пов'язане із використанням виключно конкретної програми.".

II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. В органах державної влади, органах місцевого самоврядування, державних установах, державних підприємствах та навчальних закладах державної і комунальної форми власності може використовуватися закрите програмне забезпечення та комплексні інформаційні рішення, зокрема інформаційні (інформаційно-аналітичні системи) що вже спроектовані та такі, що знаходяться у стані проектування терміном до 3 років з дня набрання чинності цим Законом

4. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос