Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно формирования бюджета развития в Государственном бюджете Украины)

Проект закона Украины от 13.01.2012 № 9710
Дата рассмотрения: 13.01.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо формування бюджету розвитку в Державному бюджеті України)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50-51, ст. 572) такі зміни:

1. Пункти перший та другій статті 14 викласти у такій редакції:

"1. Державний (місцевий) бюджет може затверджуватися з дефіцитом за загальним фондом у разі використання вільного залишку бюджетних коштів (шляхом внесення змін до рішення про державний (місцевий) бюджет за результатами річного звіту про виконання державного (місцевого) бюджету за попередній бюджетний період).

Державний (місцевий) бюджет може затверджуватися з профіцитом за загальним фондом у разі спрямування до бюджету розвитку коштів із загального фонду такого державного (місцевого) бюджету, виконання зобов'язань за непогашеними позиками, а також для забезпечення встановленого розміру оборотного залишку бюджетних коштів (шляхом внесення змін до закону про державний бюджет (рішення про місцевий бюджет) за результатами річного звіту про виконання державного (місцевого) бюджету за попередній бюджетний період).

2. Державний (місцевий) бюджет може затверджуватися з дефіцитом за спеціальним фондом у разі залучення до бюджету розвитку коштів від державних (місцевих) запозичень, коштів із загального фонду державного (місцевого) бюджету, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів, а також у разі використання залишків коштів спеціального фонду державного (місцевого) бюджету, крім власних надходжень бюджетних установ (шляхом внесення змін до закону про державний бюджет (рішення про місцевий бюджет) за результатами річного звіту про виконання державного (місцевого) бюджету за попередній бюджетний період).

Державний (місцевий) бюджет може затверджуватися з профіцитом за спеціальним фондом у разі погашення державного (місцевого) боргу, придбання цінних паперів."

2. Абзац перший пункту першого статті 16 після слів "запозичення здійснюються" доповнити словами "з метою фінансування бюджету розвитку".

3. Статтю 18 доповнити пунктами п'ятим і шостим у такій редакції:

"5. Видатки на обслуговування державного (місцевого) боргу здійснюються за рахунок коштів загального фонду державного (місцевого) бюджету.

6. Видатки державного (місцевого) бюджету на обслуговування державного (місцевого) боргу не можуть перевищувати 10 відсотків видатків загального фонду державного (місцевого) бюджету протягом будь-якого бюджетного періоду, коли планується обслуговування державного (місцевого) боргу."

4. Пункти тринадцятий, двадцять дев'ятий, тридцять дев'ятий, сороковий, сорок перший, сорок другій та сорок третій статті 29 виключити.

5. Доповнити Кодекс статтею 301 такого змісту:

"301. Бюджет розвитку державного бюджету

1. Надходження бюджету розвитку державного бюджету включають:

1) дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державне майно;

2) кошти від відчуження державного майна, кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них;

3) частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність;

4) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду; скарбів, які є пам'ятками історії та культури; майна,одержаного державою в порядку спадкування чи дарування;

5) плата за надання державних гарантій та користування кредитами (позиками), залученими державою;

6) плата за користування кредитом з державного бюджету (крім плати, що зараховується до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України);

7) кошти від реалізації дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, отримані державною установою, уповноваженою на здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням;

8) 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок державного бюджету, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;

9) 10 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації); кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації; кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності після розмежування земель державної та комунальної власності (якщо інше не встановлено законом про Державний бюджет України);

10) державні запозичення, здійснені у порядку, визначеному цим Кодексом та іншими законами України;

11) кошти, які передаються з іншої частини державного бюджету за рішенням Верховної Ради України.

2. До витрат бюджету розвитку державного бюджету належать:

1) погашення державного боргу;

2) капітальні видатки, включаючи капітальні трансферти іншим бюджетам;

3) внески органів державної влади до статутного капіталу суб'єкта господарювання;

3. Бюджет розвитку державного бюджету є складовою частиною спеціального фонду державного бюджету.

4. Кошти бюджету розвитку розподіляються за об'єктами за рішенням Верховної Ради України при затвердженні державного бюджету та при внесенні змін до нього. За об'єктами, строк впровадження яких довший, ніж бюджетний період, визначаються індикативні прогнозні показники бюджету розвитку у складі прогнозу державного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди та враховуються при затвердженні державного бюджету протягом усього строку впровадження таких об'єктів.

6. Статтю 72 виключити.

II.Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос