Идет загрузка документа (50 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О производстве и обращении органической сельскохозяйственной продукции и сырья

Проект закона Украины от 13.01.2012 № 9707
Дата рассмотрения: 13.01.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини

Цей Закон визначає правові, економічні та соціальні основи виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції та сировини, заходи контролю та нагляду за такою діяльністю і спрямований на забезпечення справедливої конкуренції та належного функціонування ринку органічної продукції та сировини, покращення основних показників стану здоров'я населення, збереження природного навколишнього середовища, раціонального використання ґрунтів, забезпечення раціонального використання та відтворення природних ресурсів, а також гарантування впевненості споживачів у продуктах та сировині, маркованих як органічні.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

виробництво органічної продукції (сировини) - виробнича діяльність (в тому числі з вирощування та переробки) осіб, що застосовують принципи, правила та методи органічного виробництва на всіх етапах його виробництва (вирощування, переробки) для отримання натурального (екологічно чистого) продукту, а також в процесі якої зберігаються та відновлюються природні ресурси;

суб'єкт органічного виробництва - фізична або юридична особа, якій надано право виробляти (вирощувати, переробляти), перевозити, зберігати чи/та реалізовувати органічну продукцію (сировину);

правила органічного виробництва - звід положень, які регламентують технологічні процеси виробництва органічної продукції та сировини, встановлюють правила їх зберігання, перевезення та реалізації;

органічна сировина - сировина, отримана в результаті атестованого виробництва відповідно до вимог цього Закону та Правил органічного виробництва, та яка спрямовується на подальше використання для отримання нової продукції;

органічна продукція - продукція, отримана в результаті атестованого виробництва відповідно до вимог цього Закону та Правил органічного виробництва;

традиційна (неорганічна) продукція - продукція, виготовлена за загальноприйнятними технологіями виробництва сільськогосподарської продукції, де можна використовувати будь-які хімічні засоби захисту, синтетичні мінеральні добрива, консерванти, штучні барвники, стимулятори росту, гормони, антибіотики, ароматизатори, стабілізатори, підсилювачі смаку тощо відповідно до законодавства;

зона органічного виробництва - місце для ведення виробництва органічної продукції (сировини), яке за агроекологічними показниками придатне для здійснення виробництва органічної продукції та органічної сировини рослинного і тваринного походження;

паралельне виробництво - одночасне виробництво органічної та традиційної (неорганічної) продукції;

перехідний період - період переходу від виробництва традиційної (неорганічної) продукції (сировини) до виробництва органічної продукції (сировини);

атестація - процедура встановлення відповідності процесу виробництва (вирощування, переробки) органічної продукції (сировини) вимогам цього Закону та Правил органічного виробництва;

гідропонне виробництво - метод вирощування рослин, при якому їх коріння знаходиться лише у мінеральному поживному розчині або у інертному середовищі, такому як перліт, гравій або мінеральна вата, до якого доданий поживний розчин;

еколого-токсикологічні показники - показники, що характеризують вміст залишкових кількостей пестицидів, важких металів та радіонуклідів у ґрунтах і тест-культурах;

маркування органічної продукції - слова, знаки, опис товарів і послуг, назва марки, зображення чи символи, що свідчать про належність продукції до органічної та розміщені на упаковці, етикетці (стікері), споживчій тарі, контретикетці, ярлику, пробці, листку-вкладиші, документі, повідомленні, інших елементах упаковки, що супроводжують чи належать до цього виду продукції;

продукція аквакультур - риба та інші водні живі ресурси, розведені та вирощені у спеціальних штучних умовах або у визначених для цього рибогосподарських водних об'єктах;

реєстр виробників органічної продукції - перелік осіб, яким надано право виробляти (вирощувати, переробляти) органічну продукцію (сировину);

тест-культури - сільськогосподарські рослини, в яких визначається вміст токсичних речовин при обстеженні території для оцінки її придатності щодо вирощування органічної продукції;

Стаття 2. Сфера дії Закону

1. Цей Закон регулює відносини у сфері виробництва та обігу органічної продукції, сировини та поширюється на суб'єктів господарювання, які проводять господарську діяльність у цій сфері, та на всю органічну продукцію, сировину, отриману відповідно до вимог цього Закону.

Стаття 3. Законодавство України у сфері виробництва та реалізації органічної продукції (сировини)

1. Законодавство України у сфері органічного виробництва складається з Конституції України, Земельного, Лісового, Водного, Цивільного та Господарського кодексів України, законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про безпечність та якість харчових продуктів", цього Закону та інших законів, міжнародних договорів України, інших нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини в цій сфері.

Стаття 4. Принципи виробництва, зберігання, перевезення та реалізації органічної продукції (сировини)

1. Принципами виробництва, зберігання, перевезення та реалізації органічної продукції (сировини) є:

1) добровільності;

2) рівності прав суб'єктів органічного виробництва;

3) раціонального використання природних ресурсів;

4) дотримання вимог до виробництва органічної продукції (сировини), передбачених цим Законом;

5) відмови від використання генетично модифікованих організмів та продукції з них;

6) забезпечення високого рівня біологічного різноманіття;

7) забезпечення застосування високих стандартів благополуччя тварин;

8) використання у виробництві процесів, що не завдають шкоди навколишньому природному середовищу, здоров'ю людей, рослин, здоров'ю та благополуччю тварин.

Розділ II. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА СИРОВИНИ

Стаття 5. Основні напрями політики у сфері виробництва та обігу органічної продукції (сировини)

1. Державна політика у сфері виробництва та обігу органічної продукції (сировини) спрямована на створення сприятливих умов для:

розвитку конкурентоспроможного, високоефективного ведення сільського господарства за допомогою виробництва органічної продукції (сировини);

збільшення експорту органічної продукції;

розвитку внутрішнього ринку органічної продукції та задоволення потреб споживачів у асортименті органічної продукції;

виробництва органічної продукції високої якості;

охорону довкілля, відтворення і раціонального використання природних ресурсів, охорони здоров'я населення;

визначення зон органічного виробництва, які придатні для ведення виробництва органічної продукції (сировини);

впровадження економічного стимулювання виробництва та реалізації органічної продукції (сировини), а також інших заходів, спрямованих на здешевлення та підвищення якості органічної продукції та сировини вітчизняного виробництва;

здійснення державного нагляду (контролю) під час виробництва, переробки, маркування, перевезення, зберігання та обігу органічної сировини (продукції);

відшкодування збитків, заподіяних порушенням цього Закону та пов'язаних з ним законодавчих актів.

Стаття 6. Органи, що здійснюють державну політику у сфері виробництва та обігу органічної продукції (сировини)

1. Основи державної політики у сфері виробництва та обігу органічної продукції (сировини) визначаються Верховною Радою України.

2. Державну політику у сфері виробництва та обігу органічної продукції (сировини) здійснюють Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади відповідно до законодавства.

Стаття 7. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері виробництва та обігу органічної продукції (сировини)

1. До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері виробництва та обігу органічної продукції (сировини) належить:

забезпечення здійснення державної політики та міжнародного співробітництва у сфері виробництва та обігу органічної продукції (сировини);

розроблення і здійснення загальнодержавних програм з розвитку виробництва та обігу органічної продукції (сировини);

затвердження Правил органічного виробництва;

внесення пропозицій до проекту закону України про Державний бюджет України на відповідний рік щодо фінансового забезпечення суб'єктів органічного виробництва, їх фінансової підтримки;

спрямування та координація діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які забезпечують державну політику у сфері виробництва та обігу органічної продукції (сировини), зокрема, щодо здійснення сертифікації, державного нагляду (контролю);

забезпечення співпраці органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з суб'єктами органічного виробництва, їх об'єднаннями, громадськими організаціями, науковими установами та навчальними закладами;

здійснення заходів, спрямованих на залучення інвестицій та підвищення ефективності міжнародної технічної допомоги для розвитку виробництва та обігу органічної продукції (сировини) та державну координацію за їх діяльністю;

організація та забезпечення поширення інформації про виробництво та обіг органічної продукції (сировини), органічну продукцію, їх контроль, зокрема в засобах масової інформації.

Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства у сфері виробництва та обігу органічної продукції (сировини)

1. До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства у сфері виробництва та обігу органічної продукції (сировини) належить:

здійснення атестації виробництва органічної продукції (сировини) та видача відповідних атестатів;

здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів органічного виробництва;

реалізація державної політики;

участь у розробці та здійсненні державної програми розвитку виробництва та обігу органічної продукції (сировини);

внесення пропозицій Кабінету Міністрів України щодо державної підтримки розвитку виробництва та обігу органічної продукції (сировини) та суб'єктів органічного виробництва;

розробка Правил органічного виробництва, державного логотипу для органічної продукції;

ведення реєстру виробників органічної продукції (сировини) та забезпечення опублікування офіційних відомостей про осіб, які здійснюють виробництво та реалізацію органічної продукції (сировини);

організація підготовки кваліфікованих кадрів для виробництва органічної продукції (сировини), підвищення їхньої кваліфікації, внесення пропозицій Кабінету Міністрів України щодо фінансування фундаментальних та прикладних наукових досліджень у сфері агроекології та виробництва органічної продукції (сировини), створення наукових парків для трансферу інновацій від практики до науки;

розповсюдження інформації про виробництво та реалізацію органічної продукції (сировини), органічну продукцію, систему гарантій та контролю в засобах масової інформації із залученням заінтересованих сторін;

інші повноваження, передбачені цим Законом.

Стаття 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань технічного регулювання та споживчої політики та органів сертифікації у сфері виробництва та обігу органічної продукції (сировини)

1. Центральний орган виконавчої влади з питань технічного регулювання та споживчої політики затверджує технічні регламенти у сфері виробництва органічної продукції (сировини).

2. Органи сертифікації здійснюють сертифікацію органічної продукції (сировини), земель (ґрунтів) і видають відповідні сертифікати.

3. За діяльністю органів сертифікації здійснюється нагляд (контроль) відповідно до законодавства.

Стаття 10. Державний нагляд (контроль) у сфері виробництва та обігу органічної продукції (сировини)

1. Державний нагляд (контроль) у сфері виробництва та обігу органічної продукції (сировини) здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства України та органами сертифікації.

2. Порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері виробництва та обігу органічної продукції (сировини) визначаються законодавством.

3. Система державного нагляду (контролю) має забезпечити можливість простежити кожен продукт на стадіях виробництва, зберігання, перевезення та реалізації органічної продукції (сировини) з метою гарантування споживачу відповідності виробленої органічної продукції (сировини) вимогам, встановленим цим Законом та Правилами органічного виробництва.

4. Періодичність проведення заходів щодо державного нагляду (контролю) визначаються на основі ступенів, встановлених законодавством.

Розділ III. ВИРОБНИЦТВО ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ, СИРОВИНИ

Стаття 11. Право на виробництво органічної продукції та сировини

1. Здійснювати виробництво органічної продукції (сировини) має право фізична чи юридична особа будь-якої організаційно-правової форми та будь-якої форми власності, яка пройшла атестацію в установленому Законом порядку, отримала атестат та включена до Реєстру виробників органічної продукції.

Стаття 12. Атестація виробництва органічної продукції та сировини

1. Атестація здійснюється територіальним органом Центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства безкоштовно.

2. Атестація здійснюється з метою оцінки технічних можливостей особи забезпечувати виробництво органічної продукції та/або сировини.

3. Для проведення атестації особа подає заяву до відповідного територіального органу Центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства та відомості, які засвідчують, що їх технічні можливості забезпечують виробництво органічної продукції та/або сировини.

4. Територіальний орган Центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства впродовж місяця з дня отримання відповідної заяви зобов'язаний здійснити перевірку та прийняти рішення про видачу чи відмову у видачі атестату.

5. Атестація виробництва органічної продукції та/або сировини проводиться один раз на два роки.

6. У разі прийняття територіальним органом Центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства рішення про відмову у видачі атестата особі, протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення надсилається письмове повідомлення із зазначенням підстави відмови. Такими підставами є:

а) встановлення за результатами перевірки відсутності технічних можливостей особи забезпечувати виробництво органічної продукції та/або сировини;

б) підписання заяви особою, яка не має на це повноважень;

в) виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих на атестацію.

Відмова у видачі атестату з підстав, не передбачених цією статтею, забороняється.

У разі відмови у видачі атестату з підстав, передбачених пунктом а), за бажанням особи вона може перейти на перехідний період у порядку, передбаченому цим Законом.

Після усунення причин, передбачених пунктами б) та в), що були підставою для винесення рішення про відмову у видачі атестату, особа може повторно подати заяву, яка розглядається в установленому порядку.

7. Порядок проведення атестації встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 13. Реєстрація виробників органічної продукції та/або сировини

1. Особи, які виявили намір здійснювати виробництво органічної продукції та/або сировини, пройшли атестацію та отримали атестат, заносяться до Реєстру виробників органічної продукції, який веде спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства України.

3. Положення про Реєстр виробників органічної продукції розробляється та затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства України.

4. Реєстр виробників органічної продукції публікується в засобах масової інформації центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства України, а також на його офіційному веб-сайті.

5. Особи, що не занесені до Реєстру виробників органічної продукції, не мають права здійснювати виробництво органічної продукції та/або сировини.

Стаття 14. Правила органічного виробництва

1. Органічне виробництво здійснюється згідно з Правилами органічного виробництва.

2. Правила органічного виробництва розробляються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства за участю представників відповідних спеціалізованих наукових установ, науково-дослідних інститутів та затверджуються Кабінетом Міністрів України.

3. Правила органічного виробництва повинні відповідати вимогам цього Закону та складаються з таких розділів:

правила виробництва непереробленої органічної продукції рослинного походження, у тому числі грибів;

правила виробництва непереробленої органічної продукції тваринного походження;

правила виробництва органічної продукції аквакультур;

правила ведення органічного бджільництва;

правила перевезення, зберігання та реалізації органічної продукції;

правила збору дикорослих рослин, лісової продукції та водоростей;

порядок переходу до виробництва органічної продукції (сировини);

перелік, умови та допустимі обсяги використання неорганічної продукції, речовин, продукції, отриманої в перехідний період, при виробництві органічної продукції (сировини) по кожній із категорій продукції, речовин;

правила виробництва під час перехідного періоду.

4. Правила органічного виробництва та зміни, які вносяться до нього, публікуються в засобах масової інформації центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства України, а також на його офіційному веб-сайті.

Стаття 15. Методи виробництва органічної продукції та/або сировини

1. При виробництві органічної продукції та/або сировини використовуються методи, які:

використовують живі організми та методи механічного виробництва;

здійснюють живлення рослин в основному через екосистему ґрунту;

виключають використання ГМО, похідних ГМО і продуктів, вироблених з ГМО, як харчових продуктів, кормів, технологічних добавок, препаратів захисту рослин та покращення ґрунту, добрив, насіння, вегетативного походження садивного матеріалу, мікроорганізмів і тварин;

виключають використання хімічно-синтезованих речовин;

виключають використання іонізуючого випромінювання для обробки органічної сировини або кормів, що використовується в органічній продукції;

виключають гідропонне виробництво;

засновані на оцінці ризику та використовують, за доцільності, превентивні заходи.

Стаття 16. Вимоги до виробництва органічної продукції та/або сировини

1. Особи, яким надано право на виробництво органічної продукції (сировини), зобов'язані:

1) дотримуватись вимог цього закону та Правил органічного виробництва, використовувати лише методи виробництва органічної продукції та/або сировини;

2) забезпечувати збереження та відтворення родючості ґрунтів методами, що оптимізують біологічну активність ґрунтів, забезпечують збалансоване постачання поживних речовин рослинам, зберігаючи земельні та інші природні ресурси, необхідні для виробництва органічної продукції (сировини);

3) утилізовувати відходи і побічні продукти рослинного і тваринного походження у процесі виробництва органічної продукції;

4) враховувати місцевий та регіональний екологічний стан територій під час вибору продукції для виробництва;

5) підтримувати здоров'я тварин шляхом стимулювання їх природного імунного захисту, а також вибору відповідних кормів і методів господарювання, забезпечувати поведінкові потреби тварин;

6) підтримувати стійкість рослин профілактичними заходами шляхом вибору відповідних видів та сортів, стійких до шкідників і хвороб, відповідних сівозмін, механічних, фізичних та біологічних методів захисту;

7) виробляти продукти органічного тваринництва з тварин, які були на органічному утриманні від народження і протягом усього життя;

8) при виборі порід враховувати здатність тварин пристосовуватися до місцевих умов, їх життєздатності, стійкості до хвороб;

9) годувати тварин кормами, отриманими в результаті органічного виробництва та з природних речовин несільськогосподарського походження;

10) мінімізовувати використання невідновлювальних ресурсів та зовнішніх ресурсів;

11) виключати виведення штучно виведених поліплоїдних тварин.

3. Промислове виробництво органічної продукції проводиться виключно із органічної сировини, вирощеної на сертифікованих відповідно до цього Закону землях або у спеціально визначених зонах органічного виробництва.

4. Спеціальні вимоги до виробництва органічної продукції (сировини) щодо кожної із категорій продукції (сировини) встановлюються Правилами органічного виробництва.

5. Продукти полювання та риболовства диких тварин не вважаються органічною продукцією.

6. Збирання диких рослин та їх частин, що природно ростуть в лісах та сільськогосподарських угіддях, вважається виробництвом органічної продукції, якщо:

а) такі райони не піддавалися протягом періоду не менше, як п'ять років, обробці продуктами, використання яких заборонено цим Законом чи Правилами органічного виробництва;

б) таке збирання не впливає на стабільність природного середовища, існування або збереження видів рослин у районі збирання.

7. У виключних випадках, передбачених цією частиною, за згодою центрального виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства, дозволяється під час виробництва органічної продукції (сировини) використовувати традиційну продукцію (сировину) (окрім продукції (сировини), яка містить ГМО) та продукцію (сировину) перехідного періоду. Допустимі обсяги та перелік неорганічної продукції, речовин, продукції, отриманої в перехідний період, які можуть у виключних випадках використовуватись при виробництві органічної продукції (сировини) по кожній із категорій продукції, речовин встановлюється Правилами органічного виробництва.

Використання традиційної продукції (сировини) та продукції (сировини) перехідного періоду можливе лише у таких випадках:

коли така продукція є необхідною для забезпечення можливості починати або продовжувати виробництво органічної продукції (сировини) на територіях, які мають кліматичні, географічні або структурні обмеження;

коли це є необхідним для забезпечення доступу до кормів, посівного матеріалу та матеріалу для вегетативного розмноження, живих тварин та інших вхідних ресурсів, якщо такі ресурси недоступні на ринку в органічній формі;

коли це є необхідним з метою забезпечення доступу до інгредієнтів сільськогосподарського походження, коли такі інгредієнти недоступні на ринку в органічній формі;

коли це є необхідним для вирішення окремих проблем, пов'язаних з управлінням поголів'я органічної худоби.

При настанні випадків, передбачених цією частиною, у випадку неможливості задовольнити потреби рослин у поживних речовинах, дозволяється застосовувати тільки добрива і речовини для покращення ґрунту, зазначені у Правилах органічного виробництва.

Виробники органічної продукції (сировини) зобов'язані зводити до мінімуму використання традиційної продукції (сировини) та продукції перехідного періоду, та, за доцільності, обмежувати у часі.

Згода центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства надається за умови документального підтвердження виробником необхідності застосування таких продуктів, речовин.

Розділ IV. СЕРТИФІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ ТА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ (СИРОВИНИ), ВСТАНОВЛЕННЯ ЗОН ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Стаття 17. Сертифікація земель (ґрунтів) для органічної продукції та сировини та встановлення зон органічного виробництва

1. Землі (ґрунти) для ведення органічного виробництва підлягають обов'язковій сертифікації.

2. Сертифікація земель та встановлення зон органічного виробництва здійснюється органом сертифікації за висновком відповідних наукових установ, науково-дослідних інститутів, лабораторій якості та безпеки продукції відповідно до законодавства. Порядок здійснення сертифікації земель та встановлення зон органічного виробництва встановлюється Кабінетом Міністрів України.

3. Сертифікація земель (ґрунтів) та встановлення зон органічного виробництва здійснюється з метою отримання незалежної від зацікавлених сторін (суб'єктів органічного виробництва) об'єктивної інформації щодо якості земельних ділянок, сприяння їх ефективному використанню, збереженню родючості ґрунтів, встановленню їх придатності для виробництва органічної продукції та сировини, придатності для виробництва окремих культур. Критерії якості земель, їх придатності для виробництва органічної продукції та сировини, придатності для виробництва окремих культур розробляються Центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства України, за участю представників Центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, відповідних наукових установ, науково-дослідних інститутів, та затверджуються Кабінетом Міністрів України.

4. Сертифікація земельних ділянок проводиться з урахуванням еколого-токсикологічних показників агрохімічного паспорту земельної ділянки та результатів хімічного аналізу тест-рослин, які вирощуються на цих ґрунтах на час обстеження.

5. За результатами проведення сертифікації земель видається сертифікат встановленого зразка, а земельна ділянка може використовуватися в органічному виробництві.

6. Орган сертифікації несе відповідальність за роботи із сертифікації земель (ґрунтів) згідно з чинним законодавством.

Стаття 18. Сертифікація органічної продукції

1. Органічна продукція та сировина підлягають обов'язковій сертифікації.

2. Сертифікація органічної продукції (сировини) здійснюється органом сертифікації з метою встановлення відповідності органічної продукції вимогам до органічної продукції, сировини, встановленим у нормативних документах.

3. Органічна продукція та сировина повинні відповідати показникам якості та безпеки, які встановлені законодавством.

4. Сертифікація органічної продукції та сировини здійснюються органом із сертифікації у порядку встановленому центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.

5. Після проведення сертифікації органічної продукції та сировини видається сертифікат встановленого зразка, а продукція отримує право маркуватися як органічний продукт.

6. Сертифікат видається у разі, якщо усі інгредієнти живої або непереробленої сільськогосподарської продукції вироблено у відповідності з вимогами, встановленими цим Законом та Правилами органічного виробництва.

7. Сертифікат видається для переробленої сільськогосподарської продукції у разі, якщо не менше 95 % інгредієнтів є органічними.

8. У разі виробництва органічної продукції (сировини) з застосуванням традиційної продукції (сировини) та продукції перехідного періоду у порядку, визначеному частиною сьомою статті 16 цього Закону, сертифікат видається у разі, якщо 90 % інгредієнтів живої або непереробленої сільськогосподарської продукції вироблено у відповідності з вимогами, встановленими цим Законом та Правилами органічного виробництва.

9. У разі виробництва органічної продукції (сировини) з застосуванням традиційної продукції (сировини) та продукції перехідного періоду у порядку, визначеному частиною сьомою статті 16 цього Закону, сертифікат видається для переробленої сільськогосподарської продукції у разі, якщо не менше 85 % інгредієнтів є органічними.

Розділ V. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ (СИРОВИНИ)

Стаття 19. Загальні вимоги до зберігання органічної продукції (сировини)

1. Зберігання органічної продукції (сировини) здійснюється в приміщеннях, які відповідають вимогам, встановлених Правилами органічного виробництва.

2. При зберіганні органічної продукції (сировини) на складах повинна забезпечуватися ідентифікація такої продукції, її партій і запобігання будь-якому змішуванню або обміну з неорганічною продукцією та/або речовинами, які не відповідають вимогам цього Закону, Правилам органічного виробництва, або забрудненню такими продуктами та/або речовинами.

3. Забороняється зберігання у виробничому підрозділі будь-яких вхідних продуктів, крім дозволених Правилами органічного виробництва.

Стаття 20. Загальні вимоги до перевезення органічної продукції (сировини)

1. Транспортування органічної продукції (сировини) повинне здійснюватись лише у відповідній упаковці, контейнері або транспортних засобах, закритих таким чином, що заміна вмісту є неможливою без маніпуляцій або пошкодження пломби.

2. Транспортування органічної і не органічної продукції (сировини) разом забороняється, за винятком випадків, передбачених цією статтею.

3. У виключних випадках, визначених Правилами органічного виробництва, та за наявності технічних можливостей, дозволяється транспортувати органічну і не органічну продукцію разом. Одночасне перевезення органічної і неорганічної продукції можливе лише за умови вжиття відповідних заходів для запобігання будь-якій можливості змішування або обміну з неорганічною продукцією.

Стаття 21. Загальні вимоги до реалізації органічної продукції

1. Обіг органічної продукції та сировини дозволяється у місцях, що відповідають встановленим санітарним нормам та вимогам, встановленим Правилами органічного виробництва.

2. Реалізація органічної продукції дозволяється лише за наявності сертифікату.

3. Забороняється обіг органічної продукції, якщо вона:

вироблена особою, яка не отримала відповідного атестата на виробництво органічної продукції;

не супроводжується відповідним сертифікатом;

маркована з порушенням вимог законодавства України;

імпортована з порушенням вимог законодавства України;

не відповідає вимогам щодо пакування, транспортування, зберігання та реалізації.

4. Органічна продукція, що не відповідає встановленим вимогам щодо безпечності та якості харчових продуктів, а також вимогам цього Закону, підлягає вилученню з обігу.

Стаття 22. Загальні вимоги до маркування органічної продукції

1. Маркування органічної продукції та використання відповідного державного логотипу здійснюються відповідно до законодавства.

2. Використання державного логотипу та маркування органічної продукції для позначення органічних продуктів є обов'язковим. Дозволяється також використання недержавних (приватних) логотипів, запроваджених безпосередньо суб'єктами органічного виробництва чи їх об'єднаннями.

3. Державний логотип складається з напису "органічний продукт" та відповідного графічного зображення. Не допускається використання напису "органічний продукт" у власних назвах продуктів та торговельних марках.

4. Використання державного логотипу встановленого зразка та маркування органічної продукції здійснюються за наявності відповідного сертифіката.

5. На маркуванні також зазначається кодовий номер органу сертифікації, який здійснив сертифікацію органічної продукції, який розміщується безпосередньо під державним логотипом.

6. Органічна продукція, імпортована з інших країн, вироблена відповідно до законодавства країн походження, що підтверджено відповідним сертифікатом, позначена написами "органічний", "біодинамічний", "біологічний", "екологічний", словами з префіксом "БІО" тощо, має в перекладі на українську мову позначатися написом "органічний продукт". Маркування імпортованої органічної продукції та використання державного логотипу здійснюється відповідно до законодавства.

7. Порядок та вимоги до маркування органічної продукції встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Розділ VI. ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД ТА ПАРАЛЕЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО

Стаття 23. Перехідний період

1. З дня подання заяви встановленого зразка, що засвідчує намір особи перейти на органічне виробництво, розпочинається перехідний період.

2. Після подання особою заяви на перехід до виробництва органічної продукції, вона повинна подати план про перехід на виробництво органічної продукції, який затверджується відповідним територіальним органом Центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства. Типовий план переходу на виробництво органічної продукції затверджується Центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства та публікується на його офіційному веб-сайті.

2. На осіб, які вирішили перейти до виробництва органічної продукції (сировини), поширюються такі вимоги:

під час перехідного періоду застосовуються вимоги, встановлені цим Законом;

тривалість перехідного періоду залежить від виду діяльності, що підлягає атестації, від типу рослин або тварин, та визначається Правилами органічного виробництва та узгоджується з попереднім використанням землі, екологічною ситуацією, виробничим досвідом виробника;

продукція однорічних культур вважається органічною у разі, якщо до початку їх вегетації завершився перехідний період тривалістю не менше 12 місяців;

у разі, якщо перехідний період більший за встановлений строк, дозволяється маркування продукції як "продукція перехідного періоду";

продукцію рослинництва та тваринництва, вироблену під час перехідного періоду, забороняється реалізовувати як органічну продукцію з відповідним маркуванням та логотипом.

3. Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства може прийняти рішення щодо визнання частиною перехідного періоду будь-якого попереднього проміжку часу, коли:

до земельних ділянок застосовувалися заходи, які забезпечують невикористання на цих земельних ділянках продуктів, не дозволених використовувати при виробництві органічної продукції, що підтверджується відповідними документами;

земельні ділянки не оброблялися продуктами, не дозволеними для органічного виробництва, протягом двох і більше років, що підтверджується відповідними документами.

4. Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства може прийняти рішення про подовження перехідного періоду, порівняно з попередньо визначеним терміном, у випадку, якщо земля була забруднена продуктами, не дозволеними до використання при виробництві органічної продукції.

5. Після успішного проходження перехідного періоду видається атестат встановленого зразка, а продукція маркується як органічна.

6. У разі, якщо результати перевірки незадовільні, територіальний орган Центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства відмовляє у видачі атестату. В такому випадку територіальний орган Центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства за заявою особи, яка виявила намір перейти на органічне виробництво, може продовжити термін перехідного періоду.

Стаття 24. Паралельне виробництво

1. Виробник, за наявності погодження територіального органу Центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства, може здійснювати виробництво органічної та традиційної (неорганічної) продукції рослинництва на одній площі:

а) у випадку виробництва багаторічних культур, термін культивації яких становить щонайменше три роки, якщо різновиди можна легко розрізнити, за дотримання наступних умов:

відповідне виробництво є частиною плану переходу на виробництво органічної продукції за умови, якщо термін переходу не перевищує п'яти років;

було вжито заходів для забезпечення постійного розділення продукції, отриманої від кожного з відповідних підрозділів;

після закінчення збирання врожаю виробник повідомляє органу контролю точну кількість врожаю, зібраного у відповідних підрозділах, та інформує про заходи, вжиті для розділення продуктів;

б) якщо відповідні площі призначені для наукових досліджень, що узгоджено з Центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства;

г) у випадку використання земельної ділянки виключно для випасання худоби.

2. Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства може дозволяти виробникам органічної продукції, які виконують дослідницьку роботу в галузі сільського господарства, здійснювати виробництво органічної та традиційної (неорганічної) продукції тваринництва, якщо було вжито відповідних заходів для забезпечення постійного розділення тварин, продуктів тваринництва, гною і кормів кожного з підрозділів.

3. При паралельному виробництві суб'єкт органічного виробництва відокремлює землю, тварин та продукти, які використовуються для/або вироблені за допомогою органічних частин, та веде відповідний облік для підтвердження такого відокремлення.

4. Детальні правила та умови здійснення паралельного виробництва визначаються Правилами органічного виробництва.

Розділ V. ДЕРЖАВНА ТА НАУКОВА ПІДТРИМКА ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА СИРОВИНИ

Стаття 25. Державна підтримка виробництва та обігу органічної продукції та сировини

1. Державна підтримка виробництва та обігу органічної продукції та сировини здійснюється шляхом:

компенсації витрат;

надання фінансових гарантій виробникам та експортерам органічної продукції (сировини);

надання дотацій (субсидій) у період перехідного періоду та впродовж усього періоду виробництва та обігу органічної продукції та сировини;

запровадження пільгової системи кредитування;

повне відшкодування витрат на страхування аграрних ризиків;

надання податкових пільг по зменшенню податків, а також пільг у водокористуванні, плати за оренду землі державної та комунальної власності.

2.Фінансування заходів щодо державної підтримки суб'єктів органічного виробництва здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Стаття 26. Наукове забезпечення виробництва та обігу органічної продукції та сировини

1. Наукове забезпечення виробництва та обігу органічної продукції та сировини здійснюють Національна академія аграрних наук України, науково-дослідні та інші наукові установи і навчальні заклади відповідно до законодавства.

Розділ VI. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА СИРОВИНИ

Стаття 27. Основні напрями міжнародного співробітництва

1. Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері виробництва та обігу органічної продукції та сировини відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України шляхом:

участі в роботі відповідних міжнародних організацій;

укладення міжнародних договорів України, договорів про взаємне визнання нормативно-правових актів у сфері органічного виробництва;

гармонізації законодавства України у сфері виробництва та обігу органічної продукції та сировини з міжнародним законодавством;

обміну інформацією у сфері виробництва та обігу органічної продукції та сировини;

сприяння залученню міжнародної технічної допомоги та інвестицій для становлення та розвитку виробництва та обігу органічної продукції та сировини;

сприяння розвитку експорту та імпорту органічної продукції.

Стаття 28. Міжнародні договори України

1. У разі якщо міжнародним договором України, встановлені інші правила, ніж ті, що містяться в цьому Законі, то застосовуються правила міжнародного договору України.

Розділ VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА СИРОВИНИ

Стаття 29. Відповідальність за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу органічної продукції та сировини

1. За порушення законодавства у сфері виробництва та обігу органічної продукції та сировини винні особи несуть відповідальність відповідно до законодавства.

2. У разі виявлення порушень вимог, встановлених для виробництва, переробки, зберігання, реалізації органічної продукції, територіальний орган Центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства призупиняє, або анулює відповідний атестат, орган сертифікації призупиняє або анулює відповідний сертифікат.

Розділ VIII. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 серпня 2012 року.

2. Протягом п'яти років з дня набрання чинності цим Законом ціна на одиницю органічної продукції (сировини) не може перевищувати вдвічі ціну на аналогічну одиницю традиційної (неорганічної) продукції (сировини).

3. Суб'єкти господарювання, які маркують свою продукцію як органічна, зобов'язані привести свою діяльність у відповідність з цим Законом протягом шести місяців.

2. Кабінету Міністрів України до набрання чинності цим Законом:

в тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом розробити та подати на розгляд Верховної Ради України проекти законів про внесення змін до законів у зв'язку з набрання чинності цим Законом;

розробити та затвердити підзаконні нормативно - правові акти, необхідні для реалізації цього Закону.

забезпечити прийняття, перегляд та приведення у відповідність до цього Закону актів міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади;

забезпечити встановлення зон органічного виробництва.

____________

Опрос