Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О телекоммуникациях" относительно предотвращения пользования терминалами, законность ввоза которых на территорию Украины не подтверждена

Проект закона Украины от 12.01.2012 № 9695
Дата рассмотрения: 12.01.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про телекомунікації" щодо запобігання користуванню терміналами, законність ввезення яких на територію України не підтверджена

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155, N 48, ст. 526; 2005 р., N 17-19, ст. 267; 2010 р., N 34, ст. 482, N 38, ст. 504; 2011 р., N 18, ст. 126, ст. 127, із змінами, внесеними Законами України від 5 липня 2011 року N 3566-VI і від 7 липня 2011 року N 3610-VI) такі зміни:

1) статтю 1 доповнити термінами такого змісту:

"база даних ідентифікаторів - сукупність даних про ідентифікатори терміналів, що ввезені з-за кордону відповідно до дозволів, наданих національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації або в інший законний спосіб, або виготовлені в Україні";

"міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ідентифікатор) - унікальна кодова послідовність цифр або цифр та літер, яка присвоюється виробником цього обладнання кожній одиниці кінцевого обладнання, що використовується в телекомунікаційній мережі";

"обслуговування терміналу в телекомунікаційній мережі - діяльність оператора телекомунікацій щодо ідентифікації такого терміналу в своїй мережі, а також забезпечення передавання на цей термінал або приймання від цього терміналу будь-яких повідомлень або сигналів встановленої якості";

"база даних терміналів, тимчасово дозволених для обслуговування в телекомунікаційних мережах - сукупність даних про ідентифікатори терміналів, які при першій реєстрації в телекомунікаційній мережі відсутні в базі даних ідентифікаторів або в базі даних ідентифікаторів терміналів, не дозволених для обслуговування в телекомунікаційних мережах";

"база даних терміналів, не дозволених для обслуговування в телекомунікаційних мережах - сукупність даних про ідентифікатори терміналів, не дозволених згідно законодавства для використання в телекомунікаційних мережах";

"термінал - радіотелефон або інше кінцеве обладнання телекомунікаційних мереж, що має ідентифікатор та ідентифікується за ним у телекомунікаційній мережі";

"узагальнена база даних - база даних, що містить базу даних ідентифікаторів, базу даних терміналів, тимчасово дозволених для обслуговування в телекомунікаційних мережах, а також базу даних терміналів, не дозволених для обслуговування в телекомунікаційних мережах".

2) доповнити Закон статтями 24-1, 24-2 такого змісту:

"Стаття 24-1. Порядок створення і ведення узагальненої бази даних

1. Узагальнена база даних є складовою частиною автоматизованої інформаційної системи обліку терміналів на території України, яку створює, веде і оновлює за власні кошти державне госпрозрахункове підприємство "Український державний центр радіочастот" (УДЦР).

2. Порядок ведення і доступу до узагальненої бази даних встановлює національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

3. Оператори телекомунікацій мають доступ до узагальненої бази даних на безоплатній основі.

Стаття 24-2. Умови обслуговування терміналу в телекомунікаційних мережах

1. Термінал обслуговується в телекомунікаційних мережах за умови наявності його ідентифікатора у базі даних ідентифікаторів або в базі даних терміналів, тимчасово дозволених для обслуговування в телекомунікаційних мережах.

2. У разі не підтвердження протягом 90 календарних днів від дати першої реєстрації в телекомунікаційній мережі терміналу, ідентифікатор якого був відсутній в базі даних ідентифікаторів, законності походження цього терміналу в Україні, ідентифікатор цього терміналу автоматично переводиться із бази даних терміналів, тимчасово дозволених для обслуговування в телекомунікаційних мережах, до бази даних терміналів, не дозволених для обслуговування в телекомунікаційних мережах.

3. Внесення ідентифікаторів викрадених або загублених терміналів до бази даних терміналів, не дозволених для обслуговування в телекомунікаційних мережах, здійснює УДЦР за поданням Міністерства внутрішніх справ України. Порядок подання та внесення ідентифікаторів викрадених або загублених терміналів до бази даних терміналів, не дозволених для обслуговування в телекомунікаційних мережах визначають національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації спільно з Міністерством внутрішніх справ України.".

3) у частині першій статті 38:

у пункті 10 слова "ЦОВЗ та узгодженому з" виключити;

доповнити пунктом 12 такого змісту з відповідною зміною нумерації:

"12) підключення до мережі та надання телекомунікаційних послуг за терміналом, ідентифікатор якого знаходиться в базі даних ідентифікаторів та в базі даних терміналів, тимчасово дозволених для обслуговування в телекомунікаційних мережах".

4) у статті 39:

частину першу доповнити пунктами 19 - 21 такого змісту з відповідною зміною нумерації:

"19) при реєстрації терміналу в телекомунікаційній мережі перевіряти наявність ідентифікатора цього терміналу в базі даних ідентифікаторів та в базі даних терміналів, недозволених для обслуговування в телекомунікаційних мережах;

20) у разі відсутності в базі даних ідентифікаторів ідентифікатора терміналу при першій його реєстрації в телекомунікаційній мережі повідомляти абонента про відсутність ідентифікатора цього терміналу в базі даних ідентифікаторів і про наступне припинення його обслуговування через 90 календарних днів;

21) відмовляти або припиняти обслуговування в телекомунікаційній мережі терміналу, ідентифікатор якого знаходиться в базі даних терміналів, не дозволених для обслуговування в телекомунікаційних мережах";

абзац перший частини другої після цифри "17" доповнити цифрами "19, 20, 21".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 березня 2012 року.

2. Усі ідентифікатори терміналів, що обслуговуються в телекомунікаційних мережах станом на 1 березня 2012 року і відповідають міжнародному формату, за поданням відповідних операторів до 15 березня 2012 року заносяться до бази даних ідентифікаторів.

3. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, протягом трьох місяців привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

В. Литвин

Опрос