Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно уплаты судебного сбора)

Проект закона Украины от 11.01.2012 № 9674
Дата рассмотрения: 11.01.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо сплати судового збору)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) доповнити статтею 401 такого змісту:

"Стаття 401. Судовий збір

Судовий збір у провадженні по справі про адміністративне правопорушення сплачується у випадку винесення судом (суддею) постанови про накладення адміністративного стягнення, особою, на яку накладено стягнення.

Розмір і порядок сплати судового збору встановлюється законом".

2) статтю 283 доповнити частиною п'ятою такого змісту

"Постанова суду (судді) про накладення адміністративного стягнення повинна містити положення про стягнення з особи, щодо якої її винесено, судового збору"

У зв'язку з цим частини п'яту - сьому статті вважати відповідно частинами шостою - восьмою.

2. У Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207)

1) пункт 1 частини першої статті 44 після слів "" доповнити словами "та вимоги про стягнення судового збору у кримінальних справах та справах про адміністративні правопорушення".

3. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 35-37, ст. 446):

1) у статті 94:

частини першу-четверту викласти у такій редакції:

"1. Стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати.

2. Якщо адміністративний позов задоволено частково, судові витрати, здійснені позивачем, присуджуються йому відповідно до задоволених вимог, а відповідачу - відповідно до тієї частини вимог, у задоволенні яких позивачеві відмовлено.

3. Якщо сторону, на користь якої ухвалено судове рішення, звільнено від оплати судових витрат, з другої сторони стягуються судові витрати на користь осіб, що їх понесли, пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимог.

4. Якщо позивача, на користь якого ухвалено судове рішення, звільнено від сплати судового збору, він стягується з відповідача в дохід держави пропорційно до розміру задоволеної частини вимог";

у частині п'ятій слова "компенсуються за рахунок Державного бюджету України" замінити словами "компенсуються позивачем";

у частині шостій слова "апеляційної чи касаційної інстанції" замінити словами "апеляційної, касаційної інстанції чи Верховний Суд України".

4. У Законі України "Про судовий збір" (Голос України від 03.08.2011 р., N 142):

1) у частині першій статті 1 слова "а також за видачу судами документів і включається до складу судових витрат" замінити словами "за видачу судами документів, а також у випадку ухвалення окремих судових рішень, передбачених цим Законом. Судовий збір включається до складу судових витрат";

2) частину першу статті 2 після слів "звертаються до суду" доповнити словами "чи стосовно яких ухвалене судове рішення, передбачене цим Законом";

3) частину першу статті 3 доповнити абзацом такого змісту:

"у випадку ухвалення судового рішення, передбаченого цим Законом";

4) у частині другій статті 4:

у пункті 1:

у підпункті 2 слова та цифри "0,1 розміру мінімальної заробітної плати" замінити словами та цифрами "0,2 розміру мінімальної заробітної плати";

у абзаці 2 підпункту 3 слова та цифри "0,1 розміру мінімальної заробітної плати" замінити словами та цифрами "1 розмір мінімальної заробітної плати";

абзац 3 підпункту 6 викласти у такій редакції:

позовної заяви про відшкодування моральної шкоди з ціною позову до 5 розмірів мінімальної заробітної плати

0,2 розміру мінімальної заробітної плати

позовної заяви про відшкодування моральної шкоди з ціною позову від 5 до 50 розмірів мінімальної заробітної плати

5 відсотків ціни позову, але не менше 2 розмірів мінімальної заробітної плати

позовної заяви про відшкодування моральної шкоди з ціною позову понад 50 розмірів мінімальної заробітної плати

10 відсотків ціни позову

пункт 2 доповнити підпунктом 21 такого змісту:

21) заяв кредиторів про порушення справ про банкрутство, а також із заяв кредиторів, які звертаються з майновими вимогами до боржника після оголошення про порушення справи про банкрутство

1 відсоток ціни позову (суми майнових вимог), але не менше 1,5 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 60 розмірів мінімальних заробітних плат

у абзаці 3 підпункту 1 пункту 3 викласти слова та цифри "0,03 розміру мінімальної заробітної плати" замінити словами та цифрами "0,06 розміру мінімальної заробітної плати";

доповнити пунктом 5 такого змісту:

5. У випадку ухвалення судом:

1) обвинувального вироку

1 розмір мінімальної заробітної плати

2) постанови про накладення адміністративного стягнення

0,03 розміру мінімальної заробітної плати

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім положень підпункту 4 пункту 4 розділу І цього Закону в частині встановлення розміру ставок судового збору, що справляється у випадку ухвалення судом обвинувального вироку, які набирають чинності одночасно з набранням чинності Кримінальним процесуальним кодексом України.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос