Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно социальной защиты бездомных лиц

Проект закона Украины от 17.11.2011 № 9475
Дата рассмотрения: 03.09.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту бездомних осіб

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Пункт "б" частини першої статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 p., N 24, ст. 170; 2003 p., N 45, ст. 360; 2006 p., N 12, ст. 104); із змінами, внесеними Законом України від 17 травня 2012 року N 4719-VI, доповнити підпунктами 15, 16 такого змісту:

"15) організація надання соціальних послуг бездомним особам;

16) здійснення відповідно до законодавства заходів, спрямованих на запобігання бездомності осіб".

2. У статті 23 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 p., N 20-21, ст. 190; 2006 p., N 12, ст. 104; 2011 р., N 44, ст. 461):

1) пункт 2 після слів "матеріально-технічної бази" доповнити словами "центрів обліку бездомних осіб";

2) доповнити пунктом 10 такого змісту:

"10) здійснює відповідно до законодавства заходи, спрямовані на запобігання бездомності осіб".

3. Абзац перший частини сьомої статті 34 Закону України "Про вибори Президента України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 p., N 20-21, ст. 291; 2009 p., N 50, ст. 754) викласти в такій редакції:

"7. Керівник центру обліку, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або соціальної служби, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб, розташованих в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, подає відомості про".

4. У Законі України "Про житловий фонд соціального призначення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 p., N 19-20, ст. 159; 2009 р., N 39, ст. 550; 2010 p., N 39, ст. 513):

1) у статті 1:

абзац сьомий виключити;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"заклад для бездомних осіб і безпритульних дітей - соціальний заклад, діяльність якого спрямована на допомогу бездомним особам і безпритульним дітям, їх підтримку та реінтеграцію";

2) в абзаці шостому частини другої статті 10 слова "також користуються мешканці тимчасових притулків для дорослих" замінити словами "також користуються особи, які проживають в закладах, установах, що надають тимчасовий притулок";

3) статті 14, 15 та частину четверту статті 21 виключити.

5. В абзаці п'ятнадцятому частини першої статті 8 Закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 40, ст. 527) слово "громадян" замінити словом "осіб".

6. У Законі України "Про Державний реєстр виборців" (Відомості Верховної Ради України, 2011 p., N 5, ст. 34):

1) у частині третій статті 8 слова "спеціалізованим закладом, який здійснює відповідно до закону облік бездомних громадян" замінити словами "центром обліку, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або соціальною службою, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб";

2) в абзаці першому частини восьмої статті 22 слова "спеціалізованого закладу, який відповідно до закону здійснює облік бездомних громадян" замінити словами "центру обліку, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або соціальної служби, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

____________

Опрос