Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно рекламы в сфере финансовых услуг

Проект закона Украины от 17.11.2011 № 9469
Дата рассмотрения: 17.11.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо реклами у сфері фінансових послуг

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 8, ст. 62; 2006 р., N 31, ст. 268; 2008 р., N 18, ст. 197; 2010 р., N 34, ст. 486; із змінами, внесеними Законом України від 7 липня 2011 року N 3610-VI):

1) в абзаці першому частини першої статті 24 слова "(банківських, страхових, інвестиційних тощо)" виключити;

2) доповнити Закон статтею 241 такого змісту:

"Стаття 241. Реклама у сфері фінансових послуг

1. Рекламою у сфері фінансових послуг визнається реклама про:

фінансову установу та її діяльність, іншу особу, яка відповідно до закону має право надавати фінансові послуги;

фінансові послуги, які надаються або надання яких планується фінансовими установами, іншими особами, які відповідно до закону мають право надавати фінансові послуги.

Інформація, яка відповідно до законодавства підлягає обов'язковому оприлюдненню, не вважається рекламою у сфері фінансових послуг.

Відносини, пов'язані з виробництвом, розповсюдженням та споживанням реклами на фондовому ринку, регулюються статтею 25 цього Закону.

2. Рекламодавцями у сфері фінансових послуг можуть бути виключно фінансові установи або інші особи, які відповідно до закону мають право надавати фінансові послуги.

3. Реклама фінансових послуг, пов'язаних із залученням коштів населення, або осіб, які надають такі послуги, дозволяється за умови внесення інформації про особу до державного реєстру фінансових установ та наявності відповідного дозволу, виданого згідно із законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг, або ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг. Така реклама повинна містити номер за державним реєстром фінансових установ, номер зазначених дозволу чи ліцензії, дату видачі та найменування органу, який видав дозвіл або ліцензію.

Положення цієї частини не застосовуються у випадках реклами торговельної марки (знака для товарів і послуг) та найменування особи (без реклами послуг).

4. Реклама у сфері фінансових послуг не повинна містити інформацію про майбутні прибутки споживачів фінансових послуг.";

3) частину першу статті 26 доповнити абзацами такого змісту:

"Національний банк України - щодо реклами на ринку банківських послуг;

національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, - щодо реклами на ринках фінансових послуг, крім фондового ринку та ринку банківських послуг.".

2. Статтю 11 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1) викласти в такій редакції:

"Стаття 11. Достовірність реклами та іншої інформації

1. Поширення у будь-якій формі реклами та іншої інформації, що містить неправдиві відомості про діяльність у сфері фінансових послуг, забороняється.

2. Недобросовісною рекламою у сфері фінансових послуг вважається:

1) реклама фінансових послуг без набуття особою, що їх надає, статусу фінансової установи чи без одержання нею відповідного дозволу або ліцензії, якщо законом для провадження діяльності з надання таких послуг передбачено набуття статусу фінансової установи чи одержання відповідного дозволу або ліцензії;

2) реклама фінансових послуг, надання яких на території України заборонено законом;

3) інша реклама у сфері фінансових послуг, яка вважається недобросовісною рекламою відповідно до Закону України "Про рекламу".".

II. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос