Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отмены обязательного предоставления бумажных извлечений из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей

Проект закона Украины от 10.11.2011 № 9442
Дата рассмотрения: 10.11.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування обов'язкового надання паперових витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263; 2005 р.):

1) абзац дванадцятий статті 1 виключити;

2) абзац одинадцятий частини першої статті 6 викласти у такій редакції:

"здійснює оформлення, видачу та засвідчення юридичним особам вірності копій їх установчих документів та змін до них;";

3) абзац дванадцятий частини другої статті 7 виключити;

4) частину третю статті 10 викласти у такій редакції:

"3. За видачу копії установчого документу та змін до нього, вірність якої засвідчена державним реєстратором, справляється реєстраційний збір у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Якщо відповідно до цього Закону у зв'язку із вчиненням реєстраційної дії державний реєстратор зобов'язаний видати таку копію, реєстраційний збір не справляється.";

5) у частині другій статті 17:

абзац двадцять перший виключити;

в абзаці двадцять восьмому слова "публікації у виданні спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації" замінити словом "оприлюднення";

6) у статті дев'ятнадцятій:

в абзаці четвертому частини другої слова "публікацію у спеціальному друкованому засобі масової інформації" замінити словом "оприлюднення";

абзац другий частини одинадцятої викласти у такій редакції:

"У разі якщо юридична особа, засновниками (учасниками) якої затверджено статут, прийняла рішення продовжувати свою діяльність на підставі модельного статуту, юридична особа подає державному реєстратору таке рішення та реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу з відповідною відміткою. На примірнику оригіналу статуту даної юридичної особи, що зберігається у реєстраційній справі, державним реєстратором проставляється штамп про те, що юридична особа з відповідної дати провадить діяльність на підставі модельного статуту.";

частину п'ятнадцяту виключити;

7) у статті 22:

у назві слово "Публікація" замінити словами "Оприлюднення інформації про зміну";

у частині першій слова "про втрати оригіналів установчих документів," виключити, слова "обов'язковому опублікуванню в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації" замінити словами "оприлюдненню в порядку, встановленому цим Законом";

у частині третій слово "опублікування" замінити словом "оприлюднення";

частину четверту викласти у такій редакції:

"4. Повідомлення підлягають оприлюдненню на сайті спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації протягом одного робочого дня з дня внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру. Повідомлення мають бути доступними для ознайомлення всіма бажаючими не менше трьох місяців з можливістю анонімного перегляду, копіювання та роздрукування на основі поширених веб-оглядачів та редакторів, без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів, цілодобово, без обмежень та стягнення плати.";

частину п'яту викласти у такій редакції:

"5. За оприлюднення повідомлень про зміну місцезнаходження юридичної особи, зміну найменування юридичної особи, прийняття засновниками (учасниками), уповноваженим ними органом або судом рішення про виділ, зменшення статутного (складеного) капіталу юридичної особи, справляється плата в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

у частині шостій слово "опублікування" замінити словом "оприлюднення", слово " публікацію" замінити словом "оприлюднення";

у частині сьомій слово "опублікування" замінити словом "оприлюднення", слова "та виданням спеціалізованого друкованого засобу масової інформації" виключити;

8) абзац четвертий частини першої статті 24 викласти у такій редакції:

"примірник установчих документів;";

9) у частині шостій статті 25 слова "один примірник оригіналу" замінити словами "засвідчена копія";

10) у статті 29:

у частині першій:

абзац четвертий виключити. У зв'язку з цим абзаци п'ятий та шостий вважати абзацами четвертим та п'ятим;

в абзаці п'ятому слова "два примірники" всюди замінити словом "примірник";

у частині другій слова "публікацію у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації" замінити словом "оприлюднення";

у частині чотирнадцятій слова "один примірник оригіналу установчих документів у старій редакції з відмітками державного реєстратора про проведення державної реєстрації" замінити словами "засвідчену копію";

11) у частині третій статті 32 слово "публікації" замінити словом "оприлюднення", слова "спеціалізованому друкованому засобі масової інформації" замінити словами "порядку, встановленому цим Законом";

12) у частині першій статті 35:

в абзаці другому слова "публікується у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації" замінити словами "оприлюднюється у встановленому цим Законом порядку";

в абзаці третьому слово "публікації" замінити словом "оприлюднення";

13) у абзацах першому та четвертому частини восьмої статті 36 слово "публікації" замінити словом "оприлюднення";

14) абзац третій частини першої статті 38-1 після слів "масової інформації" доповнити словами "чи оприлюднення в порядку, встановленому цим Законом";

15) у статті 39:

частину шосту після слів "та в той же день" доповнити словами "видати (надіслати поштовим відправленням) на адресу місця проживання одного із засновників (учасників) юридичної особи, що припинилася повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, другий примірник якого залучається до реєстраційної справи цієї юридичної особи, та", далі за текстом;

частину сьому виключити;

16) частину четверту статті 41 виключити;

17) у статті 47:

у абзацах першому та нестертому частини п'ятої слово "публікації" замінити словом "оприлюднення",

у частині дев'ятій:

в абзаці другому слова "публікується у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації" замінити словами "оприлюднюється у встановленому цим Законом порядку";

в абзаці третьому слово "публікації" замінити словом "оприлюднення";

18) абзац третій частини першої статті 49-1 після слова "інформації" доповнити словами "чи оприлюднення в порядку, встановленому цим Законом,", далі за текстом.

2. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356; 2006 р, N 31, ст. 268; 2007 р., N 11, ст. 93):

1) у статті 50-1:

у частині першій слово "опублікування" замінити словом "оприлюднення";

у частині другій слова "публікується у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації" замінити словами "оприлюднюється у встановленому законом порядку";

2) у частині другій статті 105 слова слова "публікується у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації" замінити словами "оприлюднюється у встановленому законом порядку".

3. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради, 2003 р., N 18, N 19-20, N 21-22, ст. 144):

1) частину восьму статті 59 виключити. У зв'язку з цим частину дев'яту вважати частиною восьмою;

2) у частині третій статті 60 слова "вміщує в друкованих органах відповідно до закону повідомлення про його ліквідацію та про порядок і строки заяви кредиторами претензій, а" виключити;

3) частину третю статті 91 виключити.

4. У Законі України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради, 1993 р., N 39, ст. 383):

1) статтю 75 доповнити новою частиною такого змісту:

"Засвідчення державним реєстратором вірності копій установчих документів та змін до них прирівнюється до засвідчення вірності копій в нотаріальному порядку.";

2) статтю 76 після слова "порядку" доповнити словами ", в порядку, прирівняному до нотаріального," далі за текстом.

5. Частину восьму статті 38 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 10, ст. 43) виключити.

6. У частині другій статті 35 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1) слова "додається виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців," замінити словом "додаються".

7. У першому реченні частини другої статті 19 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 47, ст. 251) слова "виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" виключити.

8. У першому реченні частини дев'ятнадцятої статті 15 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345) слова "до якої додається виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" виключити.

9. У Законі України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 298):

1) пункт 1 частини четвертої статті 32 виключити;

2) в пункті 1 частини п'ятої статті 41 слова "виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а" виключити;

3) в пункті 1 частини сьомої статті 42 слова "виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" виключити.

10. Пункт 1 частини другої статті 45 Закону України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155) виключити.

11. Абзац третій п. 3.2.1 статті 3 Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 33, ст. 430) виключити.

12. В абзаці другому частини четвертої статті 38 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 18, ст. 78) слова "та виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" виключити.

13. Абзац шостий частини другої статті 4 Закону України "Про оптові ринки сільськогосподарської продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 51, ст. 755) виключити.

14. У другому реченні частини четвертої статті 7 Закону України "Про кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 5, ст. 35) слова "випискою або витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" виключити.

15. У другому реченні частини другої статті 9 Закону України "Про третейські суди" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 35, ст. 412) слова "та виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" виключити.

16. В абзаці шостому частини четвертої статті 4 Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 34, ст. 228) слова "і виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" виключити.

17. Перше речення частини другої статті 13 Закону України "Про інформаційні агентства" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 13, ст. 83) виключити.

18. Пункт "в" частини першої статті 5 Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 24, ст. 183) виключити.

II. Прикінцеві та перехідні положення.

1. Цей Закон набирає чинності через один місяць з дня його опублікування.

2. На протязі двох місяців з дня набрання чинності цим Законом правила частини четвертої статті 22 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" не застосовуються, а повідомлення щодо внесення відомостей до Єдиного державного реєстру оприлюднюються шляхом опублікування у виданні спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації - спеціалізованому друкованому засобі масової інформації протягом десяти робочих днів з дня внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос