Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно отдельных вопросов деятельности Национального банка Украины)

Проект закона Украины от 10.11.2011 № 9440
Дата рассмотрения: 10.11.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України (щодо окремих питань діяльності Національного банку України)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238):

1) статтю 1 доповнити терміном такого змісту:

"охорона цінностей та об'єктів - організація та практичне здійснення Національним банком заходів охорони щодо визначених і належних йому будівель, споруд, територій, транспортних засобів, валютних цінностей, цінних паперів та іншого рухомого і нерухомого майна, з метою недопущення чи припинення протиправних дій щодо нього, забезпечення його недоторканності та цілісності, припинення несанкціонованого доступу до нього третіх осіб, а також на забезпечення особистої безпеки, життя та здоров'я службовців Національного банку під час виконання ними службових обов'язків";

2) частину третю статті 20 після слів "представників Національного банку" доповнити словами "або в яких є акції (частки, паї), що належать державі";

3) частину четверту статті 22 викласти в такій редакції:

"Для перевезення та охорони цінностей та об'єктів Національний банк має відомчу охорону, озброєну бойовою вогнепальною зброєю. Відомча охорона в межах повноважень, наданих цим Законом, має право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби активної оборони і бойову вогнепальну зброю в порядку, передбаченому Законом України "Про міліцію".

4) частину першу статті 42 доповнити пунктом 8 такого змісту:

"8) здійснює діяльність, пов'язану з розвідкою, видобутком, виробництвом та використанням дорогоцінних металів з метою поповнення золотовалютних резервів";

У зв'язку з цим пункти 8 - 15 уважати відповідно пунктами 9 - 16;

5) пункт 2 частини другої статті 48 доповнити словами "та операціях із забезпечення діяльності Національного банку в межах сум, передбачених кошторисом доходів та витрат Національного банку";

6) частину другу статті 68 викласти у такій редакції:

"Національний банк інформує громадськість про свою діяльність шляхом опублікування відповідних відомостей на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку та в офіційному виданні Національного банку, проведення керівниками Національного банку прес-конференцій, виступів на радіо і телебаченні, створення програм та передач телерадіоорганізацією Національного банку та в інший передбачений законом спосіб";

7) частину другу статті 71 доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) виробничої діяльності Банкнотно-монетного двору, фабрики банкнотного паперу та Державної скарбниці України, яка здійснюється відповідно до положень, затверджених Правлінням Національного банку".

2. У Законі України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 9, ст. 34; 2004 р., N 19, ст. 256; 2006 р., N 22, ст. 184):

1) абзаци другий - четвертий частини 4 статті 4 замінити абзацом наступного змісту:

"4. Афіновані дорогоцінні метали у стандартному вигляді, а також видобуте з надр або рекупероване дорогоцінне каміння в розсортованому вигляді при продажу суб'єктами їх видобування і виробництва, скуплені, не викуплені з-під застави ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, брухт дорогоцінних металів, а також дорогоцінне каміння першого порядку першочергово пропонуються Національному банку України та Міністерству фінансів України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом розробити і привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти, забезпечити розробку та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів відповідно до цього Закону.

3. Національному банку України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України 

В. Литвин

Опрос