Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О дошкольном образовании" (относительно языка воспитания)

Проект закона Украины от 10.11.2011 № 9439
Дата рассмотрения: 10.11.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про дошкільну освіту"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259; 2008 р., N 27-28, ст. 251) такі зміни:

1) статтю 2 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"забезпечення права вільного вибору батьками мови виховання їх дитини;".

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

2) частини третю і четверту статті 4 викласти у такій редакції:

"3. Ранній та дошкільний вік - базовий етап фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини.

4. Вікова періодизація:

немовляти (до одного року);

ранній вік (від одного до трьох років);

дошкільний вік (від трьох до шести (семи) років);

молодший дошкільний (від трьох до чотирьох років);

середній дошкільний (від чотирьох до п'яти років);

старший дошкільний (від п'яти до шести (семи) років).";

3) статтю 6 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"можливість права вільного вибору батьками мови виховання їх дитини;".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий вважати відповідно абзацами восьмим - одинадцятим;

3) текст статті 10 викласти у такій редакції:

"1. Мова (мови) у дошкільній освіті визначається відповідно до Конституції України і законів про мови.

2. Для задоволення національних, культурно-освітніх і мовних потреб громадян можуть створюватися дошкільні навчальні заклади, в яких виховання дітей здійснюється їх національною або іншою мовами. Право вибору мови виховання надається батькам.

3. У разі потреби в дошкільних навчальних закладах можуть створюватись окремі групи, в яких виховання здійснюється іншою мовою, ніж у закладах в цілому.";

4) частину третю статті 11 після слова "власності," доповнити словами "у тому числі корпоративний приватний дошкільний навчальний заклад, заснований на приватній власності суб'єкта господарювання - юридичної особи,";

5) частину третю статті 12 доповнити абзацом такого змісту:

"Для задоволення освітніх, соціальних потреб громадян у дошкільних навчальних закладах для організації ранньої корекційної роботи можуть створюватися інклюзивні групи.";

6) абзац третій частини другої статті 19 викласти у такій редакції:

"ведуть облік дітей, що відвідують дошкільні навчальні заклади;";

7) частину другу статті 23 після слова "програмою," доповнити словами "іншими додатковими програмами";

8) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки", "Академія педагогічних наук України" в усіх відмінках замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки", "Національна академія педагогічних наук України" у відповідному відмінку.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос