Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального развращения

Проект закона Украины от 09.11.2011 № 9434
Дата рассмотрения: 09.11.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кримінально-процесуальному кодексі України:

1) статтю 49 доповнити частиною такого змісту:

"У разі якщо вік потерпілого не встановлено, але є підстави вважати, що він є малолітньою або неповнолітньою особою, до з'ясування цих відомостей допит потерпілого проводиться за правилами статті 168 цього Кодексу";

2) статтю 107 доповнити частиною такого змісту:

"Допит підозрюваного не може тривати більше чотирьох годин поспіль. У разі необхідності він може бути продовжений після перерви для відпочинку та приймання їжі тривалістю не менше однієї години. Загальна тривалість допиту протягом доби не може перевищувати восьми годин. Тривалість допиту може бути зменшена за наявності медичних показань на підставі рекомендацій лікаря";

3) частину другу статті 112 після цифр "156" доповнити цифрами "1561", після цифр "301" - цифрами "3011, 3012";

4) частину другу статті 143 доповнити реченнями такого змісту: "Допит обвинуваченого не може тривати більше чотирьох годин поспіль. У разі необхідності він може бути продовжений після перерви для відпочинку та приймання їжі тривалістю не менше однієї години. Загальна тривалість допиту протягом доби не може перевищувати восьми годин. Тривалість допиту може бути зменшена за наявності медичних показань на підставі рекомендацій лікаря";

5) частину третю статті 166 виключити;

6) частину другу статті 167 доповнити реченнями такого змісту: "Допит свідка не може тривати більше чотирьох годин поспіль. У разі необхідності він може бути продовжений після перерви для відпочинку та приймання їжі тривалістю не менше однієї години. Загальна тривалість допиту протягом доби не може перевищувати восьми годин. Тривалість допиту може бути зменшена за наявності медичних показань на підставі рекомендацій лікаря";

7) статтю 168 викласти в такій редакції:

"Стаття 168. Порядок виклику для допиту і допит малолітнього, неповнолітнього свідка, потерпілого

Малолітній, неповнолітній свідок, потерпілий викликаються через законних представників до слідчого повісткою, що здійснюється за правилами статті 166 цього Кодексу.

Допит малолітнього, неповнолітнього віком до шістнадцяти років свідка, потерпілого проводиться з додержанням вимог статті 167 цього Кодексу в присутності фахівця в галузі загальної та дитячої психології або педагогічного працівника, захисника, у разі необхідності - лікаря, законних представників малолітнього, неповнолітнього. Слідчий може допустити до участі у допиті іншу особу на вибір малолітнього, неповнолітнього.

До початку допиту зазначеним особам роз'яснюється їх обов'язок бути присутніми при допиті, а також право викладати свої зауваження і з дозволу слідчого ставити свідкові, потерпілому запитання. Запитання, поставлені свідкові, потерпілому зазначеними особами, і їх зауваження заносяться до протоколу. Слідчий вправі відвести поставлене запитання, яке має бути занесене до протоколу.

Малолітньому, неповнолітньому віком до шістнадцяти років свідкові, потерпілому роз'яснюється його обов'язок говорити тільки правду, але про кримінальну відповідальність за відмову від дачі показань та за завідомо неправдиві показання він не попереджається.

Перед допитом слідчий встановлює особу свідка, потерпілого, повідомляє, в якій справі він викликаний, з'ясовує стосунки між свідком, потерпілим і підозрюваним або обвинуваченим і пропонує свідкові, потерпілому розповісти про все відоме йому у справі.

Під час допиту слідчому та особам, допущеним в установленому порядку до участі у допиті, забороняється ставити запитання, у формулюванні яких міститься відповідь, частина відповіді або підказка до неї (навідні запитання).

Допит малолітнього, неповнолітнього свідка, потерпілого проводиться без необґрунтованої затримки після події злочину і, якщо це необхідно, у спеціально обладнаному, прилаштованому для цих цілей приміщенні та за можливості з використанням технічних засобів (звуко-, відеозапису, кінозйомки).

Допит малолітнього, неповнолітнього віком до шістнадцяти років свідка, потерпілого не може тривати більше двох годин поспіль. У разі необхідності він може бути продовжений після перерви для відпочинку та приймання їжі тривалістю не менше однієї години. Загальна тривалість допиту протягом доби не може перевищувати шести годин. Тривалість допиту може бути зменшена за наявності медичних показань на підставі рекомендацій лікаря.

За можливості всі допити малолітнього, неповнолітнього свідка, потерпілого мають проводитися одним і тим же слідчим.

Про допит малолітнього, неповнолітнього свідка, потерпілого складається протокол із додержанням вимог статті 170 цього Кодексу";

8) у статті 307:

назву викласти в такій редакції: "Допит малолітнього, неповнолітнього свідка";

частину першу викласти в такій редакції:

"Допит малолітнього, неповнолітнього віком до шістнадцяти років свідка проводиться у суді за правилами, передбаченими статтею 168 цього Кодексу, у разі необхідності - із застосуванням частин шостої - одинадцятої статті 303 цього Кодексу";

у частинах другій, третій слово "неповнолітній" в усіх відмінках замінити словами "малолітній, неповнолітній" у відповідному відмінку;

9) у частині третій статті 433 слова "спеціалістами в галузі дитячої та юнацької психології (психолог, педагог)" замінити словами "фахівцями в галузі загальної та дитячої психології";

10) у статті 438:

у частині другій слово "педагог" замінити словами "фахівець у галузі загальної та дитячої психології, педагогічний працівник";

у частині третій слово "педагогу" замінити словами "фахівцю в галузі загальної та дитячої психології, педагогічному працівнику";

доповнити статтю частиною такого змісту:

"Допит неповнолітнього обвинуваченого віком до шістнадцяти років не може тривати більше двох годин поспіль. У разі необхідності він може бути продовжений після перерви для відпочинку та приймання їжі тривалістю не менше однієї години. Загальна тривалість допиту протягом доби не може перевищувати шести годин. Тривалість допиту може бути зменшена за наявності медичних показань на підставі рекомендацій лікаря".

2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131; 2009 р., N 49, ст. 732; 2010 р., N 10, ст. 105):

1) доповнити Кодекс статтею 1561 такого змісту:

"Стаття 1561. Сексуальне домагання дитини

1. Вчинене за допомогою комп'ютерних систем чи телекомунікаційних мереж схиляння малолітньої, неповнолітньої віком до шістнадцяти років дитини до дій сексуального характеру з метою розбещення чи вступу в статеві зносини шляхом пропонування і організації (створення необхідних умов) зустрічі або проведення такої зустрічі -

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

2. Ті самі дії, вчинені повторно чи щодо двох і більше малолітніх, неповнолітніх віком до шістнадцяти років дітей або з використанням обману чи за попередньою змовою групою осіб, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, або якщо такі дії спричинили тяжкі наслідки, або з використанням шантажу чи погроз застосування насильства, -

караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого";

2) у статті 301:

абзац перший частини першої викласти в такій редакції:

"1. Ввезення або вивезення з України продукції порнографічного характеру з метою збуту чи розповсюдження, або її виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи інше переміщення з тією самою метою, або її збут чи розповсюдження, а також примушування до участі у створенні такої продукції";

абзац перший частини другої викласти в такій редакції:

"2. Ті самі дії, вчинені щодо кіно- та відеопродукції, комп'ютерних програм порнографічного характеру або з використанням комп'ютерних систем чи телекомунікаційних мереж, а також збут малолітнім, неповнолітнім чи розповсюдження серед них продукції порнографічного характеру або умисне створення умов для доступу до дитячої порнографії";

абзац перший частини четвертої викласти в такій редакції:

"4. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені щодо дитячої порнографії, або примушування малолітніх, неповнолітніх до участі у створенні дитячої порнографії";

абзац перший частини п'ятої після слів "у великому розмірі" доповнити словами "а так само примушування малолітнього, неповнолітнього до участі у створенні дитячої порнографії, вчинене особою, від якої малолітній, неповнолітній був у матеріальній чи іншій залежності, або батьком, матір'ю, вітчимом, мачухою, опікуном чи піклувальником, особою, на яку покладено обов'язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього";

у примітці слово "Отримання" замінити словами "У статтях 301, 3012 цього Кодексу отримання";

3) доповнити Кодекс статтями 3011, 3012 такого змісту:

"Стаття 3011. Виготовлення, придбання, зберігання, переміщення дитячої порнографії без мети збуту

1. Ввезення або вивезення з України, виготовлення, придбання, зберігання або перевезення чи інше переміщення дитячої порнографії без мети збуту -

карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією продукції порнографічного характеру та засобів її виготовлення і розповсюдження.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -

караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією продукції порнографічного характеру, засобів її виготовлення і розповсюдження.

Стаття 3012. Проведення видовищного заходу порнографічного характеру

1. Організація, проведення видовищного заходу порнографічного характеру -

карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією продукції порнографічного характеру та засобів її виготовлення і розповсюдження.

2. Організація, проведення видовищного заходу порнографічного характеру, якщо у цьому заході бере участь малолітня, неповнолітня особа або використовується образ дитини, чи примушування малолітньої, неповнолітньої особи до участі у цьому заході -

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

3. Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або з отриманням доходу у великому розмірі, а так само примушування малолітньої, неповнолітньої особи до участі у видовищному заході порнографічного характеру, вчинене особою, від якої малолітня, неповнолітня особа була у матеріальній чи іншій залежності, або батьком, матір'ю, вітчимом, мачухою, опікуном чи піклувальником, особою, на яку покладено обов'язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього, -

караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

4. Відвідування видовищного заходу порнографічного характеру, в якому завідомо для відвідувача братиме участь малолітня, неповнолітня особа або використовуватиметься образ дитини, -

карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

5. Діяння, передбачене частиною четвертою цієї статті, вчинене повторно, -

карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк".

3. Закон України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142) доповнити статтею 41 такого змісту:

"Стаття 41. Вимоги до осіб, які працюють у контакті з дітьми

Особи, які працюють у постійному контакті з дітьми в навчальних закладах, закладах охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, оздоровлення та відпочинку, повинні відповідати вимогам суспільної моралі, а також бути ознайомленими з інформацією щодо захисту прав дітей від сексуальної експлуатації і сексуального розбещення та торгівлі людьми.

Забороняється працювати у контакті з дітьми особам, які були засуджені за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів".

4. У Законі України "Про захист суспільної моралі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 14, ст. 192; 2010 р., N 10, ст. 105):

1) доповнити частину першу статті 1 після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"видовищний захід порнографічного характеру - публічний показ у будь-якій формі продукції порнографічного характеру та/або сценічні дії, метою яких є втілення порнографічних дій".

У зв'язку з цим абзаци третій - дванадцятий вважати абзацами четвертим - тринадцятим;

2) статтю 7 викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Захист дітей від негативного впливу продукції порнографічного, сексуального чи еротичного характеру

З метою захисту морального та фізичного життя дітей забороняється:

втягнення дітей у діяльність із виробництва та обігу продукції порнографічного, сексуального чи еротичного характеру, надання послуг, а також організації і проведення видовищних заходів порнографічного, сексуального чи еротичного характеру;

розповсюдження продукції порнографічного, сексуального чи еротичного характеру, надання послуг і проведення видовищних заходів порнографічного, сексуального чи еротичного характеру серед дітей;

використання образів дітей у будь-якій формі у продукції порнографічного, сексуального чи еротичного характеру і видовищних заходах порнографічного, сексуального чи еротичного характеру;

виготовлення (виробництво), зберігання, реклама, розповсюдження, придбання продукції, що містить дитячу порнографію, ввезення, вивезення, транзит через територію України, поштова пересилка такої продукції;

пропонування або надання доступу до продукції, що містить дитячу порнографію";

3) у тексті Закону слово "неповнолітніх" в усіх відмінках замінити словами "малолітніх, неповнолітніх" у відповідному відмінку.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

протягом трьох місяців привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос