Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании" (относительно упорядочения процедуры избрания, утверждения и освобождения от должности руководителя высшего учебного заведения)

Проект закона Украины от 08.11.2011 № 9432
Дата рассмотрения: 08.11.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" (щодо впорядкування процедури обрання, затвердження та звільнення з посади керівника вищого навчального закладу)

Верховна Рада України постановляє:

1. Статтю 39 Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 20, ст. 134; із змінами внесеними згідно із законом N 489-V від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст. 66) викласти в наступній редакції:

"Стаття 39. Обрання, затвердження та звільнення з посади керівника вищого навчального закладу

1. Конкурс на заміщення посади керівника вищого навчального закладу оголошується власником (власниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою), якщо закінчується строк дії контракту керівника вищого навчального закладу за попереднім конкурсом або посада керівника вищого навчального закладу стала вакантна.

Конкурс на заміщення посади керівника вищого навчального закладу оголошується у такі терміни:

за два місяці (за три місяці - для національного вищого навчального закладу) до закінчення строку дії контракту керівника вищого навчального закладу за попереднім конкурсом, якщо посада зайнята;

невідкладно, у випадку якщо посада керівника вищого навчального закладу стала вакантна.

2. Кандидат на посаду керівника вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації повинен бути громадянином України, вільно володіти українською мовою, мати вчене звання професора, науковий ступінь доктора або кандидата наук і стаж наукової або науково-педагогічної діяльності не менше ніж десять років.

Кандидат на посаду керівника вищого навчального закладу першого або другого рівня акредитації повинен бути громадянином України, вільно володіти українською мовою, мати вищу освіту, відповідну підготовку та стаж наукової, науково-педагогічної або педагогічної роботи у вищих навчальних закладах відповідного профілю не менше ніж п'ять років.

3. Кандидат (кандидати) на посаду керівника вищого навчального закладу висувається трудовим колективом вищого навчального закладу або трудовим колективом структурних підрозділів вищого навчального закладу чи в спосіб самовисунення.

Власник (власники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) приймає пропозиції щодо претендентів на посаду керівника вищого навчального закладу та вносить кандидатури претендентів, які відповідають вимогам цього Закону, до вищого колегіального органу громадського самоврядування вищого навчального закладу для обрання керівника вищого навчального закладу.

Вищий колегіальний орган громадського самоврядування після публічного та відкритого обговорення трудовим колективом програм кандидатів, їх особистих якостей і наукових праць (винаходів, відкриттів, творів), обирає керівника вищого навчального закладу більшістю голосів від статутного складу вищого колегіального органу громадського самоврядування вищого навчального закладу у спосіб рівного, прямого, таємного та вільного голосування. Кожен член виборного органу може голосувати лише за одну кандидатуру на посаду керівника вищого навчального закладу.

У випадку, якщо жоден кандидат на посаду керівника вищого навчального закладу не отримав більшості голосів від статутного складу вищого колегіального органу громадського самоврядування вищого навчального закладу, проводиться повторне голосування з обрання керівника вищого навчального закладу вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу з числа двох кандидатур, які в результаті попереднього голосування одержали найбільшу кількість голосів.

У вищому навчальному закладі вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу утворюється комісія з обрання керівника вищого навчального закладу. При цьому не менше як 75 відсотків загальної чисельності її складу мають становити науково-педагогічні (педагогічні - для вищих навчальних закладів першого або другого рівня акредитації) працівники вищого навчального закладу та не менше як 10 відсотків - виборні представники з числа осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі. До складу комісії з обрання керівника вищого навчального закладу не можуть входити керівник вищого навчального закладу, його заступники та кандидати на посаду керівника вищого навчального закладу. Порядок роботи комісії з обрання керівника вищого навчального закладу визначається положенням про неї, яке є відкритим для ознайомлення. Комісія діє відкрито та гласно, рішення комісії приймаються більшістю голосів від її складу шляхом відкритого або таємного голосування. Власник (власники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) зобов'язаний (зобов'язана) інформувати комісію з обрання керівника вищого навчального закладу про всі прийняті ним кандидатури претендентів на посаду керівника вищого навчального закладу.

Власник (власники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) зобов'язаний (зобов'язана) призначити обрану вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу кандидатуру строком на п'ять років (для національного вищого навчального закладу - строком на сім років) на умовах контракту.

Керівник вищого навчального закладу може бути звільнений з посади власником (власниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою) на підставах, визначених трудовим законодавством, а також за порушення статуту вищого навчального закладу та умов контракту.

Керівник вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації може бути звільнений з посади у зв'язку із прийняттям рішення про його відкликання органом, який його обрав на посаду. Рішення про відкликання керівника вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації приймається більшістю голосів від статутного складу вищого колегіального органу громадського самоврядування вищого навчального закладу.

3. Власник (власники) новоутвореного вищого навчального закладу або уповноважений ним (ними) орган (особа) призначає на умовах контракту виконуючого обов'язки керівника вищого навчального закладу на термін до проведення виборів керівника вищого навчального закладу, але не більше ніж на два роки.

Якщо в результаті повторного голосування жоден з кандидатів на посаду керівника вищого навчального закладу не набрав більшості голосів від статутного складу вищого колегіального органу громадського самоврядування або вищий колегіальний орган громадського самоврядування двічі не зміг провести голосування з обрання керівника вищого навчального закладу через відсутність кворуму або проведення зборів вищого колегіального органу громадського самоврядування визнано незаконним, власник (власники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) оголошує новий конкурс на заміщення посади керівника вищого навчального закладу та до завершення цього конкурсу призначає на умовах контракту виконуючого обов'язки керівника вищого навчального закладу.

У випадку звільнення керівника вищого навчального закладу, виконання його обов'язків до дати призначення новообраного керівника вищого навчального закладу покладається на першого заступника керівника вищого навчального закладу, для вищих навчальних закладів третього або четвертого рівня акредитації, або іншу особу, призначення якої погоджено вищим органом громадського самоврядування трудового колективу вищого начального закладу. Якщо вищий орган громадського самоврядування трудового колективу не погоджує кандидатуру призначеного власником (власниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою) виконуючого обов'язки керівника вищого начального закладу, така особа вважається звільненою з дати прийняття відповідного рішення вищим органом громадського самоврядування трудового колективу вищого начального закладу та не може повторно призначатися виконуючим обов'язки керівника такого вищого навчального закладу.".

2. Цей Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного опублікування.

____________

Опрос