Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности" (относительно унификации документов)

Проект закона Украины от 02.11.2011 № 9394
Дата рассмотрения: 22.12.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 47, ст. 532; із змінами, внесеними законами України від 8 липня 2011 року N 3677-VI та від 3 листопада 2011 року N 3995-VI), такі зміни:

1) у графі "Назва документа дозвільного характеру":

пункти 16, 20, 21, 36, 37, 52, 65, 70 та 96 викласти у такій редакції:

"16. Дозвіл на проведення на землях водного фонду робіт, пов'язаних з будівництвом гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд, поглибленням дна для судноплавства, розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладенням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій";

"20. Дозвіл або сертифікат на ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів рослинного світу

21. Дозвіл або сертифікат на ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного світу";

"36. Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду

37. Дозвіл на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів";

"52. Дозвіл на переселення тварин у нові місця перебування, акліматизацію нових для фауни України видів диких тварин, а також на здійснення заходів щодо схрещування диких тварин";

"65. Дозвіл на розроблення проектів нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин";

"70. Дозвіл на спеціальне водокористування";

"96. Погодження клопотання водокористувачів з обґрунтуванням потреби у воді для отримання дозволу на спеціальне водокористування";

у пункті 75 слово "Дозвіл" замінити словами "Письмова згода (повідомлення)";

2) пункт 71 виключити;

3) доповнити Перелік пунктами 144 - 155 такого змісту:

"144.

Реєстраційне свідоцтво, що видається суб'єктам господарювання, які розробляють документи щодо обґрунтування обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Закон України "Про охорону атмосферного повітря"

145.

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки

Закон України "Про охорону атмосферного повітря"

146.

Дозвіл на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях

Закон України "Про охорону атмосферного повітря"

147.

Дозвіл на спеціальне використання (добування, збирання) об'єктів Червоної книги України

Закон України "Про Червону книгу України"

148.

Дозвіл на проведення державної апробації (випробовувань) генетично модифікованих організмів у відкритій системі

Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"

149.

Дозвіл на ввезення незареєстрованих генетично модифікованих організмів для науково-дослідних цілей у замкненій та відкритій системах, а також з метою проведення їх державної апробації (випробовувань)

Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"

150.

Дозвіл на ввезення продукції, отриманої з використанням генетично модифікованих організмів для науково-дослідних цілей

Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"

151.

Дозвіл на утримання диких тварин у напіввільних умовах чи неволі

Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження"

152.

Дозвіл на проведення заходів, спрямованих на охорону природних комплексів, ліквідацію наслідків аварій, стихійного лиха та в інших цілях, не передбачених проектом організації території природного заповідника та охорони його природних комплексів

Закон України "Про природно-заповідний фонд України"

153.

Дозвіл на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами

Закон України "Про відходи"

154.

Дозвіл на зберігання та видалення відходів

Закон України "Про відходи"

155.

Погодження місць розміщення підприємств, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної, небезпечної продукції

Закон України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції".

2. Цей Закон набирає чинності одночасно із законом про реформування та вдосконалення дозвільної системи у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального і невиснажливого використання природних ресурсів та екологічної безпеки, зменшення регуляторного тиску на суб'єктів господарювання.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ЛИТВИН

м. Київ
22 грудня 2011 року
N 4214-VI

 

Опрос