Идет загрузка документа (3 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно некоторых вопросов уплаты налогов в условиях действия соглашения о разделе продукции)

Проект закона Украины от 28.10.2011 № 9358
Дата рассмотрения: 28.10.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо деяких питань сплати податків в умовах дії угоди про розподіл продукції)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести такі зміни до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112):

1) пункт 335.2. статті 335 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Податок на додану вартість, податок на прибуток підприємств та плата за користування надрами для видобування корисних копалин можуть сплачуватись у грошовій або, якщо це передбачено угодою про розподіл продукції, у натуральній формі шляхом передачі державі частини прибуткової продукції, набутої інвестором у власність у результаті розподілу продукції. Механізм сплати та порядок зарахування податків, сплачених в натуральній формі, визначається Кабінетом Міністрів України."

2) абзац третій підпункту б) пункту 336.1 статті 336 викласти у наступній редакції:

"Податок на прибуток підприємств може сплачуватись у грошовій або, якщо це передбачено угодою, у натуральній формі";

3) пункт 337.1 статті 337 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Податок на додану вартість може сплачуватись у грошовій або, якщо це передбачено угодою, у натуральній формі";

4) абзац другий пункту 338.1 статті 338 доповнити реченням такого змісту:

"Плата за користування надрами для видобування корисних копалин може сплачуватись у грошовій або, якщо це передбачено угодою про розподіл продукції, у натуральній формі".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правового акту, передбаченого цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради України  

В. ЛИТВИН 

Опрос