Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления психиатрической помощи лицам, содержащимся под стражей

Проект закона Украины от 10.11.2011 № 9437
Дата рассмотрения: 10.11.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання психіатричної допомоги особам, які тримаються під вартою

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кримінально-процесуальному кодексі України:

1) пункт 3 статті 76 викласти у такій редакції:

"3) для визначення психічного стану підозрюваного або обвинуваченого, включаючи випадки, коли він тримається під вартою, за наявності у справі даних, в тому числі таких, які надійшли від установи для попереднього ув'язнення, що викликають сумніви щодо його осудності;";

2) доповнити Кодекс статтями 1551 і 1552 такого змісту:

"Стаття 1551. Надання психіатричної допомоги в примусовому порядку обвинуваченим, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту

Психіатрична допомога в примусовому порядку надається обвинуваченим, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту та які страждають на психічний розлад, що позбавляє їх можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та (або) керувати ними, а також вчиняють чи виявляють реальні наміри вчинити дії, що становлять безпосередню небезпеку для них чи оточуючих.

Слідчий протягом доби після отримання висновку експерта про те, що обвинувачений страждає на психічний розлад та за станом здоров'я не може триматись в установі для попереднього ув'язнення, звертається до суду з поданням про надання обвинуваченому психіатричної допомоги в примусовому порядку. До подання додається висновок експерта.

Зазначене подання розглядається судом, який виніс постанову про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в день надходження до суду такого подання.

Розгляд зазначеного подання провадиться у відкритому судовому засіданні за обов'язковою участю прокурора, захисника та законного представника обвинуваченого. У разі потреби для участі у судовому засіданні викликається експерт.

Участь обвинуваченого, щодо якого розглядається подання, є обов'язковою, крім випадків, якщо цьому перешкоджає характер його психічного розладу, про що зазначається у висновку експерта.

У судовому засіданні суд вислуховує думку обвинуваченого, щодо якого розглядається подання, у разі, коли він бере участь у судовому засіданні, думку прокурора, експерта, захисника та законного представника обвинуваченого.

За результатами розгляду подання суддя виносить постанову, а суд - вмотивовану ухвалу.

На ухвалу суду або постанову судді прокурор, обвинувачений, його захисник чи законний представник протягом трьох діб з дня їх винесення можуть подати до апеляційного суду апеляцію. Подання апеляції не зупиняє виконання ухвали суду або постанови судді.

Обвинувачені, яким надається психіатрична допомога в примусовому порядку, тримаються в спеціалізованих закладах для надання психіатричної допомоги в примусовому порядку.

Стаття 1552. Продовження та припинення надання психіатричної допомоги в примусовому порядку обвинуваченим, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту

Питання щодо продовження надання обвинуваченому психіатричної допомоги в примусовому порядку вирішується судом на підставі подання слідчого в порядку, встановленому в статті 1551 цього Кодексу, одночасно з продовженням строків тримання під вартою обвинуваченого. До подання додається висновок комісії лікарів-психіатрів.

Підставою для припинення надання психіатричної допомоги в примусовому порядку є зміна стану здоров'я обвинуваченого, що дає змогу тримати його в установі для попереднього ув'язнення.

Негайно після встановлення підстав для припинення надання психіатричної допомоги в примусовому порядку комісія лікарів подає слідчому відповідний висновок.

Припинення надання психіатричної допомоги в примусовому порядку здійснюється на підставі подання слідчого за вмотивованою ухвалою суду або постановою судді. До подання додається висновок комісії лікарів. Зазначене подання розглядається судом, який вирішував питання про надання такої допомоги, або судом за місцем її надання в день надходження до суду такого подання.

У разі закінчення строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий, прокурор зобов'язані негайно звільнити обвинуваченого з-під варти. Питання госпіталізації обвинуваченого до психіатричного закладу в примусовому порядку в разі закінчення строку застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та за наявності умов, визначених Законом України "Про психіатричну допомогу", вирішується в порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України.";

3) текст статті 204 викласти у такій редакції:

"Коли у справі є дані, у тому числі такі, які надійшли від установи для попереднього ув'язнення, де тримається обвинувачений, що дають підстави вважати, що обвинувачений під час вчинення суспільно небезпечного діяння був у неосудному або обмежено осудному стані, а також коли він вчинив злочин в осудному стані, але після вчинення злочину почав страждати на психічний розлад, який позбавляє його можливості усвідомлювати свої дії або керувати ними, слідчий для визначення психічного стану обвинуваченого протягом трьох днів після отримання таких даних призначає судово-психіатричну експертизу.

У разі коли за результатами судово-психіатричної експертизи буде встановлено, що обвинувачений, якого взято під варту, страждає на психічний розлад та потребує надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, питання про надання, продовження та припинення такої допомоги слідчий вирішує у порядку, передбаченому статтями 1551 і 1552 цього Кодексу.".

2. Закон України "Про попереднє ув'язнення" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360) доповнити статтею 41 такого змісту:

"Стаття 41. Тримання особи, взятої під варту, в спеціалізованому закладі для надання психіатричної допомоги в примусовому порядку

У разі коли судом буде встановлено, що особа, обвинувачена або підозрювана у вчиненні злочину, щодо якої як запобіжний захід обрано взяття під варту, потребує надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, така особа тримається в спеціалізованому закладі для надання психіатричної допомоги.".

3. Закон України "Про психіатричну допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 19, ст. 143) доповнити статтею 221 такого змісту:

"Стаття 221. Надання, продовження та припинення надання психіатричної допомоги в примусовому порядку обвинуваченим, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту

Психіатрична допомога в примусовому порядку надається обвинуваченим, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту та які страждають на психічний розлад, що позбавляє їх можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та (або) керувати ними, а також вчиняють чи виявляють реальні наміри вчинити дії, що становлять безпосередню небезпеку для них чи оточуючих.

Подання слідчого або органу дізнання про надання, продовження або припинення надання психіатричної допомоги в примусовому порядку обвинуваченому, щодо якого як запобіжний захід обрано взяття під варту, розглядається судом в порядку, встановленому в статтях 1551 і 1552 Кримінально-процесуального кодексу України.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям до 1 січня 2014 року забезпечити створення у спеціалізованих закладах для надання психіатричної допомоги в примусовому порядку умов для лікування обвинувачених, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту та які страждають на психічний розлад.

3. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2014 року забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос