Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью" относительно введения одного вида ФФС

Проект закона Украины от 25.10.2011 № 9338
Дата рассмотрения: 05.12.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" щодо запровадження одного виду ФФБ

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 52, ст. 377):

1. У статті 11:

1) частини другу і третю виключити;

2) абзац перший частини четвертої викласти у наступній редакції:

"Для ФФБ:";

3) частини п'яту і шосту викласти у такій редакції:

"При здійсненні управління ФФБ, для покриття ризику недостатності залучених коштів на спорудження об'єкта будівництва, управитель може укласти з визначеним ним страховиком договір страхування такого комерційного ризику.

Управитель може створити ФФБ лише за наявності відповідного дозволу на прийняття управителем на себе комерційних ризиків.";

4) частину восьму виключити;

5) абзац четвертий частини шістнадцятої виключити.

2. У статті 12:

1) частину другу викласти у наступній редакції:

"Правила ФФБ визначають процедуру створення ФФБ, порядок організації взаємовідносин забудовника, управителя та довірителів, порядок встановлення управління майном, умови, особливості та обмеження здійснення управління майном, напрями та порядок використання залучених коштів, порядок участі у фонді та відмови від участі в ньому, типи вимірних одиниць об'єктів інвестування, порядок та умови закріплення об'єкта інвестування за довірителем, розмір винагороди управителя, відповідальність управителя і забудовника за невиконання прийнятих на себе зобов'язань, порядок отримання довірителем страхового відшкодування у разі несвоєчасного введення об'єкта будівництва в експлуатацію, невиконання робіт, передбачених договором між управителем і забудовником та договором між управителем і установником фонду, або неналежного виконання таких робіт та інші умови функціонування ФФБ.".

3. У статті 13:

1) абзац шістнадцятий частини першої виключити.

4. У статті 14:

1) абзац п'ятий частини п'ятої виключити.

5. У статті 15:

1) абзац другий частини дванадцятої виключити.

6. У статті 16:

1) частину першу виключити;

2) частину другу викласти у наступній редакції:

"Фінансування будівництва за рахунок коштів ФФБ управитель здійснює за рахунок отриманих в управління коштів у порядку, визначеному договором, у межах вартості будівництва відповідно до графіків фінансування та будівництва, погоджених управителем і забудовником за кожним об'єктом будівництва, що є невід'ємною частиною договору. У разі якщо обсяг фактично залучених від довірителів коштів менший обсягу, визначеного графіком фінансування, управитель здійснює фінансування будівництва за рахунок інших джерел.";

3) частину дев'яту виключити.

7. У статті 17:

1) речення друге частини третьої виключити.

8. У статті 19:

1) абзац третій частини четвертої виключити.

9. У статті 20:

1) частини восьму і дев'яту виключити;

2) частину десяту викласти у такій редакції:

"Для ФФБ виплата коштів довірителю не може здійснюватися за рахунок іншого ФФБ.".

10. У статті 21:

1) частину першу викласти у наступній редакції:

"За перерахування коштів на фінансування будівництва управитель із фонду фінансування будівництва утримує належну йому винагороду самостійно за рахунок коштів ФФБ у розмірі, визначеному Правилами ФФБ.".

II. Дія цього Закону не поширюється на створенні ФФБ виду А до дня набрання ним чинності.

III. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос