Идет загрузка документа (3 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления минимального размера золотовалютного резерва

Проект закона Украины от 24.10.2011 № 9336
Дата рассмотрения: 24.10.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення мінімального розміру золотовалютного резерву

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Частину першу статті 40 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010, N 50-51, ст. 572 із наступними змінами) доповнити пунктом 11 такого змісту:

"11) мінімальний розмір золотовалютного резерву на відповідний бюджетний період";

У зв'язку з цим пункт 11 вважати пунктом 12.

2. У Законі України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 29, ст. 238 із наступними змінами):

1) абзац тринадцятий пункту 1 статті 15 виключити;

2) статтю 28 доповнити новою частиною такого змісту:

"Національний банк забезпечує підтримання розміру золотовалютних резервів на рівні не нижчому, ніж встановлено законом України про державний бюджет на відповідний рік";

3) у статті 47:

назву статті викласти в такій редакції:

"Стаття 47. Структура золотовалютного резерву та вимоги до його мінімального розміру";

доповнити статтю новою частиною такого змісту:

"Мінімальний розмір золотовалютного резерву встановлюється у законі України про державний бюджет на відповідний рік та визначається як сума обсягу боргових зобов'язань до виплати на 1 січня року, що наступає через 24 місяці з моменту набрання чинності законом України про державний бюджет України на відповідний рік".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

3. Національному банку України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос