Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения требований кредиторов по передаче объектов строительства и инвестирования

Проект закона Украины от 24.10.2011 № 9334
Дата рассмотрения: 24.10.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог кредиторів із передачі об'єктів будівництва та інвестування

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 31, ст. 440):

1. У статті 1:

1) перше речення абзацу шостого викласти у такій редакції:

"кредитор - юридична або фізична особа, яка має у встановленому порядку підтверджені документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника, щодо права на об'єкт інвестування, щодо виплати заборгованості із заробітної плати працівникам боржника, а також органи державної податкової служби та інші державні органи, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів).";

2) доповнити абзацами двадцять дев'ятим та тридцятим наступного змісту:

"Для цілей цього Закону терміни:

об'єкт будівництва, об'єкт інвестування, договір про участь у ФФБ, сертифікат ФОН вживаються у значенні Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю".

2. У статті 12:

1) абзац перший частини шостої викласти у такій редакції:

"Дія мораторію на задоволення вимог кредиторів не поширюється на виплату заробітної плати, аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю та життю громадян, авторської винагороди, на невикористані та своєчасно не повернуті кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, передачу у власність об'єкту будівництва як цілісного майнового комплексу та закріплених об'єктів інвестування.".

3. У статті 14:

1) абзац другий частини першої викласти у наступній редакції:

"Кредитори за вимогами щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також за вимогами щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян, щодо передачі у власність об'єкту будівництва як цілісного майнового комплексу та закріплених об'єктів інвестування мають право подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують.";

2) частину п'яту викласти у такій редакції:

"5. Заяви кредиторів за вимогами щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також за вимогами щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян, передачі у власність об'єкту будівництва як цілісного майнового комплексу та закріплених об'єктів інвестування, щодо яких є заперечення боржника, розглядаються згідно з підсудністю, що встановлена цим Законом.";

3) абзац третій частини шостої викласти у наступній редакції:

"Розпорядник майна зобов'язаний окремо внести до реєстру відомості про вимоги щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також про вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян, щодо передачі у власність об'єкту будівництва як цілісного майнового комплексу та закріплених об'єктів інвестування згідно із заявами таких кредиторів та даними обліку боржника.".

4. У статті 19:

1) частину другу доповнити абзацами другим - п'ятим наступного змісту:

"Кредитори мають переважне право на придбання майна боржника (забудовника) як цілісного майнового комплексу, якщо таким майновим комплексом є об'єкт будівництва і він складається із закріплених за цими кредиторами об'єктів інвестування.

Керуючий санацією зобов'язаний безкоштовно передати у власність кредиторам та інвесторам майно боржника як цілісний майновий комплекс, якщо таким майновим комплексом є об'єкт будівництва і він складається із профінансованих ними у повному обсязі та придбаних усіх об'єктів інвестування.

Умовою отримання у власність кредиторами, інвесторами об'єкту будівництва як цілісного майнового комплексу є добровільне утворення ними житлово - будівельного кооперативу або об'єднання співвласників багатоквартирного будинку у порядку, передбаченому Законами України "Про кооперацію" та "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку".

Утворений житлово-будівельний кооператив або об'єднання співвласників багатоквартирного будинку набуває прав замовника.".

5. У статті 20:

1) частину другу доповнити абзацами третім - п'ятим наступного змісту:

"Кредитори мають переважне право на придбання частини майна боржника (забудовника), якщо таким майном є вимірні одиниці закріпленого за цими кредиторами об'єкта інвестування.

У випадку відмови кредитора від придбання частини майна боржника (забудовника), що є вимірними одиницями закріпленого за цим кредитором об'єкта інвестування, такий об'єкт інвестування підлягає продажу із подальшим задоволенням вимог кредиторів у порядку, передбаченому цим Законом.

Керуючий санацією не має права на продаж третім особам профінансованого у повному обсязі кредитором об'єкту інвестування.".

6. У статті 31:

1) підпункт "а" пункту 1 частини першої викласти у редакції такого змісту:

"а) вимоги, забезпечені заставою, договорами про участь у ФФБ, сертифікатами ФОН, іншими цінними паперами, що засвідчують право вимоги його власника на об'єкт інвестування або отримання доходу від інвестування в операції з нерухомістю;".

II. Внести зміни до Закону України "Про іпотеку" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 38, ст. 313):

1. У статті 1:

1) доповнити абзацами чотирнадцятим та п'ятнадцятим наступного змісту:

"Для цілей цього Закону терміни:

об'єкт інвестування, установник управління майном вживаються у значенні Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю".

2. У статті 5:

1) доповнити частиною восьмою:

"Предметом іпотеки не може бути профінансований у повному обсязі об'єкт інвестування установником управління майном, власником цінного паперу, що засвідчує право вимоги на об'єкт інвестування, окрім випадку отримання ними у банку кредиту для такого інвестування.".

III. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос