Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины (относительно оптимизации деятельности Верховной Рады Украины)

Проект закона Украины от 20.10.2011 № 9322
Дата рассмотрения: 20.10.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (щодо оптимізації діяльності Верховної Ради України)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010, N 14-15, ст. 133):

1. частину третю статті 21 викласти в такій редакції:

"3. Проект порядку денного сесії Верховної Ради надсилається народним депутатам на їх електронну пошту не пізніш як за день до початку чергової сесії. Проект рішення про внесення змін до затвердженого порядку денного сесії Верховної Ради надсилається народним депутатам на їх електронну пошту не пізніш як за день до його розгляду.";

2. частину другу статті 24 викласти у такій редакції:

"2. Схвалений Погоджувальною радою проект розкладу пленарних засідань сесії Верховної Ради в той же день до 18.00 надсилається електронною поштою комітетам, тимчасовим спеціальним комісіям та тимчасовим слідчим комісіям, депутатським фракціям, народним депутатам.";

3. в частині шостій статті 25 слова "отримання народними депутатами" замінити на "надсилання на електронну пошту народним депутатам";

4. статтю 25 доповнити новою частиною такого змісту:

"7. У разі необхідності включення до порядку денного наступного пленарного засідання Верховної Ради питань, передбачених частиною п'ятою цієї статті, народним депутатам надсилається на електронну пошту уточнений порядок денний протягом двох годин після закінчення відповідного попереднього пленарного засідання.";

5. в частині одинадцятій статті 73 слово "направляються" замінити на "надсилаються на електронну пошту (крім випадків, коли вимоги до форми та порядку використання документу не дозволяють це)";

6. частину сьому статті 89 після слів "вносяться письмово" доповнити словами в дужках "(з одночасним надсиланням електронною поштою їх в електронному файлі)";

7. частину четверту статті 92 після слів "веб-сайту Верховної Ради" доповнити словами "в день їх надходження";

8. статтю 98 викласти в такій редакції:

"Стаття 98. Надання законопроектів, проектів інших актів, супровідних документів та інших матеріалів народним депутатам

1. Інформація про усі внесені протягом дня до Верховної Ради законопроекти, проекти інших актів та супровідні матеріали (в тому числі висновки, рішення, зауваження, пропозиції комітетів, комісій, експертиз тощо) в день їх реєстрації надсилається на електронну пошту народним депутатам з відповідними посиланнями на тексти цих документів, розміщені у електронній комп'ютерній мережі веб-сайту Верховної Ради.

2. Законопроекти, підготовлені для розгляду Верховною Радою в другому та третьому читаннях, надаються народним депутатам в порядку, передбаченому частиною першою цієї статті у вигляді порівняльних таблиць, а до законопроектів про внесення змін до законів порівняльні таблиці надаються для розгляду Верховною Радою і в першому читанні.

3. На вимогу народного депутата йому може бути надано законопроект, проект іншого акту та супровідні документи в друкованому вигляді на паперовому носії в день розгляду відповідного питання Верховною Радою, головним комітетом чи іншим уповноваженим суб'єктом.

4. Документи та інші матеріали, які відповідно до цього Регламенту чи законів України повинні бути надані народним депутатам, органам та особам, яких вони стосуються, надсилаються їм електронною поштою (крім документів, вимоги до форми та порядку використання яких не дозволяють це зробити).";

9. статтю 130 доповнити новою частиною такого змісту:

"5. Текст підписаного закону в день направлення Президентові України вводиться Апаратом Верховної Ради до сторінки відповідного законопроекту бази даних законопроектів електронної комп'ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради з відповідною позначкою про направлення закону Президентові України.";

10. частину першу статті 136 викласти в такій редакції:

"1. Прийнятий після повторного розгляду закон із пропозиціями Президента України оформляється головним комітетом, підписується Головою Верховної Ради України та направляється Президентові України в порядку, визначеному статтею 130 цього Регламенту.".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України 

В. ЛИТВИН

Опрос