Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об обращениях граждан" (относительно совершенствования отдельных положений)

Проект закона Украины от 20.10.2011 № 9319
Дата рассмотрения: 20.10.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" (щодо вдосконалення окремих положень)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до Закону України "Про звернення громадян" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 47, ст. 256):

1. Преамбулу до Закону викласти в такій редакції:

"Цей Закон регулює питання реалізації громадянами України права на участь в управлінні державними і громадськими справами та захист прав, свобод та законних інтересів шляхом подання звернень до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності.";

2. частину першу статті 1 викласти в такій редакції:

"Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, їх посадових та службових осіб відповідно до покладених на них функціональних обов'язків із пропозиціями, зауваженнями, заявами, клопотаннями та скаргами, щодо їх діяльності, а також щодо реалізації, гарантування й захисту своїх прав, свобод і законних інтересів.";

3. статтю 2 доповнити новою частиною такого змісту:

"Особливості та порядок доступу до публічної інформації, обігу і використання інформації з обмеженим доступом, а також відповідальності за порушення відповідного порядку встановлюється Законом України "Про доступ до публічної інформації" та іншими законами.";

4. частину першу статті 3 після слів "усній формі" доповнити словами "або у формі електронного документа";

5. частину другу статті 5 викласти в такій редакції:

"У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по-батькові, місце проживання особи, а також адресу електронної пошти та номер телефону чи іншого засобу зв'язку, якщо такі є, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Для звернення, надісланого на електронну пошту у формі електронного документу, вказування адреси електронної пошти та номеру телефону чи іншого засобу зв'язку є обов'язковим.";

6. частину третю статті 5 після слів "надісланим поштою" доповнити словами "електронною поштою (у формі електронного документа)";

7. в частині першій статті 8 слова "неможливо встановити авторство" замінити на "неможливо ідентифікувати особу та встановити дійсність її авторства";

8. в частину першу статті 12 після слова "цивільно-процесуальним" доповнити словами "іншими процесуальними кодексами";

9. частину першу статті 13 після слів "звернень громадян" доповнити словами "(в тому числі технічні вимоги до звернень у формі електронного документа та порядок роботи з ними)";

10. частину першу статті 19 доповнити новим першим пунктом такого змісту:

"забезпечувати доступність та відкритість інформації про форми і порядок подання звернення, процедуру, строки його розгляду та прийняття рішення;";

11. в частині другій статті 19 слово "дев'ятого" замінити на "одинадцятого";

12. статтю 22 викласти в такій редакції:

"Стаття 22. Особистий прийом громадян

Керівники та інші посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування зобов'язані проводити особистий прийом громадян.

Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для громадян час.

Порядок та графіки прийому громадян визначається їх керівниками та доводяться до відома громадян.

Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово (поштою, електронною поштою) або усно, за бажанням громадянина.".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України 

В. ЛИТВИН

Опрос