Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об Антимонопольном комитете Украины" (относительно оптимизации состава)

Проект закона Украины от 19.10.2011 № 9316
Дата рассмотрения: 19.10.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343; 2003 р., N 30, ст.247; 2004 р., N 13, ст. 181; 2006 р., N 14, ст. 118; 2007 р., N 9, ст. 67, N 32, ст. 415; 2010 р., N 33, ст. 471, N 37, ст. 496; 2011 р., N 10, ст. 63) такі зміни:

1) у статті 1:

у частині першій слова "державним органом із спеціальним статусом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом";

у частині другій слова "голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України" виключити;

2) частини першу - третю статті 6 викласти в такій редакції:

"Антимонопольний комітет України утворюється у складі Голови та восьми державних уповноважених.

Голова Антимонопольного комітету України має першого заступника та заступника Голови Антимонопольного комітету України, які призначаються з числа державних уповноважених. У разі необхідності для забезпечення здійснення Антимонопольним комітетом України окремих завдань за рішенням Президента України у Антимонопольному комітеті України додатково вводиться посада заступника Голови Антимонопольного комітету України.

Антимонопольний комітет України здійснює свої повноваження безпосередньо та через територіальні відділення, які утворюються в межах граничної чисельності працівників Антимонопольного комітету України і коштів, передбачених на утримання Комітету, ліквідовуються, реорганізовуються за поданням Голови Антимонопольного комітету України Кабінетом Міністрів України";

3) у частині третій статті 7:

пункт 15 викласти у такій редакції:

"15) утворювати адміністративні колегії та дорадчі органи Антимонопольного комітету України";

пункт 16 виключити;

4) у частині шостій статті 9:

абзац третій викласти в такій редакції:

"вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посади першого заступника, заступника Голови та державних уповноважених Антимонопольного комітету України";

в абзаці четвертому слова "першими заступниками, заступниками Голови" замінити словами "першим заступником, заступником Голови";

в абзаці восьмому слова "територіальні відділення в межах кошторису" виключити;

доповнити частину після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:

"вносить Кабінету Міністрів України подання про утворення в межах граничної чисельності працівників Антимонопольного комітету України і коштів, передбачених на утримання Комітету, ліквідацію, реорганізацію територіальних відділень Антимонопольного комітету України".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами десятим - п'ятнадцятим;

5) у статті 10:

частину першу викласти в такій редакції:

"Перший заступник і заступник Голови Антимонопольного комітету України з числа державних уповноважених призначаються на посади за поданням Прем'єр-міністра України та звільняються з посад Президентом України. Прем'єр-міністр України вносить на розгляд Президента України подання про призначення на посади першого заступника і заступника Голови Антимонопольного комітету України відповідно до пропозицій Голови Антимонопольного комітету України";

у частині четвертій слова "Перші заступники мають" замінити словами "Перший заступник має";

у тексті статті слова "перші заступники" та "заступники" в усіх відмінках замінити відповідно словами "перший заступник" та "заступник" у відповідному відмінку;

6) частину другу статті 11 доповнити реченням такого змісту: "Призначення державного уповноваженого першим заступником чи заступником Голови Антимонопольного комітету України не є підставою для поновлення перебігу семирічного строку його повноважень";

7) у статті 12:

частину третю викласти в такій редакції:

"Територіальне відділення Антимонопольного комітету України очолює голова територіального відділення, який призначається на посаду за погодженням відповідно з Головою Ради міністрів Автономної Республіки, головами обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій та звільняється з посади Головою Антимонопольного комітету України. Заступник голови територіального відділення призначається на посаду та звільняється з посади Головою Антимонопольного комітету України за поданням голови територіального відділення";

частину п'яту виключити;

8) у частині першій статті 121 слова "один із заступників" замінити словом "заступник";

9) у статті 18:

назву статті після слова "першого заступника" доповнити словом "заступника";

абзац перший частини другої викласти в такій редакції:

"Перший заступник, заступник Голови Антимонопольного комітету України, державний уповноважений Антимонопольного комітету України, крім загальних підстав, передбачених законодавством про працю та про державну службу, може бути звільнений з посади";

10) у частині першій статті 27:

слова "гранична чисельність працівників" виключити;

доповнити частину реченням такого змісту: "Гранична чисельність працівників Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень затверджується Кабінетом Міністрів України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Першим заступникам, заступникам Голови Антимонопольного комітету України, державним уповноваженим Антимонопольного комітету України продовжувати виконувати свої повноваження до вирішення в установленому порядку питання щодо дальшого перебування їх на посадах у зв'язку з прийняттям цього Закону.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос