Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О признании отрасли машиностроения одной из приоритетных в промышленности Украины

Проект закона Украины от 19.10.2011 № 9310
Дата рассмотрения: 02.07.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про визнання галузі машинобудування однією з пріоритетних у промисловості України

Цей Закон спрямований на забезпечення ефективного використання виробничого, науково-технічного та експортного потенціалу галузі машинобудування України, підвищення конкурентоспроможності продукції машинобудування та створення сприятливих умов для залучення інвестицій.

Стаття 1. Визначити галузь машинобудування однією з пріоритетних галузей промисловості України.

Стаття 2. Цей Закон застосовується до юридичних осіб - резидентів України, які провадять діяльність у галузі машинобудування та згідно із законом мають ліцензії та сертифікати встановленого зразка на право розроблення, виробництва, ремонту, переобладнання, модифікації чи технічного обслуговування продукції машинобудування (далі - суб'єкти машинобудування).

Перелік суб'єктів машинобудування, щодо яких запроваджено тимчасові заходи державної підтримки, визначає центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної промислової політики та затверджує Кабінет Міністрів України.

Суб'єкти машинобудування, які не відповідають критеріям, встановленим цією статтею, виключаються з Переліку суб'єктів машинобудування, щодо яких запроваджено тимчасові заходи державної підтримки, крім підгалузей машинобудування, щодо яких законодавством передбачені відповідні заходи державної підтримки.

Центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної промислової політики не частіше ніж один раз в рік здійснює актуалізацію переліку та подає відповідні пропозиції Кабінету Міністрів України.

Стаття 3. Тимчасово, до 1 січня 2020 року, з метою створення належних умов для розвитку виробничого, науково-технічного та експортного потенціалу галузі машинобудування України і підвищення конкурентоспроможності продукції машинобудування до суб'єктів машинобудування, на яких поширюється дія статті 2 цього Закону, застосовуються особливості сплати ввізного мита щодо товарів, що використовуються для розроблення та/або виробництва продукції машинобудування, призначеної виключно для реалізації на експорт, за кодами згідно з УКТ ЗЕД відповідно до підпункту 9 пункту 4 розділу XXI Митного кодексу України, особливості здійснення розрахунків в іноземній валюті згідно із статтею 6 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" та особливості податкової політики.

Стаття 4. Особливістю податкової політики, яка застосовується до підприємств - суб'єктів машинобудування, є зменшення ставки податку на прибуток, отриманий від реалізації продукції машинобудування на експорт.

Стаття 5. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.

2. Пункт 4 розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України після абзацу тринадцятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"9) до 1 січня 2020 року сировина та матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності (далі - товари), що використовуються для розроблення та/або виробництва продукції машинобудування, призначеної виключно для реалізації на експорт, підприємствами - суб'єктами машинобудування, визначеними статтею 2 Закону України "Про визнання галузі машинобудування однією з пріоритетних у промисловості України", якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України або якщо ті, що виробляються, не відповідають міжнародним класифікаційним вимогам чи вимогам замовників продукції (послуг), визначеним умовами контрактів. Перелік та обсяг ввезення зазначених товарів (крім підакцизних) з визначенням їх кодів згідно з УКТ ЗЕД щороку затверджуються Кабінетом Міністрів України відповідно до контрактів, укладених цими підприємствами.

У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито в установленому законодавством порядку".

У зв'язку з цим абзац чотирнадцятий вважати абзацом шістнадцятим.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

____________

Опрос