Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об особенностях государственной поддержки обеспечения молодежи жильем

Проект закона Украины от 14.10.2011 № 9290
Дата рассмотрения: 09.07.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про особливості державної підтримки забезпечення молоді житлом

Цей Закон визначає правові, соціальні, економічні та організаційні особливості державної підтримки забезпечення молоді житлом, регулювання відповідних правовідносин.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Мета та основні принципи державної підтримки забезпечення молоді житлом

1. Метою державної підтримки забезпечення молоді житлом є гарантування конституційного права громадян на житло.

2. Державна підтримка забезпечення молоді житлом надається громадянам з дотриманням таких основних принципів:

визнання забезпечення молоді житлом одним із пріоритетів діяльності держави;

доступність інформації та прозорість механізмів державної підтримки забезпечення молоді житлом;

етапність задоволення житлових потреб молодих громадян відповідно до Загальнодержавної програми забезпечення молоді житлом та регіональних програм;

цільове використання державної підтримки забезпечення молоді житлом;

диференційний підхід до визначення можливості та способів поліпшення житлових умов молоді залежно від майнового стану молодих сімей та наявності дітей.

Стаття 2. Пріоритети державної підтримки забезпечення молоді житлом

Основними пріоритетами державної підтримки забезпечення молоді житлом є:

розроблення, затвердження та виконання Загальнодержавної програми забезпечення молоді житлом та регіональних програм;

створення ефективних фінансово-кредитних механізмів, що забезпечують економічну доступність житла для молоді;

запровадження механізму участі молоді, суб'єктів господарювання всіх форм власності, органів місцевого самоврядування та держави у фінансуванні будівництва та придбання житла для молоді;

громадський контроль за дотриманням законодавства суб'єктами правовідносин у сфері державної підтримки забезпечення молоді житлом;

розвиток системи молодіжних житлових комплексів (житлово-будівельних кооперативів), діяльність яких спрямована на самоорганізацію молоді, спільне вирішення соціальних, житлових і побутових проблем;

створення необхідних умов для спорудження житла молодими сім'ями в сільській місцевості;

передбачення різних форм участі молоді в організації будівництва житла;

забезпечення масового будівництва якісного та недорогого житла, зокрема шляхом розвитку малоповерхового будівництва;

здійснення будівництва житла із застосуванням новітніх технологій на основі типових проектів з використанням місцевої сировини, матеріалів і виробів вітчизняного виробництва;

визначення, резервування та виділення земельних ділянок, що безоплатно передаються Державній спеціалізованій фінансовій установі "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" (далі - Фонд) органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади у довгострокове користування для будівництва житла для молоді

Стаття 3. Об'єкти та суб'єкти правовідносин, що виникають при реалізації державної підтримки забезпечення молоді житлом

1. Суб'єктами правовідносин системи державної підтримки забезпечення молоді житлом є:

молоді громадяни, які згідно із законодавством визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов, віком від 18 до 35 років включно - отримувачі державної підтримки;

органи державної влади та місцевого самоврядування;

інші фізичні та юридичні особи, які беруть участь у реалізації механізмів забезпечення молоді житлом;

2. Об'єктами правовідносин системи державної підтримки забезпечення молоді житлом є:

житло, що будується або придбається за підтримки держави;

земельні ділянки, що передаються Фонду органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади під будівництво житла для молоді згідно з цим Законом;

житловий фонд, соціальна та інженерна інфраструктура, що створюються за рахунок коштів держави та органів місцевого самоврядування;

інші об'єкти, що використовуються у процесі державної підтримки забезпечення житлом молоді.

Розділ II. МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЛОДІ ЖИТЛОМ

Стаття 4. Механізми державної підтримки забезпечення молоді житлом

1. Механізмами державної підтримки забезпечення молоді житлом є:

надання пільгових довгострокових державних кредитів на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла за рахунок державного та місцевих бюджетів;

іпотечне пільгове кредитування за рахунок власних та залучених коштів Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву";

сприяння створенню молодіжних житлових комплексів (молодіжних житлово-будівельних кооперативів);

надання часткової компенсації відсоткової ставки кредиту, виданого на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

надання державної підтримки для будівництва або придбання житла;

надання житла в оренду без права його викупу;

інші механізми, розроблені відповідно до цього Закону та затверджені Кабінетом Міністрів України.

2. Механізми державної підтримки забезпечення молоді житлом можуть застосовуватися окремо і в комплексі. Порядок надання державної підтримки забезпечення молоді житлом із застосуванням механізмів, вказаних у цій статті, затверджується Кабінетом Міністрів України. Фінансування будівництва житла із застосуванням механізмів державної підтримки забезпечення молоді житлом здійснюється відповідно до Закону України "Про інвестиційну діяльність", крім обмежень, встановлених частиною третьою статті 4 Закону України "Про інвестиційну діяльність".

Стаття 5. Нормативи державної підтримки забезпечення молоді житлом

1. Максимальна площа житла, з розрахунку на яку надається державна підтримка, становить 21 квадратний метр загальної площі житла на одного члена сім'ї та додатково 20 квадратних метрів на сім'ю.

2. Для розрахунку розміру державної підтримки вартість 1 квадратного метра загальної площі житла не може перевищувати граничну вартість будівництва житла 1 квадратного метра житла, встановлену Кабінетом Міністрів України окремо для кожної області, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя окремо.

Стаття 6. Надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів

1. Пільговий довгостроковий кредит на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла надається Фондом терміном до 30 років з відсотковою ставкою у розмірі 3 відсотки річних від суми зобов'язань за кредитом.

2. Молоді сім'ї, які мають одну дитину, звільняються від сплати відсотків за користування кредитом; молодим сім'ям, які мають двох дітей, за рахунок бюджетних коштів, крім того, погашається 25 відсотків суми зобов'язань за кредитом, а молодим сім'ям, які мають трьох і більше дітей, - 50 відсотків суми зобов'язань за кредитом.

3. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади визначають, резервують та виділяють земельні ділянки, що передаються Фонду органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади у довгострокове безоплатне користування під будівництво житла для молоді.

Стаття 7. Іпотечне пільгове кредитування молоді за рахунок власних та залучених коштів Фонду

1. Іпотечне пільгове кредитування молоді за рахунок власних коштів здійснюється Фондом строком до 30 років з відсотковою ставкою, що не перевищує поточну облікову ставку Національного банку України плюс 2 відсотки річних.

2. З метою реалізації іпотечного пільгового кредитування та кредитування будівництва житла Фонд надає кредити за рахунок власних та залучених коштів.

Стаття 8. Створення молодіжних житлових комплексів (житлово-будівельних кооперативів)

1. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади визначають та резервують земельні ділянки під будівництво житла для молоді.

2. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади надають Фонду у довгострокову оренду земельні ділянки з метою створення молодіжних житлових комплексів (житлово-будівельних кооперативів) для подальшого будівництва житла для молоді за ціною 1 гривня за один гектар за один рік.

3. Члени молодіжного житлового комплексу (житлово-будівельного кооперативу) мають право скористатися пільговим довготерміновим кредитом на будівництво житла та державною підтримкою на будівництво житла для оплати вступних або пайових внесків.

4. Під час створення молодіжних житлових комплексів (житлово-будівельних кооперативів) з числа його членів утворюється організаційний комітет, який разом з Фондом забезпечує організацію процесу будівництва та громадський контроль за станом будівництва.

5. Порядок створення та принципи діяльності молодіжних житлових комплексів (житлово-будівельних кооперативів) встановлюються законодавством.

Стаття 9. Надання часткової компенсації відсоткової ставки кредиту, виданого на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла

1. Часткова компенсація відсоткової ставки кредиту визначається в розмірі однієї облікової ставки Національного банку України і здійснюється Фондом за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів за кредитами, виданими державними фінансовими установами на будівництво або придбання житла, при цьому зобов'язання щодо виплати часткової компенсації відсоткової ставки кредиту, виданого на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла з державного бюджету, обліковуються органами Державної казначейської служби України незалежно від визначених на цю мету бюджетних призначень.

2. Компенсація відсоткової ставки надається строком не більше ніж на 15 років.

Стаття 10. Надання державної підтримки для будівництва або придбання житла

1. Державна підтримка для будівництва або придбання житла надається Фондом для сплати частини вартості будівництва (придбання) житла, на оплату першого внеску за іпотечним кредитом, наданим фінансовою установою, або для оплати вступних, пайових, внесків до молодіжних житлових комплексів (житлово-будівельних кооперативів).

2. Розмір державної підтримки для будівництва або придбання житла за рахунок державного бюджету становить 30 відсотків вартості будівництва або придбання житла. За рахунок коштів місцевих бюджетів може надаватися додаткова підтримка, розмір якої встановлюється органами місцевого самоврядування окремо.

Стаття 11. Надання житла в оренду без права його викупу

1. Житло, що надається молоді в оренду без права викупу, має відповідати архітектурно-планувальним, технічним, протипожежним, санітарно-гігієнічним та іншим вимогам, встановленим нормативно-правовими актами, стандартами і технічними умовами. Таке житло не підлягає відчуженню, зокрема піднайму, бронюванню, приватизації, продажу, даруванню, викупу та заставі. Користування таким житлом є платним. Молоді сім'ї та одинокі молоді громадяни - користувачі такого житла мають право на житлові субсидії.

2. Житловий фонд для надання молодим сім'ям житла в оренду без права викупу створюється за рахунок державного бюджету шляхом будівництва Фондом нового житла, викупу (реконструкції) існуючих споруд. З метою здешевлення будівництва такого житлового фонду застосовуються раціональні конструктивні та інженерні рішення, економічні і енергоефективні технології на основі типових проектів тощо.

3. Житло в оренду без права викупу надається громадянам на період досягнення старшим із подружжя 35 років включно.

Після досягнення старшим із подружжя 35 років включно договір оренди житла без права викупу припиняється, а таке житло має бути звільнене протягом трьох місяців з дня досягнення старшим із подружжя 35 років.

Договір оренди житла без права викупу також може бути розірваним Фондом в односторонньому порядку у випадках, визначених таким договором.

Житло, що вивільняється, надається наступній сім'ї згідно з порядком черговості надання державної підтримки.

Розділ III. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЛОДІ ЖИТЛОМ

Стаття 13. Державна спеціалізована фінансова установа "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву"

1. Реалізацію механізмів державної підтримки забезпечення молоді житлом здійснює Державна спеціалізована фінансова установа "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву".

2. Фонд є неприбутковою установою, до основних функцій якої належить сприяння реалізації державної та регіональних програм забезпечення молоді житлом, у тому числі:

забезпечення надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

забезпечення іпотечного пільгового кредитування та кредитування будівництва житла за рахунок власних та залучених коштів;

сприяння створенню молодіжних житлових комплексів (житлово-будівельних кооперативів), об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;

забезпечення цільового використання виділених земельних ділянок та виконання функцій замовника будівництва житла;

забезпечення здійснення часткової компенсації відсоткової ставки кредитів, виданих на будівництво (реконструкцію) або придбання житла;

забезпечення надання державної підтримки для будівництва або придбання житла, реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства;

забезпечення будівництва житла з подальшим наданням його в оренду без права викупу та організація ефективної експлуатації такого житла;

виконання інших функцій, передбачених статутом.

3. Засновником Фонду є держава в особі Кабінету Міністрів України. Фонд діє на підставі статуту, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Реалізуючи статутні завдання, Фонд впроваджує механізми забезпечення молоді житлом та інші державні і регіональні програми житлового будівництва та забезпечення житлом.

4. Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Фонд веде бухгалтерський, оперативний та фінансовий облік результатів своєї діяльності і статистичну звітність відповідно до законодавства. Фінансове забезпечення статутної діяльності Фонду здійснюється за рахунок статутного капіталу, надходжень від наданих послуг, коштів державного та місцевих бюджетів.

5. За рахунок внесків засновника створюється статутний капітал Фонду, який щорічно збільшується відповідно до закону про Державний бюджет України за рахунок коштів від повернення пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, наданих за рахунок державного бюджету.

6. Для забезпечення своєї статутної діяльності правління Фонду за погодженням із спостережною радою Фонду має право утворювати регіональні управління, державні підприємства та інші госпрозрахункові підрозділи, які координуються Фондом та сприяють у здійсненні його діяльності відповідно до покладених на них повноважень.

7. Органами управління Фонду є спостережна рада і правління.

8. Персональний склад спостережної ради Фонду затверджує Кабінет Міністрів України.

9. Правління є виконавчим органом Фонду і у своїй діяльності підзвітне та підконтрольне спостережній раді, забезпечує виконання її рішень. Члени правління призначаються на посаду та звільняються з посади головою правління Фонду з наступним затвердженням спостережною радою Фонду.

10. Голова правління Фонду призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням спостережної ради Фонду.

Стаття 14. Фінансування державної підтримки забезпечення молоді житлом

1. Фінансування державної підтримки забезпечення молоді житлом здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.

2. Фінансування будівництва житла для надання в оренду без права викупу, а також соціальної інфраструктури та облаштування інженерної інфраструктури земельних ділянок, виділених під будівництво житла для молоді, здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

3. Попередні розрахунки вартості заходів щорічної державної підтримки забезпечення молоді житлом подаються Фондом до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері фінансів. Попередні розрахунки вартості заходів визначаються з урахуванням потреби забезпечити житлом у відповідному році кількість молодих сімей не менш як 5 відсотків загальної кількості таких сімей у державі (за даними Державної служби статистики України чи Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов).

Розділ IV. ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ

Стаття 15. Громадська рада з питань контролю за державною підтримкою забезпечення молоді житлом

1. Громадська рада з питань контролю за державною підтримкою забезпечення молоді житлом (далі - громадська рада) створюється при Адміністрації Президента України як дорадчий орган з питань узгодженого функціонування та взаємодії суб'єктів державної підтримки забезпечення молоді житлом.

2. Громадська рада формується за принципом рівного представництва від Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, місцевих органів влади, спільного представницького органу профспілок та профспілкових об'єднань, спільного представницького органу роботодавців на національному рівні, громадських організацій, метою діяльності яких є сприяння забезпеченню молоді житлом.

3. Склад громадської ради затверджується Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.

4. Громадська рада обирає зі свого складу голову та двох заступників.

5. Положення про громадську раду затверджується Президентом України.

6. Організаційно-технічне забезпечення діяльності громадської ради здійснює Адміністрація Президента України.

Стаття 16. Основні завдання громадської ради

Основними завданнями громадської ради є:

підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики з питань забезпечення молоді житлом, визначення способів, форм та етапів її реалізації;

підготовка пропозицій щодо визначення основних напрямів удосконалення законодавства України у сфері забезпечення молоді житлом;

здійснення громадського контролю за врахуванням у Державному бюджеті України на відповідний рік коштів на фінансування державної підтримки забезпечення молоді житлом в обсязі, визначеному статтею 14 цього Закону;

визначення переваг, порядку та громадського контролю за формуванням та здійсненням публічного рейтингового відбору молодих громадян - кандидатів на отримання державної підтримки для забезпечення молоді житлом;

здійснення інших функцій, необхідних для забезпечення громадського контролю за реалізацією законодавства з питань забезпечення молоді житлом.

Стаття 17. Основні права громадської ради

На виконання покладених на неї функцій громадська рада має право:

запитувати та отримувати в установленому законодавством порядку необхідні матеріали та інформацію з питань забезпечення молоді житлом від посадових осіб, підприємств, установ і організацій усіх форм власності;

запрошувати на засідання громадської ради посадових осіб органів державної влади, представників підприємств, установ, організацій різних форм власності, органів місцевого самоврядування, представників громадських об'єднань, наукових та інших організацій;

направляти представників громадської ради для участі в засіданнях, конференціях та семінарах з питань забезпечення молоді житлом;

здійснювати контроль за виконанням державної та регіональних програм забезпечення молоді житлом;

контролювати порядок дотримання черги під час отримання громадянами державної підтримки у забезпеченні молоді житлом;

надавати пропозиції щодо вдосконалення законодавства України у сфері забезпечення молоді житлом;

інші права, передбачені положенням про громадську раду.

Стаття 18. Державні та місцеві програми забезпечення молоді житлом

1. З метою здійснення контролю за реалізацією основних напрямів державної політики щодо вирішення проблем забезпечення молоді житлом Кабінет Міністрів України затверджує Державну програму забезпечення молоді житлом. Верховна Рада України за поданням Кабінету Міністрів України приймає довгострокову Загальнодержавну програму забезпечення молоді житлом, яка затверджується законом.

2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування приймають довгострокові регіональні програми забезпечення молоді житлом.

Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.

2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) главу 5 Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573) доповнити статтею 1491 такого змісту:

"Стаття 1491. Молодіжні житлові комплекси (житлово-будівельні кооперативи)

З метою забезпечення молоді житлом молоді громадяни можуть створювати молодіжні житлові комплекси (житлово-будівельні кооперативи).

Молодіжні житлові комплекси (житлово-будівельні кооперативи) створюються та діють як самоврядні організації.

Порядок створення та функціонування молодіжних житлових комплексів (житлово-будівельних кооперативів) визначається законодавством";

2) статтю 16 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 10, ст. 102; 2008 р., N 48, ст. 358) доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Укладення договору оренди земельної ділянки із земель державної або комунальної власності з Державною спеціалізованою фінансовою установою "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування - орендодавця, прийнятого у порядку, передбаченому Земельним кодексом України, без проведення аукціону";

3) частину четверту статті 40 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 34 ст. 343) доповнити пунктом 10 такого змісту:

"10) об'єктів, будівництво яких здійснюється в рамках реалізації державної або регіональних програм забезпечення молоді житлом".

4. Кабінету Міністрів України:

протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом ініціювати, розробити та подати на розгляд Верховної Ради України проект Загальнодержавної програми забезпечення молоді житлом на 2013 - 2020 роки;

протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом подати пропозиції Президенту України;

у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

розробити та затвердити Державну програму забезпечення молоді житлом на 2013 - 2017 роки;

під час розроблення проекту закону про Державний бюджет України на 2013 рік і наступні роки передбачати виділення коштів на заходи з реалізації механізмів державної підтримки забезпечення молоді житлом.

5. Кабінету Міністрів України, Національному банку України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

____________

Опрос