Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регистрации места проживания и места пребывания физических лиц в Украине

Проект закона Украины от 13.10.2011 № 9289
Дата рассмотрения: 24.05.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 15, ст. 232; 2011 р., N 23, ст. 160):

1) у преамбулі слово "основних" замінити словом "основоположних", а слово "актами" замінити словами "договорами України";

2) у статті 3:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"реєстрація місця проживання або місця перебування особи внесення відомостей про місце проживання або місце перебування із зазначенням адреси одного житла особи чи адреси спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту, військової частини до визначених цим Законом документів та до реєстраційного обліку місця проживання та місця перебування осіб в Україні";

в абзаці восьмому слова "органом реєстрації" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб (далі орган реєстрації)";

доповнити абзацами дев'ятим і десятим такого змісту:

"реєстраційний облік місця проживання та місця перебування осіб в Україні збирання, оброблення, систематизація та зберігання відповідно до закону відомостей про місце проживання та місце перебування осіб в Україні в електронній формі та/або у формі картотек;

документи, до яких вносяться відомості про місце проживання та місце перебування особи, паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні";

3) абзац третій статті 5 викласти в такій редакції:

"для іноземців та осіб без громадянства підстави, встановлені Законом України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства";

4) статті 6 - 8 викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Реєстрація місця проживання особи

Громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов'язані протягом десяти днів після прибуття до нового місця проживання зареєструвати місце проживання. Місце проживання новонародженої дитини має бути зареєстровано її батьками або іншими законними представниками протягом місяця з дня державної реєстрації народження. Реєстрація місця проживання особи здійснюється в день подання особою документів. Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання.

Для реєстрації особа, яка досягла 14-річного віку, або її законний представник подає:

письмову заяву;

документ, до якого вносяться відомості про місце проживання. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження або свідоцтво про належність до громадянства України;

квитанцію про сплату державного мита або документ про звільнення від його сплати;

талон зняття з реєстрації (у разі зміни місця проживання в межах України). Талон зняття з реєстрації не подається у разі оформлення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання;

документи, що підтверджують право на проживання в житлі, перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту, проходження служби у військовій частині, адреса яких зазначається під час реєстрації;

військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

Забороняється вимагати для реєстрації місця проживання подання особою інших документів.

Заява особи про реєстрацію місця проживання є єдиною підставою для реєстрації місця проживання особи.

Облік громадян України, які проживають за межами України, ведеться закордонними дипломатичними установами України в установленому Міністерством закордонних справ України порядку.

У разі зміни адреси житла в межах адміністративно-територіальної одиниці особа або її законний представник повинні письмово повідомити про це орган реєстрації протягом десяти днів.

Стаття 7. Зняття з реєстрації місця проживання

Зняття з реєстрації місця проживання особи, яка досягла 14-річного віку, здійснюється на підставі:

заяви особи або її законного представника;

судового рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

свідоцтва про смерть;

паспорта або паспортного документа, що надійшов з органу державної реєстрації актів цивільного стану, або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку;

інших документів, які свідчать про припинення:

підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства;

підстав для проживання або перебування особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту;

підстав на право користування житловим приміщенням.

Зняття з реєстрації здійснюється в день звернення особи. За заявою особи зняття з реєстрації може бути здійснено одночасно з реєстрацією нового місця проживання.

Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки і піклування.

Стаття 8. Реєстрація місця перебування особи

Реєстрація місця перебування здійснюється за заявою особи або її законного представника, що подається протягом семи днів після прибуття до місця перебування.

Зобов'язані зареєструвати місце перебування особи, які перебувають більше одного місяця за межами адміністративно-територіальної одиниці, в якій зареєстровано їх місце проживання, і мають невиконані майнові зобов'язання, накладені в адміністративному порядку чи за судовим рішенням, або призиваються на строкову військову службу і не мають відстрочки, або беруть участь у судовому процесі.

Реєстрація та продовження реєстрації тимчасового перебування іноземців, осіб без громадянства здійснюється відповідно до законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства";

5) частину другу статті 9 виключити;

6) статтю 10 після слів "реєстраційного обліку" доповнити словами "місця проживання та місця перебування осіб в Україні";

7) статтю 11 викласти в такій редакції:

"Стаття 11. Органи реєстрації місця проживання та місця перебування осіб

Реєстрація місця проживання та місця перебування осіб здійснюється органом реєстрації.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері реєстрації фізичних осіб, затверджує відповідно до закону порядок реєстрації місця проживання та місця перебування осіб в Україні, порядок ведення реєстраційного обліку місця проживання та місця перебування осіб в Україні, зразки документів, необхідних для реєстрації і зняття з реєстрації місця проживання та місця перебування";

8) доповнити статтею 111 такого змісту:

"Стаття 111. Реєстраційний облік місця проживання та місця перебування осіб в Україні

Реєстраційний облік місця проживання та місця перебування осіб в Україні ведеться органом реєстрації відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

Первинне наповнення реєстраційного обліку місця проживання та місця перебування осіб в Україні здійснюється на підставі одноразового використання частини бази даних Державного реєстру виборців, яка містить відомості про громадян, зареєстрованих в Україні, та Державного реєстру фізичних осіб платників податків.

Порядок передачі копії частини бази даних Державного реєстру виборців для первинного наповнення реєстраційного обліку місця проживання та місця перебування осіб в Україні визначається Центральною виборчою комісією, а копії частини бази даних Державного реєстру фізичних осіб платників податків центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері спеціального зв'язку та захисту інформації.

Порядок взаємодії з іншими органами виконавчої влади щодо забезпечення ведення реєстраційного обліку місця проживання та місця перебування осіб в Україні встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Надання відомостей про місце проживання або місце перебування особи, інших персональних даних здійснюється виключно у випадках, передбачених законами України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини або за згодою самої особи";

9) абзац шостий частини другої статті 12 викласти в такій редакції:

"осіб, які звернулися за наданням їм статусу біженця чи додаткового захисту і стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту";

10) у частині другій статті 13:

в абзаці другому цифри "16" замінити цифрами "14";

доповнити абзацом восьмим такого змісту:

"осіб, які звернулися за наданням статусу біженця чи додаткового захисту і стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту".

2. В абзаці другому частини другої статті 38 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324; 2009 р., N 38, ст. 535) слова "здійснювати реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання чи перебування призовників і військовозобов'язаних лише в разі наявності в їх військово-облікових документах позначок військових комісаріатів відповідно про зняття з військового обліку або про перебування на військовому обліку за місцем проживання" замінити словами "щомісяця повідомляти військові комісаріати про реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання чи перебування призовників і військовозобов'язаних".

3. Абзаци дев'ятий і тринадцятий частини першої статті 2 і статтю 9 Закону України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 27, ст. 226, N 42, ст. 433) виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Литвин

м. Київ
17 травня 2012 року
N 4730-VI 

 

Опрос