Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Кодекс административного судопроизводства Украины и Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" (относительно совершенствования административного судопроизводства)

Проект закона Украины от 28.09.2011 № 9222
Дата рассмотрения: 28.09.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін та доповнень до Кодексу адміністративного судочинства України та Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (щодо вдосконалення адміністративного судочинства)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести наступні зміни та доповнення в Кодекс адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 35-36, N 37, ст. 446):

1. Частину першу статті 20 після слів "Місцеві адміністративні суди (місцеві загальні суди як адміністративні суди та окружні адміністративні суди)" слова "а також" замінити словами "апеляційні адміністративні суди та".

2. Частину четверту статті 22 викласти у такій редакції:

"Питання про передачу адміністративної справи, крім випадків, передбачених частиною 2 цієї статті, розглядається судом у судовому засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду цього питання. Питання про передачу адміністративної справи з підстав, передбачених частиною 2 цієї статті, вирішується одноособово головуючим суддею або суддею-доповідачем."

3. Частину першу статті 52 після речення першого доповнити реченням другим наступного змісту:

"Суд першої інстанції може за згодою позивача виключити відповідача з участі у справі, встановивши, що за адміністративним позовом повинен відповідати лише один відповідач, але позивач у позовній заяві в якості відповідачів вказав кілька суб'єктів владних повноважень."

4. Частину другу статті 100 викласти в наступній редакції:

"Суддя повертає позовну заяву, подану після закінчення строків звернення до адміністративного суду, встановлених цим Кодексом або іншими законами, особі, яка її подала, якщо не порушене питання про поновлення цього строку."

5. Частину другу статті 102 викласти в наступній редакції:

"Питання про поновлення чи продовження пропущеного строку вирішується одноособово головуючим суддею або суддею-доповідачем в порядку письмового провадження. У разі, якщо суддя-доповідач визнає подані заявником докази поважності пропуску строку недостатніми, питання про поновлення чи подовження пропущеного строку суд вирішує у судовому засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду клопотання.".

6. У реченні першому частини першої статті 122 слово "місяць" замінити словами "двох місяців".

У реченні другому частини першої статті 122 слова "двадцяти днів" замінити словами "одного місяця".

Статтю 122 після частини першої доповнити частиною другою наступного змісту:

"У виняткових випадках суд з урахуванням особливостей розгляду справи може продовжити строк розгляду справи, але не більш як на один місяць, про що постановляє ухвалу."

Частини другу, третю та четверту статті 122, відповідно, вважати частинами третьою, четвертою та п'ятою.

7. Частину першу статті 156 доповнити пунктом 6, виклавши його в наступній редакції:

"6) визнання Постановою Пленуму Вищого адміністративного суду України чи Постановою Пленуму Верховного Суду України правової позиції з відповідних спорів загальновизнаною усталеною судовою практикою."

8. Частину першу статті 170 після слів "Якщо судове рішення", через кому, доповнити словами: "яким вирішено спір по суті позовних вимог,".

9. Статтю 186 доповнити частиною п'ятою наступного змісту:

"Суд апеляційної інстанції, при вирішенні питання про поновлення строку на апеляційне оскарження обов'язково з'ясовує дату отримання особою, яка бере участь у справі, копії оскаржуваного рішення."

10. Доповнити Кодекс статтею 189-1 наступного змісту:

"Стаття 189-1. Апеляційний перегляд рішень, ухвалених судом першої інстанції на стадії вирішення питання про відкриття провадження у справі

1. Після відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою, поданою на рішення суду першої інстанції, ухваленого за правилами статей 108, 109 цього Кодексу (залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви або відмова у відкритті провадження у справі), колегія суддів протягом п'яти днів розглядає справу в порядку письмового провадження, без проведення судового засідання та без виклику осіб, які беруть участь у справі, та ухвалює відповідне рішення.

2. Копія судового рішення, ухваленого за правилами частини першої цієї статті, невідкладно направляється особам, які беруть участь у справі.

3. У разі, якщо суддя-доповідач встановить необхідність розгляду справи у судовому засіданні, то розгляд справи апеляційним судом проводиться у загальному порядку."

11. У частині першій статті 195-1 слова "одного місяця" замінити словами "двох місяців" та слова "п'ятнадцять днів" замінити словами "один місяць".

У частині другій статті 195-1 слова "п'ятнадцять днів" замінити словами "один місяць".

12. У пункті третьому частини першої статті 197 слова "пунктами 1, 2 частини першої" замінити словами "частиною першою".

13. Частину першу статті 214-1 слова "одного місяця" замінити словами "двох місяців".

Статтю 214-1 після частини першої доповнити частиною другою наступного змісту:

"У виняткових випадках суд касаційної інстанції з урахуванням особливостей розгляду справи може продовжити строк розгляду справи, але не більш як на один місяць, про що постановляє ухвалу.".

14. Доповнити Кодекс адміністративного судочинства України Розділом 5 наступного змісту:

"РОЗДІЛ V
ОКРЕМІ ПИТАННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ЗАПРОВАДЖЕННЯМ (ЗАСТОСУВАННЯ) ЗАГАЛЬНОЇ УСТАЛЕНОЇ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Стаття 253-1. Порядок визнання певної категорії спорів аналогічними (подібними), а судових рішень однотипними

Спори між органами державної влади (їх структурними та територіальними підрозділами) та (або) органами місцевого самоврядування з фізичними та (або) юридичними особами, предметом розгляду яких є аналогічні (подібні) правовідносини, що регулюються однією і тією ж нормою права, є аналогічними спорами.

Рішення судів, прийняті у аналогічних спорах, є однотипними рішеннями.

Стаття 253-2. Порядок визнання однотипних рішень у аналогічних спорах загальновизнаною усталеною судовою практикою

При вирішенні судами різних судових інстанцій більше як 20 аналогічних спорів та прийнятті однотипних рішень за розпорядженням голови Вищого адміністративного суду України чи голови Верховного Суду України, з метою вивчення тлумачення закону у таких категоріях справ здійснюється узагальнення судової практики.

Встановлення Пленумом Вищого адміністративного суду України чи Пленумом Верховного Суду України однакового тлумачення закону у аналогічних спорах з однотипними правовідносинами визнаються загальновизнаною усталеною судовою практикою.

Стаття 253-3. Зупинення розгляду аналогічних справ

Розгляд аналогічних справ зупиняється на підставі визнання Постановою Пленуму Вищого адміністративного суду чи Постановою Пленуму Верховного Суду України правової позиції у таких спорах загальновизнаною усталеною судовою практикою, яка направляється Президенту України, Прем'єр-міністру та Верховній Раді України для врегулювання питання на законодавчому рівні".

15. Розділи V, VI, VII, відповідно, вважати розділами VI, VII, VIII.

II. Внести наступні зміни до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 41-42, N 43, N 44-45, ст. 529):

1. У статтю 34:

1) Пункт 8 частини 1 викласти в наступній редакції:

"інформує Пленум Вищого спеціалізованого суду про стан правосуддя у відповідній судовій юрисдикції; на підставі узагальнень судової практики у певних категоріях справ інформує Пленум Вищого адміністративного суду України про усталену судову практику та необхідність зупинити розгляд справ для звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо заповнення прогалин у законодавстві у визначених судовою практикою питаннях;"

2) Пункт 12 частини 1 викласти в наступній редакції:

"своїм розпорядженням на підставі Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду зупиняє розгляд справ, у яких визнано правову позицію загальновизнаною усталеною; звертається до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо заповнення прогалин у законодавстві на підставі усталеної загальновизнаної судової практики;"

3) пункт 12 частини 1 вважати пунктом 13 частини 1.

2. У статтю 36:

1) Пункт 2 частини 2 після слів "матеріального і процесуального закону;" доповнити словами "за результатами узагальнення Пленумом Вищого спеціалізованого суду України чи Пленумом Верховного Суду України судової практики визнає правову позицію у певних категоріях спорів такою, що є загальновизнаною усталеною;".

2) Пункт 3 частини 2 викласти в наступній редакції:

"заслуховує інформацію про стан правосуддя у відповідній судовій юрисдикції та практику вирішення окремих категорій справ; приймає рішення про зупинення розгляду певної категорії спорів з метою направлення звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо заповнення прогалин у законодавстві на підставі усталеної загальновизнаної судової практики; приймає рішення про уповноваження Голови Вищого адміністративного суду України звертатись до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з вказаних вище питань;".

3. Доповнити частину 2 статті 38 пунктом 3 такого змісту:

"3) дає судам роз'яснення з питань застосування законодавства на основі узагальнення судової практики та аналізу судової статистики; у разі необхідності визнає не чинними роз'яснення Пленуму вищого спеціалізованого суду, зазначені в пункті 2, 3, 6 частини 2 статті 36 цього Закону."

Пункти третій, четвертий статті 38, відповідно, вважати пунктами четвертим, п'ятим.

4. Доповнити частину 1 статті 41 пунктами 8, 9 такого змісту:

"8) інформує Пленум Верховного Суду України про стан правосуддя у відповідній судовій юрисдикції; на підставі узагальнень судової практики у певних категоріях справ інформує Пленум Верховного Суду України про усталену судову практику та необхідність зупинити розгляд справ для звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо заповнення прогалин у законодавстві у визначених судовою практикою питаннях;

9) своїм розпорядженням на підставі Постанови Пленуму Верховного Суду України зупиняє розгляд справ, у яких визнано правову позицію загальновизнаною усталеною; звертається до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо заповнення прогалин у законодавстві на підставі усталеної загальновизнаної судової практики;"

Пункт восьмий статті 41, відповідно, вважати пунктом десятим.

5. Доповнити частину 2 статті 45 пунктами 4, 5 такого змісту:

"4) узагальнює з метою забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні справ відповідної судової юрисдикції практику застосування матеріального і процесуального закону; за результатами узагальнення Пленумом Верховного Суду України судової практики визнає правову позицію у певних категоріях спорів такою, що є загальновизнаною усталеною;

5) заслуховує інформацію про стан правосуддя у відповідній судовій юрисдикції та практику вирішення окремих категорій справ; приймає рішення про зупинення розгляду певної категорії спорів з метою направлення звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо заповнення прогалин у законодавстві на підставі усталеної загальновизнаної судової практики; приймає рішення про уповноваження Голови Вищого адміністративного суду України звертатись до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з вказаних вище питань;"

Пункти 4, 5, 6, 7 статті 45, відповідно, вважати пунктами 6, 7, 8, 9.

III. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос