Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины (относительно ответственности за совершение преступлений служебными лицами с использованием служебного положения)

Проект закона Украины от 23.09.2011 № 9213
Дата рассмотрения: 22.09.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо відповідальності за вчинення злочинів службовими особами з використанням службового становища)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 29.06.2001, N 25, ст. 131 з наступними змінами) такі зміни:

1. В абзаці першому частини другої статті 160 слова "службовою особою" замінити словами "службовою особою шляхом використання свого службового становища";

2. В абзаці першому частини другої статті 161 слова "службовою особою" замінити словами "службовою особою шляхом використання свого службового становища";

3. В абзаці першому частини другої статті 162 слова "службовою особою" замінити словами "службовою особою шляхом використання свого службового становища";

4. В абзаці першому частини другої статті 163 слова "службовою особою" замінити словами "службовою особою шляхом використання свого службового становища";

5. В абзаці першому частини другої статті 169 слова "з використанням службового становища" замінити словами "або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою шляхом використання свого службового становища";

6. В абзаці першому частини другої статті 171 слова "службовою особою" замінити словами "службовою особою шляхом використання свого службового становища";

7. У статті 191:

1) у назві статті слова "зловживання службовим становищем" замінити словами "використання службового становища";

2) в абзаці першому частини другої слова "зловживання службовою особою своїм службовим становищем" замінити словами "використання службовою особою свого службового становища";

8. В абзаці першому частини другої статті 234 слова "з використанням службового становища" замінити словами "службовою особою шляхом використання свого службового становища";

9. В абзаці першому частини другої статті 256 слова "службовою особою" замінити словами "повторно або службовою особою шляхом використання свого службового становища";

10. В абзаці першому частини четвертої статті 267-1 слова "службовою особою або повторно, а також" замінити словами "повторно або службовою особою шляхом використання свого службового становища, або";

11. У статті 262:

1) у назві статті слова "зловживанням службовим становищем" замінити словами "використання службового становища";

2) в абзаці першому частини другої слова "зловживання службової особи своїм службовим становищем" замінити словами "використання службовою особою свого службового становища";

12. У статті 308:

1) у назві статті слова "зловживання службовим становищем" замінити словами "використання службового становища";

2) в абзаці першому частини другої слова "зловживання службової особи своїм службовим становищем" замінити словами "використання службовою особою свого службового становища";

13. У статті 312:

1) у назві статті слова "зловживання службовим становищем" замінити словами "використання службового становища";

2) в абзаці першому частини другої слова "зловживання службової особи своїм службовим становищем" замінити словами "використання службовою особою свого службового становища";

13. У статті 313:

1) у назві статті слова "зловживання службовим становищем" замінити словами "використання службового становища";

2) в абзаці першому частини другої слова "зловживання службовою особою своїм службовим становищем" замінити словами "використання службовою особою свого службового становища";

14. В абзаці першому частини другої статті 320 слова "зловживання службовою особою своїм службовим становищем" замінити словами "використання службовою особою свого службового становища";

15. В абзаці першому частини першої статті 340 слова "службовою особою" замінити словами "із застосуванням фізичного насильства або службовою особою з використання свого службового становища";

16. В абзаці першому частини другої статті 344 слова "особою з використанням" замінити словами "службовою особою шляхом використання";

17. У статті 357:

1) у назві статті слова "зловживання службовим становищем" замінити словами "використання службового становища";

2) в абзаці першому частини першої слова "зловживання особи своїм службовим становищем" замінити словами "використання службовою особою свого службового становища";

18. Статті 364, 364-1 виключити;

19. У статті 365:

1) назву статті викласти в такій редакції:

"Перевищення влади";

1) частину першу виключити;

2) абзац перший частини другої викласти в такій редакції:

"2. Перевищення влади, тобто умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй повноважень і супроводжуються насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування";

3) доповнити статтю приміткою такого змісту:

"Примітка. 1. Службовими особами у статтях 365, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Для цілей статей 365, 368, 368-2, 369 цього Кодексу до державних та комунальних підприємств прирівнюються юридичні особи, у статутному фонді яких відповідно державна чи комунальна частка перевищує 50 відсотків або становить величину, що забезпечує державі чи територіальній громаді право вирішального впливу на господарську діяльність такого підприємства.

2. Службовими особами також визнаються посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної держави, у тому числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для державного органу або державного підприємства), а також іноземні третейські судді, особи, уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних державах у порядку, альтернативному судовому, посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені), члени міжнародних парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та судді і посадові особи міжнародних судів";

20. Статтю 365-1 викласти в такій редакції:

"Стаття 365-1. Перевищення повноважень службовою особою юридичної особи приватного права

1. Перевищення повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми дій, які явно виходять за межі наданих їй повноважень і супроводжуються насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від семисот п'ятдесяти до тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

21. Статтю 365-2 виключити;

22. Статтю 367 доповнити приміткою такого змісту:

"Примітка. 1. Істотною шкодою у статтях 367, 425, якщо вона полягає у завданні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

2. Тяжкими наслідками у статті 367, 425, якщо вони полягають у завданні матеріальних збитків, вважаються такі наслідки, які у двісті п'ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян";

23. У пункті 2 примітки до статті 368 цифри "364" замінити цифрами "365";

24. Примітку до статті 368-2 викласти в такій редакції:

"Примітка. 1. У статтях 368-2, 368-3, 368-4, 369-2 цього Кодексу під неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову.

2. Неправомірною вигодою у значному розмірі вважаються грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову, на суму, що перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у великому розмірі - на суму, що перевищує двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в особливо великому розмірі - на суму, що перевищує п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

25. У статті 410:

1) у назві статті слова "зловживання службовим становищем" замінити словами "використання службового становища";

2) абзац перший частини другої викласти в такій редакції:

"2. Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або шляхом використання військовою службовою особою свого службового становища, або такі, що заподіяли істотну шкоду";

26. у статті 423:

1) назву статті викласти в такій редакції:

"Зловживання військовою службовою особою владою";

2) частини першу та другу викласти в такій редакції:

"1. Незаконне використання військовою службовою особою підлеглого для особистих послуг чи послуг іншим особам, -

карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або службовим обмеженням на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від семисот п'ятдесяти до тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

3) примітку до статті викласти в такій редакції:

"Примітка. У статтях 423 - 426 цього Кодексу під військовими службовими особами розуміються військові начальники, а також інші військовослужбовці, які відповідають ознакам службової особи, визначеним у пункті 1 примітки до статті 365 цього Кодексу";

27. У статті 424:

1) назву статті викласти в такій редакції:

"Перевищення військовою службовою особою влади";

2) частину першу виключити;

3) частини другу - четверту викласти в такій редакції:

"2. Умисне вчинення військовою службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй повноважень і супроводжуються насильством чи погрозою застосування насильства, або іншими нестатутними заходами впливу щодо підлеглого, за відсутності ознак катування, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені із застосуванням зброї чи спеціальних засобів або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від семисот п'ятдесяти до тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

4. Дії, передбачені частинами другою або третьою цієї статті, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, -

караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

28. У статті 425:

1) назву статті викласти в такій редакції:

"Службова недбалість військової службової особи";

2) частини першу та другу викласти в такій редакції:

"1. Службова недбалість військової службової особи, що завдала істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, -

карається штрафом від двохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або службовим обмеженням на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого";

29. У статті 426:

1) назву статті викласти в такій редакції:

"Бездіяльність військової службової особи";

2) абзац перший частини першої викласти в такій редакції:

"1. Умисне неприпинення злочину, що вчиняється підлеглим, або не порушення військовою службовою особою, яка є органом дізнання, кримінальної справи щодо підлеглого, який вчинив злочин".

II. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 29.06.2001, N 25, ст. 131 з наступними змінами) такі зміни:

1. У частині першій статті 27-2 слова та цифри "статтями 364-1, 365-1 або 365-2" замінити словом та цифрами "статтею 365-1";

2. У статті 112:

1) у частині першій цифри "364", "364-1", "365-2" виключити;

2) у частині третій цифри "364" виключити;

2) у частині п'ятій цифри "364" виключити.

III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

____________

Опрос