Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно участия прокурора в осуществлении уголовно-процессуальной деятельности)

Проект закона Украины от 23.09.2011 № 9210
Дата рассмотрения: 22.09.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо участі прокурора в здійсненні кримінально-процесуальної діяльності)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України такі зміни:

1. Пункт 1 частини четвертої статті 98 викласти у такій редакції:

"Прокурор направляє справу для провадження досудового слідства чи дізнання або проводить по ній досудове слідство самостійно".

2. Назву статті 991 викласти у такій редакції:

"Стаття 991. Оскарження рішень про відмову в порушенні кримінальної справи чи про порушення кримінальної справи"

3. Першу та другу частини статті 991 після слів "про відмову в порушенні кримінальної справи" доповнити словами "чи про порушення кримінальної справи".

4. Частину другу статті 991 після слова "передбаченому" доповнити словами "відповідно до статей 2361 та 2367 цього Кодексу".

5. Частину третю статті 100 викласти у такій редакції:

"Якщо справу порушено без законних підстав, прокурор закриває її, а у випадках, коли в цій справі ще не провадилося слідчих дій, скасовує постанову про порушення справи і виносить постанову про відмову в порушенні справи, або направляє матеріали для проведення додаткової перевірки".

6. Частину четверту статті 100 викласти у такій редакції:

"У разі безпідставної відмови в порушенні справи слідчим або органом дізнання прокурор, а в разі, якщо таке рішення було прийнято прокурором - вищестоящий прокурор своєю постановою скасовує постанову особи, яка прийняла таке рішення, і порушує справу або направляє матеріали на додаткову перевірку. В цій же постанові прокурор встановлює строк додаткової перевірки у межах одного місяця з моменту прийняття матеріалів. Продовження зазначеного строку провадиться на загальних підставах, однак у межах загального трьохмісячного терміну. Після проведення додаткової перевірки рішення приймається за згодою прокурора, який скасував попереднє рішення".

7. Статтю 1652 доповнити новою частиною такого змісту:

"За відсутності підстав для взяття під варту прокурор виносить мотивовану постанову про відмову в погодженні подання".

У зв'язку з цим частини третю - восьму вважати відповідно частинами четвертою - дев'ятою.

8. Частину першу статті 205 викласти у такій редакції:

"Якщо при проведенні судово-медичної або судово-психіатричної експертизи виникає необхідність тривалого спостереження за обвинуваченим чи підсудним або дослідження його, суд за поданням слідчого, погодженого з прокурором, а в разі, якщо така необхідність виникла в стадії судового слідства - самостійно виносить постанову про поміщення його до відповідного медичного закладу. Строк перебування обвинуваченого, підсудного в медичному закладі не повинен перевищувати двох місяців".

9. Із частини першої статті 232 виключити слова "і повідомляє суд про те, чи вважає він за потрібне підтримувати державне обвинувачення".

10. Статтю 264 доповнити новою частиною такого змісту:

"Державне обвинувачення може підтримувати група прокурорів. Державний обвинувач в апеляційному суді може бути замінений, якщо в ході судового розгляду виявиться неможливість його подальшої участі у справі. Прокурору, який знову вступив у справу, апеляційний суд повинен надати час для ознайомлення з матеріалами справи і підготовки до участі в судовому розгляді. Заміна прокурора в апеляційній інстанції не тягне за собою повторення дій, які на той час вже були здійснені в суді, якщо прокурор не заявив відповідного клопотання".

II. Внести до Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 53, ст. 793. Вводиться в дію Постановою ВР N 1790-XII від 05.11.91, ВВР, N 53, ст. 794) таку зміну:

частину першу статті 36 викласти у такій редакції:

"Участь прокурора в судовому засіданні є обов'язковою, крім випадків, спеціально передбачених законом".

III. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос