Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно ведомственной регистрации транспортных средств)

Проект закона Украины от 23.09.2011 № 9209
Дата рассмотрения: 23.09.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України (щодо відомчої реєстрації транспортних засобів)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338; 2009 р., N 10-11, ст. 137):

1) частину першу статті 11 доповнити словами "а у випадках, визначених цим Законом, - здійснюють відомчу реєстрацію транспортних засобів ";

2) у статті 34:

друге речення частини четвертої виключити;

після частини четвертої доповнити новими частинами п'ятою та шостою такого змісту:

"Для автоматизованого обліку транспортних засобів, що використовуються на вулично-дорожній мережі загального користування, які підлягають державній або відомчій реєстрації, та відомостей про їх власників ведеться Єдиний державний реєстр, держателем якого є Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України.

Органи, які здійснюють відомчу реєстрацію транспортних засобів, що використовуються на вулично-дорожній мережі, в режимі реального часу з моменту реєстрації транспортного засобу подають відомості про нього до Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України для внесення їх до Єдиного державного реєстру".

У зв'язку з цим частини п'яту - одинадцяту вважати відповідно частинами сьомою - тринадцятою;

у частині п'ятій:

абзац перший після слів "Збройних Сил України доповнити словами "внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту";

після абзацу другого доповнити новими абзацами такого змісту:

"транспортних засобів, які належать внутрішнім військам МВС України, - уповноважений підрозділ Головного управління внутрішніх військ МВС України;

"транспортних засобів, які належать Державній прикордонній службі України, - уповноважений підрозділ Адміністрації Державної прикордонної служби України

транспортних засобів, які належать Державній спеціальній службі транспорту, - уповноважений підрозділ органу управління Державної спеціальної служби транспорту;

транспортних засобів, які належать Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, - уповноважений орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації;

транспортних засобів, які належать Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту, - уповноважений орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту".

У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами сьомим - десятим;

частину сьому доповнити новим реченням такого змісту:

"Органи, які здійснюють відомчу реєстрацію транспортних засобів, що використовуються на вулично-дорожній мережі загального користування проводять реєстрацію транспортного засобу, а також у разі внесення змін до облікових даних щодо такого транспортного засобу подають до Єдиного державного реєстру Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України в режимі реального часу".

3) абзац одинадцятий частини першої статті 52-1 після слова "державній" доповнити словами "та відомчій".

2. У Законі України "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст.397; 1995 р., N 42, ст.304; 1999 р., N 4, ст.35; 2005 р., N 11, ст. 198; 2009 р., N 36-37, ст. 511) статтю 9 доповнити пунктом такого змісту:

"здійснення контролю за виконанням вимог законодавства з питань безаварійного використання техніки, ведення обліку та розподілу номерних знаків, проведення технічного огляду та відомчої реєстрації транспортних засобів внутрішніх військ МВС України.".

3. У Законі України "Про Державну прикордонну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 27, ст. 208; 2008 р., N 26, ст. 243; 2009 р., N 24, ст. 298; 2010 р., N 6, ст. 46) статтю 19 доповнити пунктом 28 такого змісту:

"28) здійснення контролю за виконанням вимог законодавства з питань безаварійного використання техніки, ведення обліку та розподілу номерних знаків, проведення технічного огляду та відомчої реєстрації транспортних засобів Державної прикордонної служби України.".

4. У Законі України "Про Державну спеціальну службу транспорту" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 19, ст. 269; 2006 р., N 26. ст.215) статтю 2 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"здійснення контролю за виконанням вимог законодавства з питань безаварійного використання техніки, ведення обліку та розподілу номерних знаків, проведення технічного огляду та відомчої реєстрації транспортних засобів Державної спеціальної служби транспорту".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - п'ятнадцятим.

5. У Законі України "Про правові засади цивільного захисту" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 39, ст. 488; 2009 р., N 15, ст. 188; 2010 р., N 5, ст. 42) статтю 28 після абзацу п'ятнадцятого частини другої доповнити новим абзацом такого змісту:

"здійснення контролю за виконанням вимог законодавства з питань безаварійного використання техніки, ведення обліку та розподілу номерних знаків, проведення технічного огляду та відомчої реєстрації транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту".

У зв'язку з цим абзац шістнадцятий вважати абзацом сімнадцятим.

6. У Законі України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 30, ст. 258; 2009 р., N 32-33, ст. 485; 2010 р. N 33, ст.471; 2011 р., N 10, ст.63) частину першу статті 16 доповнити пунктом 35 такого змісту:

"35) здійснення контролю за виконанням вимог законодавства з питань безаварійного використання техніки, ведення обліку та розподілу номерних знаків, проведення технічного огляду та відомчої реєстрації транспортних засобів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України 

В. М. Литвин

Опрос