Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно усовершенствования процедуры осуществления конфискации

Проект закона Украины от 22.09.2011 № 9208
Дата рассмотрения: 03.02.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо вдосконалення процедури здійснення конфіскації

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України такі зміни:

1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):

1) Загальну частину доповнити розділом XIV1 такого змісту:

"Розділ XIV1
СПЕЦІАЛЬНА КОНФІСКАЦІЯ

Стаття 961. Спеціальна конфіскація

Спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення суспільно небезпечного діяння, що містить ознаки складу злочину, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу.

Стаття 962. Випадки застосування спеціальної конфіскації

1. Спеціальна конфіскація застосовується у випадках, коли гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися для фінансування та/або матеріального забезпечення злочинів або винагороди за їх вчинення;

3) були предметом злочину, крім тих, що були об'єктом злочинних дій і повертаються власнику або законному володільцю;

4) використовувалися як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику або законному володільцю, який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

2. У разі якщо гроші, цінності та інше майно, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно. Якщо конфіскація грошей, цінностей та іншого майна, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, на момент прийняття судом рішення про спеціальну конфіскацію неможлива внаслідок їх використання або неможливості виділення з набутого законним шляхом майна, або відчуження, або з інших причин, суд виносить рішення про конфіскацію грошової суми, що відповідає вартості такого майна.

3. Спеціальна конфіскація застосовується також у разі якщо особа не підлягає кримінальній відповідальності у зв'язку з недосягненням віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, або неосудністю, або звільняється від кримінальної відповідальності чи покарання з підстав, передбачених цим Кодексом.

4. Гроші, цінності та інше майно, зазначені в цій статті, передані особою, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, що містить ознаки складу злочину, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, іншій фізичній або юридичній особі, підлягають спеціальній конфіскації, якщо особа, яка прийняла майно, знала або повинна була знати, що таке майно одержано внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що містить ознаки складу злочину.

5. Спеціальна конфіскація не застосовується до грошей, цінностей та іншого майна, зазначених у цій статті, які згідно із законом підлягають поверненню власнику або законному володільцю або призначені для відшкодування шкоди, завданої злочином";

2) в абзаці другому частин одинадцятої і дванадцятої статті 158 слова "та з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинене несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи" виключити;

3) у статті 176:

в абзаці другому частин першої і другої слова "з конфіскацією та знищенням всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення" виключити;

в абзаці другому частини третьої слова "та з конфіскацією та знищенням всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для їх виготовлення" виключити;

4) у статті 177:

в абзаці другому частин першої і другої слова "з конфіскацією та знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення" виключити;

в абзаці другому частини третьої слова "та з конфіскацією та знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення" виключити;

5) у статті 201:

в абзаці другому частини першої слова "з конфіскацією предметів контрабанди" виключити;

в абзаці другому частини другої слова "з конфіскацією предметів контрабанди та" виключити;

6) у статті 2031:

в абзаці другому частини першої слова "із конфіскацією та знищенням дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва" виключити;

в абзаці другому частини другої слова "з конфіскацією та знищенням дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва" виключити;

7) у статті 2032:

абзац другий частини першої викласти в такій редакції:

"карається штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

абзац другий частини другої викласти в такій редакції:

"караються штрафом від сорока тисяч до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

8) у статті 204:

в абзаці другому частин першої і другої слова "з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення" виключити;

в абзаці другому частини третьої слова "та з конфіскацією обладнання для її виготовлення" виключити;

9) в абзаці другому частин першої - третьої статті 209 слова "з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та" виключити;

10) в абзаці другому частини другої статті 216 слова "з конфіскацією товарів, промаркованих підробленими марками чи голографічними захисними елементами" виключити;

11) у статті 229:

абзац другий частини першої викласти в такій редакції:

"караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

абзац другий частини другої викласти в такій редакції:

"караються штрафом від трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

абзац другий частини третьої викласти в такій редакції:

"караються штрафом від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого";

12) в абзаці другому частин першої - третьої статті 2391 слова "та з конфіскацією знарядь і засобів заволодіння" виключити;

13) в абзаці другому частин першої - третьої статті 2392 слова "та з конфіскацією знарядь і засобів заволодіння" виключити;

14) у статті 240:

в абзаці другому частини третьої слова "з конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування" виключити;

в абзаці другому частини четвертої слова "з конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування" виключити;

15) у статті 244:

в абзаці другому частини першої слова "з конфіскацією всіх знарядь, якими користувалася винувата особа для вчинення злочину або без такої" виключити;

в абзаці другому частини другої слова "з конфіскацією обладнання" виключити;

16) в абзаці другому статті 246 слова "з конфіскацією незаконно добутого" виключити;

17) в абзаці другому частин першої і другої статті 248 слова "з конфіскацією знарядь і засобів полювання та всього добутого" виключити;

18) в абзаці другому частин першої і другої статті 249 слова "з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого" виключити;

19) у статті 300:

в абзаці другому частини першої слова "з конфіскацією творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію, засобів їх виготовлення та розповсюдження" виключити;

в абзаці другому частини другої слова "з конфіскацією кіно- та відеопродукції, що пропагує культ насильства і жорстокості, расову, національну та релігійну нетерпимість та дискримінацію, засобів її виготовлення і демонстрування" виключити;

в абзаці другому частини третьої слова "та з конфіскацією творів, кіно- та відеопродукції, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію, засобів їх виготовлення і демонстрування" виключити;

20) у статті 301:

в абзаці другому частини першої слова "з конфіскацією порнографічних предметів та засобів їх виготовлення і розповсюдження" виключити;

в абзаці другому частини другої слова "з конфіскацією порнографічної кіно- та відеопродукції, засобів її виготовлення і демонстрування" виключити;

в абзаці другому частин третьої - п'ятої слова "та з конфіскацією порнографічних предметів, кіно- та відеопродукції, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, засобів їх виготовлення, розповсюдження і демонстрування" виключити;

21) у статті 305:

в абзаці другому частини першої слова "з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди" виключити;

в абзаці другому частини другої слова "з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди, та" виключити;

в абзаці другому частини третьої слова "із конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди, та" виключити;

22) в абзаці другому частини першої статті 306 слова "з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та" виключити;

23) у статті 3211:

в абзаці другому частини першої слова "з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини та обладнання для їх виготовлення" виключити;

в абзаці другому частини другої слова "з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини та обладнання для їх виготовлення" виключити;

в абзаці другому частини третьої слова "фальсифікованих лікарських засобів, сировини, обладнання для їх виготовлення та" виключити;

24) у статті 332:

в абзаці другому частини першої слова "з конфіскацією транспортних засобів або інших засобів вчинення злочину" виключити;

в абзаці другому частини другої слова "з конфіскацією транспортних засобів або інших засобів вчинення злочину" та "або без такої" виключити;

в абзаці другому частини третьої слова "з конфіскацією транспортних засобів або інших засобів вчинення злочину" виключити;

25) в абзаці другому статті 334 слова "із конфіскацією повітряного судна" виключити;

26) в абзаці другому частин першої і другої статті 361 слова "та з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи" виключити;

27) в абзаці другому частин першої та другої статті 3611 слова "з конфіскацією програмних чи технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, які є власністю винної особи" виключити;

28) в абзаці другому частин першої і другої статті 3612 слова "з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, які є власністю винної особи" виключити;

29) у статті 362:

в абзаці другому частини першої слова "з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоновані зміна, знищення або блокування інформації, які є власністю винної особи" виключити;

в абзаці другому частини другої слова "та з конфіскацією програмних чи технічних засобів, за допомогою яких було здійснено несанкціоновані перехоплення або копіювання інформації, які є власністю винної особи" виключити;

в абзаці другому частини третьої слова "та з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено несанкціоновані дії з інформацією, які є власністю винної особи" виключити;

30) в абзаці другому частини другої статті 3631 слова "та з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено масове розповсюдження повідомлень електрозв'язку, які є власністю винної особи" виключити.

2. У Кримінально-процесуальному кодексі України:

1) у статті 29:

назву доповнити словами "та спеціальної конфіскації";

частину четверту викласти в такій редакції:

"При провадженні в кримінальній справі про злочин, за який може бути застосована додаткова міра покарання у вигляді конфіскації майна та (або) спеціальна конфіскація орган дізнання, слідчий, прокурор зобов'язані вжити заходів до забезпечення можливої конфіскації майна обвинуваченого та/або спеціальної конфіскації майна";

2) у статті 78 слова "інші речі, нажиті злочинним шляхом" замінити словами "інше майно, одержані внаслідок вчинення злочину";

3) статтю 79 викласти в такій редакції:

"Стаття 79. Зберігання речових доказів

Речові докази повинні бути уважно оглянуті, по можливості сфотографовані, докладно описані у протоколі огляду із складенням у разі потреби відповідної фототаблиці та приєднані до справи постановою особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора або ухвалою суду.

Речові докази зберігаються при справі, за винятком громіздких предметів, які зберігаються в органах дізнання, досудового слідства і в суді.

Речові докази, які не можуть зберігатися при справі або в органах дізнання, досудового слідства і в суді та щодо яких до закриття справи або набрання вироком законної сили не може бути вжито заходів, передбачених статтею 81 цього Кодексу, передаються для зберігання відповідному підприємству, установі чи організації під розписку про отримання та зобов'язання належного зберігання.

При передачі справи від одного органу дізнання чи досудового слідства до іншого, надісланні справи прокуророві чи до суду, а також при передачі справи з одного суду до іншого речові докази передаються разом із справою.

В окремих випадках речові докази можуть бути до вирішення справи в суді повернуті їх власнику або законному володільцю, якщо це можливо без шкоди для успішного провадження у справі.

Речові докази, одержані в порядку надання міжнародної правової допомоги на підставі виконання запиту (доручення) компетентного органу іноземної держави, зберігаються при запиті (дорученні), за винятком громіздких предметів, що зберігаються в органі, який виковував запит (доручення). Зазначені речові докази передаються компетентному органу іноземної держави в порядку, встановленому статтею 474 цього Кодексу";

4) частину четверту статті 80 викласти в такій редакції:

"Речові докази, які можуть швидко зіпсуватися чи втратити свою вартість або зберігання яких потребує значних коштів і які не можуть бути повернуті власнику або законному володільцю, невідкладно здаються відповідним торговельним організаціям для реалізації. Передача для реалізації речових доказів, які можуть швидко зіпсуватися, проводиться згідно з постановою слідчого з повідомленням про це прокурора протягом 24 годин, а речових доказів, які можуть втратити свою вартість або зберігання яких потребує значних коштів, - згідно з постановою судді за поданням слідчого, погодженим з прокурором. На стадії судового розгляду справи така передача здійснюється згідно з постановою судді (ухвалою суду). Постанова судді про передачу речових доказів для реалізації оскарженню не підлягає. У разі виникнення необхідності в поверненні власнику або законному володільцю зазначених речових доказів організації, які їх одержали, повертають взамін таке саме майно або сплачують його вартість відповідно до державних регульованих цін або відпускних цін виробника, але не вище звичайних цін, установлених на день повернення. Порядок передачі, оцінки та реалізації таких речових доказів, повернення або сплати їх вартості власнику або законному володільцю встановлюється Кабінетом Міністрів України";

5) статтю 81 викласти в такій редакції:

"Стаття 81. Вирішення питання про речові докази та майно, яке підлягає спеціальній конфіскації

Питання про речові докази вирішується вироком, ухвалою чи постановою суду, постановою органу дізнання, слідчого, прокурора про закриття справи. Питання про спеціальну конфіскацію відповідно до статті 961 Кримінального кодексу України та про речові докази, що підлягають конфіскації, вирішуються вироком, ухвалою чи постановою суду, а у разі закриття кримінальної справи органом дізнання, слідчим, прокурором - ухвалою суду на підставі відповідного подання. При цьому:

1) гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення злочину, доходи від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються;

2) гроші, цінності та інше майно, що призначалися для фінансування та/або матеріального забезпечення злочинів або винагороди за їх вчинення, конфіскуються;

3) гроші, цінності та інше майно, що використовувалися як засоби чи знаряддя для вчинення злочину, конфіскуються, крім випадків, коли власник або законний володілець не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У цьому разі зазначені гроші, цінності та інше майно повертаються власнику або законному володільцю;

4) гроші, цінності та інше майно, що були предметом злочину, конфіскуються, крім тих, що були об'єктом злочинних дій і повертаються власнику або законному володільцю, а якщо їх не встановлено - переходять у власність держави;

5) майно, що було предметом злочину, пов'язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується;

6) майно, що не має ніякої цінності та не може бути використане, знищується або передається заінтересованим особам на їх прохання.

Під час вирішення питання щодо спеціальної конфіскації майна відповідно до статті 961 Кримінального кодексу України насамперед має бути вирішене питання про повернення майна власнику або законному володільцю та/або про відшкодування шкоди, завданої злочином. У разі відсутності у винної особи майна, на яке може бути звернене стягнення, крім зазначеного в частинах першій і другій статті 962 Кримінального кодексу України, збитки, завдані потерпілому, цивільному позивачу, відшкодовуються за рахунок коштів від реалізації конфіскованого майна, а частина, що залишилася, переходить у власність держави.

У разі якщо власник або законний володілець грошей, цінностей та іншого майна, зазначених у пункті 3 частини першої цієї статті, був встановлений після застосування спеціальної конфіскації відповідно до статті 961 Кримінального кодексу України та не знав і не міг знати про його незаконне використання, він має право вимагати повернення належного йому майна або коштів з державного бюджету, отриманих від реалізації такого майна.

Спір про належність майна вирішується в порядку цивільного судочинства.

Порядок проведення оцінки, реалізації і знищення речових доказів та майна, щодо якого застосовується спеціальна конфіскація відповідно до статті 961 Кримінального кодексу України, повернення майна або коштів з державного бюджету власнику або законному володільцю, а також відшкодування вартості майна, цінність якого під час проведення експертизи була знижена або втрачена, встановлюється Кабінетом Міністрів України";

6) у статті 125:

назву доповнити словами "та спеціальної конфіскації";

частину другу викласти в такій редакції:

"У справах про злочини, за які кримінальним законом передбачена конфіскація майна, а так само у випадках, передбачених статтею 962 Кримінального кодексу України, слідчий зобов'язаний вжити необхідних заходів до забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна та/або спеціальної конфіскації, склавши про це постанову";

7) у статті 126:

назву доповнити словами "та/або спеціальної конфіскації";

перше речення частини першої після слів "можливої конфіскації майна" доповнити словами і цифрами "та/або спеціальної конфіскації відповідно до статті 961 Кримінального кодексу України";

8) перше речення частини першої статті 186 доповнити словами і цифрами "та/або спеціальної конфіскації відповідно до статті 961 Кримінального кодексу України";

9) частину першу статті 214 після слів "речові докази" доповнити словами "та/або майно, що підлягає спеціальній конфіскації";

10) у пункті 3 частини першої статті 224 слова "і можливої конфіскації майна" замінити словами і цифрами "конфіскації майна та/або спеціальної конфіскації відповідно до статті 961 Кримінального кодексу України";

11) у пункті 9 частини першої статті 228 слова "і можливої конфіскації майна" замінити словами і цифрами "конфіскації майна та/або спеціальної конфіскації відповідно до статті 961 Кримінального кодексу України";

12) у частині першій статті 248 слова "зокрема про гроші, цінності та інші речі, нажиті злочинним шляхом" замінити словами "та/або майно, яке підлягає спеціальній конфіскації";

13) у пункті 8 частини першої статті 324 слова "і можливої конфіскації майна" замінити словами і цифрами "конфіскації майна та/або спеціальної конфіскації відповідно до статті 961 Кримінального кодексу України";

14) статтю 334 після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:

"Якщо суд відповідно до статті 962 Кримінального кодексу України визнав за необхідне застосувати спеціальну конфіскацію, у мотивувальній частині вироку зазначаються мотиви такого рішення".

У зв'язку з цим частини сьому і восьму вважати відповідно частинами восьмою і дев'ятою;

15) у статті 335:

після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:

"У випадках, передбачених статтею 962 Кримінального кодексу України, у резолютивній частині вироку зазначається рішення суду застосувати до підсудного спеціальну конфіскацію".

У зв'язку з цим частини шосту - тринадцяту вважати відповідно частинами сьомою - чотирнадцятою;

частину чотирнадцяту викласти в такій редакції:

"У резолютивній частині виправдувального вироку зазначається прізвище, ім'я та по батькові виправданого; вказується, що підсудний в пред'явленому обвинуваченні визнаний невинним і по суду виправданим; вказується про скасування запобіжного заходу, про скасування заходів до забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації майна та/або спеціальної конфіскації відповідно до статті 961 Кримінального кодексу України, про речові докази, судові витрати і про порядок та строк оскарження вироку".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України до набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити приведення органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

____________

Опрос