Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины

Проект закона Украины от 15.09.2011 № 9158
Дата рассмотрения: 05.10.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50-51, ст. 572):

1) у пункті 23 частини першої статті 2 слова "плату за адміністративні послуги" замінити словами "плату за надання адміністративних послуг";

2) у частині другій статті 29:

пункт 39 викласти в такій редакції:

"39) плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою, і плата за користування кредитами (позиками), залученими державою";

після підпункту 44 доповнити новими підпунктами 45 - 48 такого змісту:

"45) плата за надання адміністративних послуг;

46) збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються прав автора на твір, та плата за одержання контрольних марок;

47) плата за видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

48) плата за оформлення посвідчення закордонного українця".

У зв'язку з цим підпункти 45 і 46 вважати відповідно підпунктами 49 і 50;

3) частину другу статті 33 викласти в такій редакції:

"2. Національний банк України подає Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України:

до 15 березня року, що передує плановому, - прогнозні монетарні показники на наступний рік;

до 1 квітня року, що передує плановому, інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу поточного року, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету;

до 1 вересня року, що передує плановому, - інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу наступного року, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету.

Зазначені матеріали використовуються для складання проекту закону про Державний бюджет України";

4) у розділі VI "Прикінцеві та перехідні положення":

а) пункт 12 доповнити підпунктами 4-6 такого змісту:

"4) податок на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міст обласного значення пілотних регіонів, як виняток з положень частини другої статті 65 та підпункту 1 частини першої статті 66 цього Кодексу, зараховується у розмірі: 50 відсотків - до обласних бюджетів та 50 відсотків - до бюджетів міст обласного значення;

5) до завершення реорганізації закладів охорони здоров'я у пілотних регіонах обласна рада може передавати кошти на здійснення видатків місцевих бюджетів щодо утримання закладів охорони здоров'я районній, міській (міста обласного значення) раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до районного, міського (міста обласного значення) бюджету;

6) у разі несвоєчасного прийняття рішення про місцевий бюджет у пілотних регіонах положення статті 79 цього Кодексу застосовуються з урахуванням зміни розмежування видатків на охорону здоров'я між районними бюджетами, бюджетами міст обласного значення та обласним бюджетом";

б) пункт 13 виключити.

2. Частину третю статті 7 Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 24, ст. 183; 2004 р., N 7, ст. 46) викласти в такій редакції:

"Плата за одержання контрольних марок зараховується до Державного бюджету України".

3. У Законі України від 8 липня 2011 року N 3674-VI "Про судовий збір":

1) частину першу статті 5 доповнити пунктом 21 такого змісту:

"21) Міністерство фінансів, місцеві фінансові органи, Державна податкова служба, Державна митна служба, Державна казначейська служба, Державна фінансова інспекція та їх територіальні органи, Державна служба фінансового моніторингу і Національний банк України - у справах, пов'язаних з питаннями, що стосуються повноважень цих органів";

2) у частині другій статті 9 слова "та інше" виключити.

4. У Законі України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 9:

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4) затверджує щорічно до 15 вересня поточного року кошторис доходів та витрат Національного банку на наступний рік і подає Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу наступного року, яка підлягатиме перерахуванню до Державного бюджету України";

у пункті 10 слова "які у тижневий строк подаються Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України" виключити;

2) пункт 1 частини першої статті 15 доповнити новим абзацом такого змісту:

"щодо порядку перерахування прибутку до розподілу до Державного бюджету України";

3) частину четверту статті 24 виключити;

5) статтю 51 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"Національний банк щорічно подає Президенту Україні, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України:

до 15 березня - прогнозні монетарні показники на наступний рік;

до 1 квітня - інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу поточного року, яка підлягатиме перерахуванню до Державного бюджету України;

до 1 вересня - інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу наступного року, яка підлягатиме перерахуванню до Державного бюджету України".

II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року, крім пункту 3 розділу I, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

____________

Опрос