Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины относительно усовершенствования отдельных положений

Проект закона Украины от 09.09.2011 № 9144
Дата рассмотрения: 09.09.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України щодо удосконалення окремих положень

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992, N 6, ст. 56) такі зміни:

1. Частину 1 статті 2 викласти в наступній редакції:

"Господарський суд порушує справи за позовними заявами:

суб'єкта господарювання, який звертається до господарського суду за захистом своїх прав та охоронюваних законом інтересів;

державних та інших органів, які звертаються до господарського суду у випадках, передбачених законодавчими актами України;

прокурорів та їх заступників, які звертаються до господарського суду в інтересах громадянина або держави у випадках, визначених законом;

Рахункової палати, які звертається до господарського суду в інтересах держави в межах повноважень, що передбачені Конституцією та законами України;

фізичної особи у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законами України.".

2. Назву та частину 1 статті 12 викласти в наступній редакції:

"Стаття 12. Компетенція господарських судів щодо розгляду справ

Суди розглядають у порядку господарського судочинства справи щодо:".

3. Пункт 4 частини 1 статті 12 викласти в наступній редакції:

" 4) справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарською організацією та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських організацій, що пов'язані із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цієї організації, крім трудових спорів;".

4. Статтю 13 викласти в наступній редакції:

"Стаття 13. Справи, підсудні місцевим господарським судам

Місцеві господарські суди розглядають у першій інстанції усі справи, що підлягають вирішенню в порядку господарського судочинства.".

5. Частину 5 статті 16 викласти в наступній редакції:

"Справи у спорах між господарською організацією та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарської організації, що пов'язані із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цієї організації, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням господарської організації згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.".

6. Статтю 21 викласти в наступній редакції:

"Стаття 21. Сторони в судовому процесі

Сторонами в судовому процесі - позивачами і відповідачами - можуть бути юридичні та фізичні особи, зазначені у статті 1 цього Кодексу.

Позивачем є фізична чи юридична особа, що подала позов або в інтересах якої подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.

Відповідачем є фізична чи юридична особа, якій пред'явлено позов.".

7. В статті 54 слова "громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності" змінити на "фізичною особою".

8. Статтю 63 викласти у такій редакції:

"Стаття 63. Залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви

Суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтями 54 і 56 цього Кодексу, або не сплачено судовий збір, постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху, у якій зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб їх усунення і встановлюється строк, достатній для усунення недоліків. Копія ухвали про залишення позовної заяви без руху невідкладно надсилається особі, що звернулася із позовною заявою.

Якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду.

Позовна заява повертається у випадках, коли:

1) у встановлений судом строк позивач не усунув недоліки позовної заяви, яку залишено без руху;

2) позовну заяву підписано особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не вказано;

3) до винесення ухвали про порушення провадження у справі від позивача надійшла заява про врегулювання спору;

4) справа не підсудну цьому суду.

Суддя повертає позовну заяву не пізніше трьох днів з дня її надходження, про що виносить ухвалу. Ухвалу про повернення позовної заяви може бути оскаржено.

Повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню з нею до господарського суду в загальному порядку після усунення допущеного порушення.".

9. У статті 87 після слів "які брали участь у судовому процесі" слова "але не були присутні у судовому засіданні" виключити.

10. Статтю 97 викласти у такій редакції:

"Стаття 97. Залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги

Суд, встановивши, що апеляційну скаргу подано без додержання вимог, встановлених статтею 94 цього Кодексу, або не сплачено судовий збір, постановляє ухвалу про залишення апеляційної скарги без руху, у якій зазначаються недоліки апеляційної скарги, спосіб їх усунення і встановлюється строк, достатній для усунення недоліків. Копія ухвали про залишення апеляційної скарги без руху надсилається не пізніше наступного дня з дня надходження апеляційної скарги до апеляційного господарського суду.

Якщо відповідно до ухвали суду у встановлений строк будуть усунуті недоліки, апеляційна скарга вважається поданою у день первинного її подання до суду.

Апеляційна скарга повертається у випадках, коли:

1) у встановлений судом строк не усунуто недоліки апеляційної скарги, яку залишено без руху;

2) апеляційну скаргу підписано особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не вказано;

3) апеляційну скаргу подано після закінчення строку, встановленого для її подання, без клопотання про відновлення цього строку або таке клопотання відхилено;

4) до винесення ухвали про прийняття апеляційної скарги до провадження особа, яка подала скаргу, подала заяву про її відкликання.

Про повернення апеляційної скарги виноситься ухвала.

На ухвалу про повернення апеляційної скарги може бути подана касаційна скарга.

Повернення апеляційної скарги не перешкоджає стороні у справі повторно подати апеляційну скаргу у загальному порядку після усунення допущених недоліків.".

11. Статтю 1113 викласти у такій редакції:

"Стаття 1113. Залишення касаційної скарги без руху, повернення касаційної скарги

Касаційна скарга залишається без руху, якщо вона не відповідає вимогам статті 111 цього Кодексу.

Про залишення касаційної скарги без руху виноситься ухвала, в якій зазначаються підстави залишення касаційної скарги без руху та встановлюється строк, необхідний для усунення недоліків. Ухвала про залишення касаційної скарги без руху надсилається не пізніше наступного дня з дня надходження касаційної скарги до Вищого господарського суду України.

Якщо відповідно до ухвали суду у встановлений строк будуть усунуті недоліки, касаційна скарга вважається поданою у день первинного її подання до суду.

Касаційна скарга повертається у випадках, коли:

1) у встановлений судом строк не усунуто недоліки касаційної скарги, яку залишено без руху;

2) касаційну скаргу підписано особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не вказано;

3) скаргу надіслано інакше, ніж через місцевий або апеляційний господарський суд, що прийняв рішення або постанову;

4) касаційну скаргу подано після закінчення строку, встановленого для її подання, без клопотання про відновлення цього строку або таке клопотання відхилено;

5) до надіслання ухвали про прийняття касаційної скарги (подання) до провадження від особи, що подала скаргу (подання), надійшла заява про її відкликання.

Про повернення касаційної скарги виноситься ухвала.

Повернення касаційної скарги не перешкоджає стороні у справі повторно подати касаційну скаргу після усунення допущених недоліків.".

II. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос