Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно заявительного принципа государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физических лиц - предпринимателей

Проект закона Украины от 10.08.2011 № 9048
Дата рассмотрения: 10.11.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо заявницького принципу державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263; із наступними змінами):

1) абзац одинадцятий частини четвертої статті 17 викласти у такій редакції:

"дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення про оголошення фізичної особи - підприємця померлою або визнання безвісно відсутньою, дані щодо порушення (припинення) провадження у справі про банкрутство, щодо визнання банкрутом, щодо скасування державної реєстрації припинення підприємницької діяльності";

2) статтю 47 викласти у такій редакції:

"Стаття 47. Порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням

1. Для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням фізична особа - підприємець або уповноважена нею особа подає (надсилає) державному реєстратору заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням.

2. Документ, поданий для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням, приймається за описом, копія якого в день надходження документу видається (надсилається поштовим відправленням) заявнику з відміткою про дату його надходження.

3. Дата надходження документу, поданого для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням, вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

4. Державний реєстратор залишає документ, поданий для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням, без розгляду, якщо:

документ поданий за неналежним місцем проведення державної реєстрації припинення фізичною особою - підприємцем підприємницької діяльності;

документ не відповідає вимогам цього Закону.

5. Про залишення документу, поданого для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням, без розгляду заявнику в день надходження документу державним реєстратором видається (надсилається поштовим відправленням) відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення документу без розгляду разом з цим документом.

6. Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення документу, поданого для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням, без розгляду зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня з дати надходження цього документу внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем та в той же день видати (надіслати поштовим відправленням) їй виписку з Єдиного державного реєстру";

3) у статті 49:

в абзаці першому частини першої слова "для внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця" виключити;

частину третю викласти у такій редакції:

"3. Державний реєстратор зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня з дати надходження судового рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем заповнити реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з постановленням судового рішення, внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем у зв'язку з постановленням судового рішення та в той же день видати (надіслати поштовим відправленням) такій фізичній особі виписку з Єдиного державного реєстру";

частини четверту та п'яту виключити;

4) статтю 491 виключити;

5) у статті 51:

назву після слова "припинення" доповнити словами "підприємницької діяльності";

частину першу після слів "у день державної реєстрації припинення" доповнити словами "підприємницької діяльності".

2. Абзац шостий частини першої статті 5 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 2 - 3, ст. 11) викласти у такій редакції:

"Зняття з обліку платників єдиного внеску, зазначених в абзацах другому, п'ятому та сьомому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону, здійснюється Пенсійним фондом на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, платників єдиного внеску, зазначених в абзаці третьому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону, - на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, після проведення передбачених законодавством перевірок платників, звірення розрахунків та проведення остаточного розрахунку, а платників єдиного внеску, зазначених в абзацах четвертому, шостому та сьомому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", - за їхньою заявою після проведення передбачених законодавством перевірок платників, звірення розрахунків та проведення остаточного розрахунку".

3. У розділі I Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за їх рішенням" (Голос України від 18.06.2011, N 110):

1) у пункті 1:

у підпункті 1:

абзаци п'ятнадцятий та шістнадцятий виключити;

в абзаці сімнадцятому слова "або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця" всюди виключити;

в абзаці вісімнадцятому слова "або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця" виключити;

у підпункті 2 слова дев'ятою та десятою" замінити словами "восьмою та дев'ятою";

у підпунктах 3 - 5 слова "або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця" виключити, слово "сьома" замінити словом "шоста";

у підпункті 6 слова "дев'ята та десята" замінити словами "восьма та дев'ята";

2) у підпункті 1 пункту 2:

абзаци третій та четвертий виключити;

у абзаці п'ятому цифру "9" замінити цифрою "8";

3) підпункт 1 пункту 3 виключити;

4) у пункті 7:

в абзаці другому підпункту 1 слова "або про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням" виключити;

в абзаці другому підпункту 2 слова "та фізичною особою - підприємцем" та "або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця" виключити;

абзаци десятий-шістнадцятий підпункту 4 виключити;

абзаци дванадцятий-двадцять перший підпункту 5 виключити;

у підпункті 8:

в абзаці другому слова "подання державному реєстраторові заяви про припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням, про постановлення судового рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, якщо таке рішення не пов'язане з банкрутством фізичної особи - підприємця," та "про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за принципом мовчазної згоди," виключити";

абзаци третій та четвертий об'єднати в один абзац, виключивши в абзаці третьому знак ":";

абзаци п'ятий та шостий виключити;

підпункти 14 - 16 виключити.

II. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за їх рішенням" від 19 травня 2011 року N 3384-VI.

2. Якщо до набрання чинності цим Законом від фізичної особи - підприємця надійшла заява про припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, але не надійшла реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням, то державний реєстратор зобов'язаний не пізніше місяця з дня набрання чинності цим Законом заповнити реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням, внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем та видати (надіслати поштовим відправленням) такій фізичній особі виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос