Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах" (относительно предоставления физическим лицам, осуществляющим медицинскую и ветеринарную практику, возможности использовать в работе наркотические средства)

Проект закона Украины от 20.07.2011 № 9021
Дата рассмотрения: 12.01.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 10, ст. 89) такі зміни:

1) в абзаці сімнадцятому статті 5, частині шостій статті 8, частинах першій, третій і четвертій статті 11, абзаці першому статті 32, частині першій статті 33 слова "юридична особа" в усіх відмінках і числах замінити словами "суб'єкт господарювання" у відповідному відмінку і числі;

2) у статті 7:

у частині третій слова "юридичними особами всіх форм власності" замінити словами "суб'єктами господарювання";

частину п'яту виключити;

3) абзац другий частини четвертої статті 8 виключити;

4) частину другу статті 9 викласти в такій редакції:

"Крім підстав, передбачених Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", підставами для відмови у видачі ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів також є:

відсутність у суб'єкта господарювання умов для забезпечення безпечності діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, обліку і схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визначених органом ліцензування;

наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, яким за результатами медичного огляду, проведеного в установленому порядку медичним закладом, встановлено діагноз психічного розладу, пов'язаного із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, або встановлення такого діагнозу фізичній особі підприємцю, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики;

наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, визнаних непридатними до здійснення окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, або визнання в тому самому порядку непридатною до здійснення окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, фізичної особи підприємця, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики;

наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, які мають доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у яких не зняті чи не погашені в установленому порядку судимості за вчинення злочинів середньої тяжкості, тяжких чи особливо тяжких злочинів або за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, або наявність не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення таких злочинів у фізичної особи підприємця, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики";

5) частину третю статті 21 доповнити реченням такого змісту: "Фізичні особи підприємці, які мають ліцензію на провадження медичної практики, здійснюють діяльність з придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, за наявності ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

6) статтю 23 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Фізичні особи підприємці, які мають ліцензію на провадження ветеринарної практики, здійснюють діяльність із застосування наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зазначених у частині першій цієї статті, а також пов'язані з цим придбання, перевезення, зберігання, відпуск, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин за наявності ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

7) у частині першій статті 25 слова "юридичними особами всіх форм власності" замінити словами "суб'єктами господарювання";

8) частину третю статті 31 викласти в такій редакції:

"Органи виконавчої влади в межах своїх повноважень контролюють діяльність суб'єктів господарювання щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів";

9) перше речення статті 34 доповнити словами "а у журналах фізичних осіб підприємців, які мають ліцензію на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, безпосередньо такою особою".

2. Цей Закон набирає чинності з 1 березня 2012 року.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ЛИТВИН

м. Київ
12 січня 2012 року
N 4320-VI

 

Опрос