Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно платы за присоединение к сетям субъектов естественных монополий

Проект закона Украины от 18.07.2011 № 9011
Дата рассмотрения: 18.07.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Абзаци другий і третій частини шостої статті 179 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 18-22, ст. 144) виключити.

2. У Законі України "Про трубопровідний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 29, ст. 139; 2007 р., N 13, ст. 135; 2009 р., N 19, ст. 257, N 28, ст. 354):

1) частини другу і третю статті 7 виключити;

2) в абзаці четвертому частини другої статті 16 слова "з подальшим відшкодуванням витрат на капітальні вкладення у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку" виключити.

3. У Законі України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 321; 2003 р., N 52, ст. 378; 2004 р., N 13, ст. 181, N 15, ст. 210; 2005 р., N 33, ст. 428; 2007 р., N 33, ст. 440; 2009 р., N 13, ст. 155, N 19, ст. 257, N 31, ст. 457, N 32-33, ст. 496):

1) статтю 1 після абзацу шістнадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:

"електропередавальна організація - суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії;

місце приєднання електроустановки - запроектована межа балансової належності електроустановок замовника та електропередавальної організації у разі приєднання нової електроустановки, що розташовується на межі земельної ділянки замовника або за його згодою на території такої земельної ділянки, або фактично існуюча межа балансової належності електроустановок замовника та електропередавальної організації у разі приєднання з метою збільшення потужності існуючої електроустановки;

місце забезпечення потужності (замовленої до приєднання) - місце в існуючих електричних мережах електропередавальної організації, від якого, відповідно до технічних умов, виконується розвиток електричних мереж з метою приєднання електроустановки замовника відповідної потужності або приєднання генеруючих потужностей;

приєднання електроустановки - надання електропередавальною організацією послуги замовнику із створення технічної можливості для передачі в місце приєднання електроустановки замовника електричної енергії відповідної потужності та необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності (далі - приєднання);

розвиток електричних мереж - нове будівництво, реконструкція або технічне переоснащення об'єктів електроенергетики;

стандартне приєднання - приєднання до діючих мереж електропередавальної організації електроустановки потужністю до 100 кВт, крім багатоквартирних будинків, та до 15 кВт для індивідуальної забудови населення, на відстані, що не перевищує п'ятсот метрів по прямій лінії від межі земельної ділянки замовника до місця забезпечення потужності;

нестандартне приєднання - приєднання до діючих мереж електропередавальної організації електроустановки потужністю до 100 кВт (у тому числі для населення) на відстані, що перевищує п'ятсот метрів по прямій лінії від межі земельної ділянки замовника до місця забезпечення потужності;

потужне приєднання - приєднання до діючих мереж електропередавальної організації електроустановки потужністю понад 100 кВт (у тому числі для населення), крім багатоквартирних будинків, у місці забезпечення потужності у мережах необхідної напруги;

стандартне приєднання багатоквартирних будинків - приєднання до діючих мереж електропередавальної організації електроустановок багатоквартирних будинків, із максимальною потужністю на одну квартиру до 16 кВт, на відстані, що не перевищує п'ятсот метрів по прямій лінії від межі земельної ділянки замовника до місця забезпечення потужності;

ставка плати за стандартне приєднання - середнє значення вартості приєднання 1 кВт потужності при стандартному приєднанні, яке встановлюється на визначений період для кожної електропередавальної організації, і розраховується відповідно до затвердженої органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці методики обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж;

вартість нестандартного приєднання - вартість приєднання, яка складається із вартості, визначеної відповідно до ставки плати за стандартне приєднання та вартості додаткових витрат на роботи з приєднання понад встановлену відстань, яка розраховується відповідно до затвердженої органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці методики обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж;

стандартне приєднання генеруючих потужностей - приєднання до діючих мереж електропередавальної організації об'єктів електроенергетики потужністю до 10 МВт, призначених для виробництва електричної енергії, на відстані, що не перевищує дві тисячі метрів по прямій лінії від межі земельної ділянки замовника до найближчого місця забезпечення потужності, у якому електропередавальна організація має технічну можливість прийняти заявлену потужність."

У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - тридцять другий вважати відповідно абзацами двадцять четвертим - тридцять дев'ятим;

2) статтю 9 доповнити новим абзацом такого змісту:

" - надавати заявникам експертні висновки щодо технічної можливості приєднання до мереж електропередавальної організації".

3) у статті 12:

у частині першій:

абзац десятий викласти в такій редакції:

"розроблення та затвердження правил приєднання електроустановок до електричних мереж, типової форми договору про приєднання та типових форм технічних умов;"

після абзацу десятого доповнити частину новим абзацом такого змісту:

"розроблення та затвердження методики обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж; розміру ставок плати за стандартне приєднання."

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий і дванадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим і тринадцятим;

у частині третій слово "підключення" замінити словами "стандартне приєднання генеруючих потужностей", а після слів "об'єктів електроенергетики" доповнити словами і цифрою "потужністю до 10 МВт";

у частині четвертій слово "підключення" замінити словами "стандартне приєднання";

4) доповнити Закон статтею 172 такого змісту:

"Стаття 172. Плата за приєднання електроустановок до електричних мереж

Ставки плати стандартного приєднання електроустановок замовників потужністю до 100 кВт (крім багатоквартирних будинків) та індивідуальної забудови населення потужністю до 15 кВт щорічно розраховується електропередавальною організацією відповідно до методики обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж та затверджується органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці.

Вартість нестандартного приєднання розраховується електропередавальною організацією у порядку, передбаченому методикою обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж.

Вартість потужного приєднання електроустановок замовників (у тому числі і для індивідуальної забудови населення) обраховується за проектно-кошторисною документацією, розробленою відповідно до технічних умов на приєднання, виданих електропередавальною організацією.

Вартість стандартного приєднання багатоквартирних будинків розраховується електропередавальною організацією як сума вартості приєднання житлового фонду, розрахована за ставками плати стандартного приєднання відповідно до кількості квартир та вартості приєднання нежитлової/комерційної частини будинку, яка обраховується як вартість стандартного або потужного приєднання, в залежності від потужності електроустановки нежитлової/комерційної частини будинку.

Різниця між розрахованою платою за приєднання багатоквартирного будинку та витратами електропередавальної організації на розвиток електричних мереж на здійснення приєднання електроустановки такого будинку фінансується за рахунок інвестиційної надбавки до роздрібного тарифу на електричну енергію.

У разі здійснення приєднання багатоквартирного будинку на відстань більше п'ятисот метрів, вартість додаткових витрат на приєднання визначається за проектно-кошторисною документацією та включається у вартість приєднання у повному обсязі.

Стандартне приєднання об'єктів електроенергетики потужністю до 10 МВт, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, у обсязі 50 відсотків фінансується за рахунок інвестиційної надбавки до роздрібного тарифу на електричну енергію і 50 відсотків за рахунок поворотної фінансової допомоги, яка надається заявником електропередавальній організації.

Фінансування робіт із приєднання об'єктів електроенергетики, призначених для виробництва електричної енергії, потужністю до 10 МВт понад відстань, визначену умовами стандартного приєднання, здійснюється за рахунок поворотної фінансової допомоги, яка надається заявником електропередавальній організації.

Фінансування робіт із приєднання об'єктів електроенергетики з потужністю більше 10 МВт, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, здійснюється за рахунок інвестиційної складової до тарифу на передачу електричної енергії.

Термін повернення заявнику поворотної фінансової допомоги встановлюється НКРЕ і не повинен перевищувати 10 років. Джерелом повернення поворотної фінансової допомоги є інвестиційна складова тарифу на передачу електричної енергії,.

Фінансування витрат, пов'язаних з підготовкою об'єктів електроенергетики до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, здійснюється у повному обсязі за рахунок інвестиційної надбавки до роздрібного тарифу на електричну енергію.

Порядок встановлення інвестиційної надбавки до роздрібного тарифу на електричну енергію затверджується Кабінетом Міністрів України. Розмір інвестиційної надбавки до роздрібного тарифу на електричну енергію встановлюється органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці.

Витрати електропередавальної організації, пов'язані з наданням пільг з оплати послуг з приєднання окремим категоріям замовників, відшкодовуються за рахунок джерел, визначених законодавчими актами, які передбачають відповідні пільги".

5) у статті 18:

частину другу виключити;

частини третю і четверту викласти в такій редакції:

"Розвиток електричних мереж передбачається інвестиційними програмами електропередавальних організацій, схваленими органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці, та забезпечується за рахунок інвестиційної складової тарифу на передачу електричної енергії, інвестиційної надбавки до роздрібного тарифу на електричну енергію, плати за приєднання, поворотної фінансової допомоги заявників, банківських кредитів, коштів, залучених з інших джерел, передбачених законодавством України. Кошти, отримані як плата за приєднання та як поворотна фінансова допомога заявників, обліковуються на окремому рахунку та використовуються електропередавальною організацією виключно для розвитку електричних мереж.

У разі спорудження або реконструкції будівель, доріг, мостів, інших об'єктів архітектури роботи з упорядкування і перенесення повітряних і підземних електричних мереж, теплових мереж та інших об'єктів електроенергетики виконуються власником цих об'єктів електроенергетики за рахунок замовників будівництва і реконструкції будівель, доріг, мостів, інших об'єктів архітектури відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації."

доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"Приєднання електроустановок замовників до електричних мереж власників, які не є електропередавальними організаціями, здійснюється на умовах і в порядку, передбаченому цим законом для приєднання до електричних мереж електропередавальних організацій".

6) Доповнити статтею 181:

"Стаття 181. Критерії наявності (відсутності) технічної можливості приєднання електроустановок замовників

Критеріями наявності технічної можливості приєднання є:

а) збереження умов електропостачання (встановленої категорії надійності електропостачання та збереження якості електроенергії) для інших споживачів, електроустановки яких на момент звернення заявника приєднані до електричних мереж електропередавальної організації;

б) відсутність обмежень на заявлену потужність з урахуванням резерву потужності відповідно до раніше укладених договорів на приєднання в об'єктах електричних мереж електропередавальної організації, до яких слід зробити приєднання;

в) відсутність необхідності реконструкції або розширення (спорудження нових) електричних мереж електропередавальної організації або будівництва генеруючих об'єктів для задоволення потреби заявника.

Недотримання будь-якого із зазначених вище критеріїв трактується як відсутність технічної можливості приєднання. Експертний висновок щодо критеріїв наявності (відсутності) технічної можливості приєднання надається відповідним органом державного нагляду в електроенергетиці.

Якщо приєднання електроустановок замовника вимагає будівництва об'єктів електричних мереж на напрузі 35 кВ та вище, або реконструкції обладнання електричних мереж електропередавальної організації на напрузі 35 кВ та вище, не включеного в інвестиційну програму на поточний період, заявник письмову згоду має право здійснити оплату послуг з приєднання відповідно до розробленої на підставі технічних умов проектно-кошторисної документації, електропередавальна організація в 10-денний термін після отримання письмової згоди звертається до органу державного регулювання діяльності в електроенергетиці за дозволом щодо розрахунку вартості плати за приєднання.

У разі відмови заявника здійснити оплату послуг з приєднання відповідно до проектно-кошторисної документації, звернення замовника переноситься на період, у якому для електропередавальної організації будуть враховані необхідні інвестиційні кошти для будівництва (реконструкції) електричних мереж з метою створення необхідної технічної можливості для приєднання електроустановок замовника. Електропередавальна організація в 10-денний термін після отримання письмової відмови заявника повідомляє орган державного регулювання діяльності в електроенергетиці щодо необхідності включення до інвестиційної програми робіт з будівництва об'єктів електричних мереж на напрузі 35 кВ та вище, або реконструкції обладнання електричних мереж електропередавальної організації на напрузі 35 кВ та вище. Період відтермінування заяви встановлюється органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці відповідно до правил приєднання електроустановок до електричних мереж та не повинен перевищувати 3 роки.

5) у статті 24:

назву статті після слова "енергопостачальників" доповнити словами "та електропередавальних організацій";

після частини п'ятої доповнити новою частиною шостою такого змісту:

"Електропередавальна організація, що здійснює передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на закріпленій території, не має права відмовити замовнику, який має намір приєднати електроустановки на цій території, в наданні послуг з приєднання до електричних мереж. У разі відсутності технічної можливості приєднання, підтвердженої експертним висновком органу державного нагляду в електроенергетиці, заявник має право приєднатися до електричних мереж у межах величин потужності, що відповідає критеріям наявності технічної можливості приєднання, або у порядку, передбаченому абзацом другим статті 181.

У зв'язку з цим частини шосту - тринадцяту вважати відповідно частинами сьомою - чотирнадцятою.

Частину сьому викласти в такій редакції:

"Енергопостачальники, що здійснюють постачання електричної енергії на закріпленій території, не мають права відмовити споживачу, електроустановки якого розташовані на такій території, в укладенні договору про постачання електричної енергії (договору про користування електричною енергією), крім випадків, коли відсутня технічна можливість постачання електричної енергії. У разі надання обґрунтованої відмови енергопостачальник зобов'язаний повідомити про це органу державного регулювання діяльності в електроенергетиці;"

у третьому реченні частини восьмої слово "підключення" замінити словами "стандартне приєднання";

після частини восьмої доповнити новою частиною дев'ятою такого змісту:

"Електропередавальна організація, що здійснює діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами в межах закріпленої території здійснення ліцензованої діяльності, забезпечує передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та (на підставі договорів про спільне використання технологічних електричних мереж) електричними мережами інших власників, які не мають ліцензій на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами".

У зв'язку з цим частини дев'яту - чотирнадцяту вважати відповідно частинами десятою - п'ятнадцятою.

6) у частині першій статті 25:

абзац другий викласти в такій редакції:

"приєднання та підключення до електричної мережі у разі виконання правил приєднання електроустановок до електричних мереж;"

абзац сьомий виключити.

7) Статтю 26 доповнити новою частиною такого змісту:

"Споживач (власник мереж, які використовуються для передачі електричної енергії іншим суб'єктам господарювання, населенню), зобов'язаний укласти з електропередавальною організацією, яка здійснює ліцензовану діяльність на закріпленій території, договір про спільне використання технологічних електричних мереж."

4. У Законі України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238; 2007 р., N 9, ст. 67; 2009 р., N 19, ст. 257; 2010 р., N 33, ст. 471):

частину першу статті 5 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"постачання електричної енергії за регульованим тарифом на закріпленій території;"

у зв'язку з цим абзаци шостий - дванадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - тринадцятим;

у абзаці шостому статті 6 після слів "постачання електричної енергії" додати слова "за нерегульованим тарифом";

абзац восьмий частини першої статті 10 виключити.

5. У частині 5 статті 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Голос України, 2011, 03, 12.03.2011 N 45):

1) у частині 2 статті 30 доповнити другий абзац словами:

"та 30 робочих днів при необхідності їх узгодження із магістральними інженерними мережами".

2) у частині 5 статті 30:

абзац перший після слів "інженерної інфраструктури" доповнити словами "(крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів для транспортування аміаку, нафти та газу) ";

абзац другий після слів "інженерної інфраструктури" доповнити словами "(крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів для транспортування аміаку, нафти та газу) ".

6. У Законі України "Про засади функціонування ринку природного газу" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 55, ст. 1842):

1) частину першу статті 1 доповнити пунктом 181 такого змісту:

"181) приєднання об'єктів газопостачання - надання власником мереж послуги замовнику із створення технічної можливості здійснення передачі в точку приєднання об'єкта газопостачання замовника природного газу необхідного обсягу з дотриманням показників якості та надійності (далі - приєднання);";

2) частину третю статті 4 доповнити новими пунктами 201 і 202 такого змісту:

"201) затвердження правил приєднання об'єктів газопостачання до газових мереж, типової форми договору про приєднання до газових мереж та типових форм технічних умов;

202) затвердження методики обрахування плати за приєднання об'єктів газопостачання до газових мереж;";

3) доповнити Закон статтею 141 такого змісту:

"Стаття 141. Плата за приєднання об'єктів газопостачання до газових мереж

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення газорозподільних мереж, пов'язані з приєднанням об'єктів замовників від існуючих мереж власника до точки (місця) приєднання об'єкта відповідного замовника, забезпечується газорозподільним підприємством (власником мереж) за рахунок коштів, отриманих як плата за приєднання.

Вартість плати за приєднання формується газорозподільним підприємством згідно з ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з розподілу природного та нафтового газу, виходячи із структури та характеристики газових мереж відповідно до методики обрахування плати за приєднання об'єктів газопостачання до газових мереж.

Кошти, отримані як плата за приєднання та з інших джерел, передбачених законодавством України, надходять і обліковуються окремо та використовуються газорозподільним підприємством (власником мереж) виключно для розвитку газорозподільних мереж".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

  

Голова Верховної Ради України

Опрос