Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине" (относительно свидетельства)

Проект закона Украины от 06.07.2011 № 8757
Дата рассмотрения: 05.07.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про гастрольні заходи в Україні"

Верховна Рада України постановляє:

Внести зміни до Закону України "Про гастрольні заходи в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 7, ст. 56; 2011 р., N 23, ст. 160), виклавши його в такій редакції:

"ЗАКОН УКРАЇНИ

Про гастрольні заходи в Україні

Цей Закон визначає загальні засади організації гастрольних заходів в Україні.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) гастролер - заклад культури, вітчизняний або зарубіжний самостійний професійний творчий колектив, у тому числі тимчасовий, виконавець сольного концерту, який бере участь у гастрольному заході;

2) гастрольна діяльність - діяльність, пов'язана з організацією і проведенням гастрольних заходів з метою задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичного виховання;

3) гастрольні заходи - видовищні заходи (концерти, вистави, циркові, лекційно-концертні, розважальні програми, творчі вечори, виступи пересувних циркових колективів, інші публічні видовищні заходи), що проводяться за участю гастролера (гастролерів), стаціонарний сценічний майданчик якого розташований поза межами адміністративно-територіальної одиниці, на території якої такі заходи проводяться.

Гастрольні заходи, за винятком благодійних та тих, що проводяться за рішенням центрального органу у системі центральних органів виконавчої влади щодо формування державної політики у сфері культури та мистецтв, а також місцевих органів управління у сфері культури, проводяться з метою отримання доходів;

4) місцевий орган управління у сфері культури - Міністерство культури Автономної Республіки Крим, Головне управління культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації, управління культури і туризму обласних та Севастопольської міської державних адміністрацій;

5) організатори гастрольних заходів - резиденти України - суб'єкти господарювання, що провадять діяльність, пов'язану з організацією та (або) проведенням гастрольних заходів;

6) свідоцтво про проведення гастрольного заходу - документ, що підтверджує право на проведення такого заходу із зазначенням місця, дати та часу;

7) стаціонарний сценічний майданчик - сценічний майданчик, який належить суб'єкту господарювання, творчому колективу, окремому виконавцю на праві власності або на інших підставах та регулярно використовується ним протягом не менш як одного року;

8) аншлагова вартість - сумарна номінальна вартість повного комплекту підготовлених до реалізації квитків на один гастрольний захід, включаючи ті, де не зазначено ряд і місце (якщо такі є).

Стаття 2. Законодавство про гастрольну діяльність

1. Гастрольна діяльність регулюється цим Законом та іншими актами законодавства.

2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила такого договору.

3. Гастрольна діяльність вітчизняних гастролерів за межами України регулюється законодавством іноземної держави, на території якої вона провадиться, та відповідними міжнародними договорами.

Стаття 3. Державна політика у сфері гастрольної діяльності

1. Суспільні відносини у сфері гастрольної діяльності регулюються шляхом формування та реалізації державної політики, що базується на принципах гуманності, утвердження високих моральних принципів у суспільному житті, пріоритетності національних і загальнолюдських духовних цінностей, свободи творчості та загальнодоступності гастрольних заходів.

Стаття 4. Суб'єкти гастрольної діяльності

1. Суб'єктами гастрольної діяльності згідно з цим Законом є:

організатори гастрольних заходів;

гастролери;

центральний орган у системі центральних органів виконавчої влади щодо формування державної політики у сфері культури та мистецтв;

центральний орган у системі центральних органів виконавчої влади щодо формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності;

місцеві органи управління у сфері культури.

Стаття 5. Організація та проведення гастрольних заходів

1. Гастрольні заходи організовуються та проводяться з дотриманням вимог цього Закону, законодавства у сфері авторського права та суміжних прав, інших актів законодавства за наявності свідоцтва про проведення гастрольного заходу.

2. Місцевий орган управління у сфері культури є дозвільним органом відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" з урахуванням вимог цього Закону.

Місцеві дозвільні органи є уповноваженими в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці від свого імені видавати свідоцтво про проведення гастрольного заходу.

Свідоцтво про проведення гастрольного заходу видається на платній основі. Для проведення благодійних заходів та заходів, що проводяться українськими національними, державними та комунальними закладами мистецтва (мистецьких колективів), свідоцтво видається безкоштовно.

Строк дії свідоцтва про проведення гастрольного заходу обмежений датою проведення гастрольного заходу.

У разі коли проводиться два або більше гастрольних заходів за участю одного і того ж організатора та одного і того ж гастролера, видається одне свідоцтво про проведення гастрольного заходу із зазначенням також кількості гастрольних заходів, що планується провести. У такому разі плата за видачу та оформлення свідоцтва про проведення гастрольного заходу нараховується за кожен зазначений захід окремо.

3. Для отримання свідоцтва про проведення гастрольного заходу його організатор не пізніше ніж за 10 днів до проведення заходу подає до відповідного місцевого органу управління у сфері культури заяву із зазначенням часу, місця і дати проведення гастрольного заходу, затвердженого Кабінетом Міністрів України формою, до якої додаються:

1) завірені в установленому порядку копії установчих документів;

2) програма гастрольного заходу із зазначенням:

статусу заходу (міжнародний, всеукраїнський, обласний, тощо);

формату заходу (концерт, вистава тощо);

мови/мов, якою/якими буде супроводжуватися захід;

3) перелік виконавців і творів, які є об'єктами авторського права та (або) суміжних прав;

4) завірена в установленому порядку копія договору безпосередньо із суб'єктом авторського права та (або) суміжних прав, та (або) з повіреним, та (або) з відповідною організацією колективного управління майновими правами суб'єктів авторського права та (або) суміжних прав, який дає організатору право на використання під час гастрольного заходу об'єктів авторського права та (або) суміжних прав, що заявлені в програмі виступів та не стали суспільним надбанням;

5) копія наказу організатора гастрольного заходу про вартість квитка (абонемента) для відвідування заходу, що проводиться у приміщенні, або копія схеми розподілу глядацької зали за ціновими категоріями, яким відповідають квитки (абонементи) з такою самою ціною;

6) довідка за підписом керівника організатора гастрольного заходу про розмір аншлагової вартості гастрольного заходу, розрахований на підставі встановлених розцінок глядацької зали та розцінок на відвідання заходу.

4. Місцевий орган управління у сфері культури після внесення платником у повному обсязі плати за оформлення та видачу свідоцтва про проведення гастрольного заходу протягом трьох робочих днів після надходження заяви та зазначених у частині третій цієї статті документів приймає рішення про видачу організатору гастрольного заходу свідоцтва про його проведення або про відмову в його видачі.

У разі відмови у видачі свідоцтва внесена плата не повертається платнику.

5. У видачі свідоцтва про проведення гастрольного заходу може бути відмовлено у випадках, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Підставами для анулювання свідоцтва про проведення гастрольного заходу є:

звернення організатора гастрольних заходів із заявою про анулювання свідоцтва;

встановлення факту наведення в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

проведення гастрольного заходу з порушенням вимог цього Закону, Законів України "Про захист суспільної моралі", "Про авторське право і суміжні права", "Про захист прав споживачів" та "Про захист тварин від жорстокого поводження".

У разі анулювання свідоцтва про проведення гастрольного заходу плата за його видачу організатору не повертається.

Переоформлення свідоцтва про проведення гастрольного заходу та видача його дубліката здійснюється відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

За переоформлення, видачу дубліката свідоцтва про проведення гастрольного заходу справляється плата, розмір якої затверджується Кабінетом Міністрів України.

6. Відмова місцевого органу управління у сфері культури у видачі свідоцтва про проведення гастрольного заходу або рішення про його анулювання можуть бути оскаржені в установленому порядку до суду.

7. Організація та проведення гастрольного заходу без свідоцтва про проведення гастрольного заходу забороняється.

8. Форма свідоцтва про проведення гастрольного заходу встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6. Облік гастрольних заходів

1. З метою удосконалення системи планування, забезпечення задоволення творчих потреб та інтересів населення, дотримання вимог законодавства під час організації та проведення гастрольних заходів місцеві органи управління у сфері культури ведуть облік гастрольних заходів, що проводяться на певній території, шляхом включення їх до банку даних про гастрольні заходи.

2. Центральний орган у системі центральних органів виконавчої влади щодо формування державної політики у сфері культури та мистецтв на підставі відомостей, поданих місцевими органами управління у сфері культури, формує та веде банк даних про гастрольні заходи, що проводяться в Україні.

3. Порядок ведення обліку гастрольних заходів встановлює головний орган у системі центральних органів виконавчої влади щодо формування державної політики у сфері культури та мистецтв.

4. Місцеві органи управління у сфері культури зобов'язані щомісяця до 10 числа подавати головному органу у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності перелік організаторів гастрольних заходів, яким видано свідоцтво про проведення гастрольного заходу.

Стаття 7. Особливості проведення благодійних гастрольних заходів

1. Благодійні гастрольні заходи організовуються та проводяться відповідно до цього Закону і не передбачають одержання прибутку чи іншої вигоди, крім випадку, коли весь прибуток від їх проведення (за винятком частини доходу, за рахунок якого покриваються витрати, пов'язані виключно з організацією та проведенням таких заходів) спрямовується в порядку, встановленому законодавством, на благодійність.

2. Перелік витрат, пов'язаних виключно з організацією та проведенням благодійних гастрольних заходів, на покриття яких спрямовується отриманий від їх проведення дохід, визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 8. Обмеження під час проведення гастрольних заходів

1. Під час проведення гастрольних заходів не допускається використання інформаційних, рекламних та інших матеріалів, а також закликів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, захоплення державної влади, пропаганду війни, тероризму та екстремізму, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення.

Не допускається також проведення гастрольних заходів, що пропагують порнографію, культ насильства та жорстокості, виробництво і вживання наркотиків та психотропних речовин.

Розділ II
ПЛАТА ЗА ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИДАЧУ СВІДОЦТВА ПРО ПРОВЕДЕННЯ ГАСТРОЛЬНОГО ЗАХОДУ

Стаття 9. Плата за оформлення та видачу свідоцтва про проведення гастрольного заходу

1. За оформлення та видачу свідоцтва про проведення гастрольного заходу стягується плата в розмірі:

для гастрольних заходів за участю мистецьких колективів та окремих виконавців у жанрах театрального, академічного музичного, народного музичного мистецтва, автентичного фольклору - 1 відсоток від аншлагової вартості гастрольного заходу;

для гастрольних заходів за участю естрадних, циркових колективів та окремих виконавців - 3 відсотки від аншлагової вартості гастрольного заходу;

для шоу - програм усіх видів, а також у розважальних закладах за участю художніх колективів та окремих виконавців - 5 відсотків від аншлагової вартості гастрольного заходу.

2. Плату за оформлення та видачу свідоцтва про проведення гастрольного заходу (крім благодійного) на території України вносить його організатор.

Розділ III
ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ГАСТРОЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 10. Порядок забезпечення державної підтримки гастрольної діяльності

1. Держава забезпечує підтримку гастрольної діяльності вітчизняних гастролерів за рахунок коштів Державного бюджету України.

2. Обсяг надходжень до Державного бюджету України для підтримки гастрольної діяльності вітчизняних гастролерів визначається Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

Стаття 11. Порядок використання коштів, передбачених для надання державної фінансової підтримки гастрольної діяльності вітчизняних гастролерів

1. Порядок використання коштів Державного бюджету України, передбачених для підтримки гастрольної діяльності вітчизняних гастролерів, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Розділ IV
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВАДЖЕННЯ ГАСТРОЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 12. Відповідальність за порушення вимог цього Закону

1. Особи, винні в порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність згідно із законом.

2. Місцевий орган управління у сфері культури застосовує штрафні санкції до суб'єктів господарювання у разі:

організації та проведення ними гастрольного заходу без відповідного свідоцтва, виданого згідно з цим Законом, або проведення такого заходу в іншому місці чи в інший строк, ніж зазначено у свідоцтві про проведення гастрольного заходу, - штраф у розмірі 20 відсотків аншлагової вартості гастрольного заходу, але не менше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

надання стаціонарного сценічного майданчика для проведення гастрольного заходу без відповідного свідоцтва або за наявності свідоцтва, в якому зазначені інше місце чи інша дата проведення такого заходу, - штраф у 2 відсотки аншлагової вартості гастрольного заходу, але не менше 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення власних зобов'язань про благодійний характер гастрольного заходу застосовується штраф у розмірі аншлагової вартості гастрольного заходу, але не менше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 13. Порядок застосування штрафних санкцій за порушення вимог законодавства щодо організації та провадження гастрольної діяльності

1. Штрафні санкції, передбачені статтею 12 цього Закону, застосовуються до суб'єктів господарювання відповідним місцевим органом управління у сфері культури після прийняття постанови, що засвідчує факт правопорушення.

2. Про вчинення передбаченого статтею 12 цього Закону правопорушення уповноважена особа місцевого органу управління у сфері культури складає протокол, який разом з іншими документами, що підтверджують правопорушення, подається протягом трьох днів на розгляд посадовій особі, яка має право застосувати штрафні санкції, та відповідному суб'єкту господарювання.

Форма, порядок складення і подання протоколу та інших документів про порушення вимог законодавства щодо організації та провадження гастрольної діяльності в Україні затверджуються центральним органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо формування державної політики у сфері культури та мистецтв.

3. Суб'єкт господарювання протягом трьох днів після надходження протоколу може подати до місцевого органу управління у сфері культури відповідні письмові заперечення та пояснення.

4. Рішення про застосування до суб'єкта господарювання штрафних санкцій за порушення вимог законодавства щодо організації та провадження гастрольної діяльності приймається керівником або заступником керівника місцевого органу управління у сфері культури протягом 10 днів після надходження протоколу та інших документів і оформляється постановою, яка надсилається такому суб'єкту господарювання.

5. Суб'єкт господарювання повинен сплатити штраф у п'ятнадцятиденний строк з дня надходження постанови про його накладення.

У разі несплати штрафу в зазначений строк він стягується в судовому порядку.

6. Постанову місцевого органу управління у сфері культури про застосування до суб'єкта господарювання штрафних санкцій може бути оскаржено до суду.

7. Кошти, що надійшли в результаті застосування штрафних санкцій, спрямовуються до державного бюджету."

Розділ V ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року, крім пункту 2 розділу V "Прикінцеві положення" цього Закону, який набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 19 травня 2011 року N 3392-VI "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності".

Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затверджений Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності", доповнити пунктом 136 такого змісту:

"136. Свідоцтво про проведення гастрольного заходу";.

2) Статтю 2 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 39, ст. 2429), доповнивши її абзацом третім такого змісту:

"Видача свідоцтва про проведення гастрольного заходу здійснюється відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про гастрольні заходи в Україні".

4. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос