Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О специальном режиме инвестиционной деятельности на территориях приоритетного развития в Черниговской области" (относительно восстановления льгот специального режима инвестиционной деятельности)

Проект закона Украины от 16.06.2011 № 8685
Дата рассмотрения: 16.06.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській області" (щодо відновлення пільг спеціального режиму інвестиційної діяльності)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській області" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 10, ст. 111 (Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст. 267) такі зміни:

1. Частину другу у статті 1 Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській області" викласти в такій редакції:

"До територій пріоритетного розвитку належать у своїх адміністративно-територіальних межах Городнянський, Ічнянський, Козелецький, Корюківський, Менський, Новгород-Сіверський, Прилукський, Ріпкинський, Семенівський, Сосницький, Чернігівський, Щорський райони".

2. Статтю 2 викласти у такій редакції:

"Спеціальний режим інвестиційної діяльності передбачає встановлення відповідно до цього Закону податкових і митних пільг для суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб, які в установленому законодавством порядку зареєстровані на територіях пріоритетного розвитку, в межах їх господарської діяльності, пов'язаної з реалізацією на цих територіях інвестиційного проекту у пріоритетних видах економічної діяльності.

Спеціальний режим інвестиційної діяльності застосовується після укладення зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності та відповідним органом місцевого самоврядування (місцевою державною адміністрацією) території пріоритетного розвитку договору (контракту) щодо реалізації у пріоритетних видах економічної діяльності відповідного інвестиційного проекту кошторисною вартістю, еквівалентною не менше ніж:

200 тис. доларів США - у сільському господарстві, харчовій, переробній, легкій, целюлозно-паперовій промисловості, обробленні деревини, виробництві виробів з деревини та меблів, у сфері охорони здоров'я, освіти, культури;

300 тис. доларів США - у будівництві, туристсько-рекреаційній сфері;

500 тис. доларів США - у видобувній промисловості, виробництві машин і устаткування, неметалевих мінеральних виробів, хімічному виробництві, транспорті.

Перелік пріоритетних видів економічної діяльності визначається Кабінетом Міністрів України.

Основними умовами включення підприємств до переліку, на які поширюється дія Статті 2 цього Закону, є забезпечення поточних розрахунків з бюджетами усіх рівнів і з Пенсійним фондом, подання підприємствами техніко-економічних розрахунків проектів робіт спрямованих на створення додаткових робочих міст, на розвиток підприємств".

3. Статтю 6 відновити у такій редакції:

"Спеціальний режим інвестиційної діяльності передбачає:

1) звільнення під час ввезення (пересилання) на митну територію України з метою використання для реалізації інвестиційних проектів на період до введення об'єкта інвестування в експлуатацію, але не більше ніж на п'ять років, від обкладення ввізним митом устаткування, обладнання, комплектуючих виробів до них (крім підакцизних товарів), а також від обкладення податком на додану вартість - устаткування, обладнання, а також комплектуючих виробів до них (крім підакцизних товарів).

Перелік та обсяги ввезення на митну територію України зазначених устаткування (обладнання) та комплектуючих до них є невід'ємною частиною інвестиційного проекту. Під терміном "устаткування (обладнання)" слід розуміти машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої,призначені для використання у технологічному процесі, що здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту.

Під терміном "комплектуючі до устаткування (обладнання)" слід розуміти частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом документів і призначені для застосування у складі цього устаткування (обладнання);

У разі нецільового використання зазначених устаткування, обладнання, комплектуючих виробів до них платник податку зобов'язаний збільшити податкове зобов'язання за наслідками податкового періоду, в якому відбулося таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала б бути сплачена під час ввезення (пересилання) на митну територію України таких товарів, сплатити пеню, нараховану на таку суму податку на додану вартість, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, за період від дати ввезення таких товарів до дати збільшення податкового зобов'язання, а також сплатити ввізне мито згідно з чинним законодавством України.

Порядок контролю за цільовим використанням устаткування, обладнання, комплектуючих виробів до них, що ввозяться відповідно до цього Закону, встановлюється Державною податковою адміністрацією України разом з Державною митною службою України;

2) звільнення на три роки від оподаткування прибутку, одержаного новоствореним, у тому числі в процесі реструктуризації, підприємством від реалізації інвестиційних проектів, а також діючим підприємством, на якому проведено реконструкцію або модернізацію, в частині, одержаній від освоєння інвестицій, на підставі документів окремого (бухгалтерського, податкового) обліку.

У разі коли інвестиція у таке підприємство є еквівалентною не менше 500 тис. доларів США, з четвертого по шостий рік прибуток, одержаний від реалізації інвестиційних проектів, оподатковується за ставкою в розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування.

Зазначена пільга застосовується з моменту одержання першого прибутку.

Положення цієї статті не поширюються на частину прибутку, одержаного від здійснення інвестицій за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів, коштів Державного агентства з інвестицій та розвитку, у тому числі за рахунок коштів спеціалізованих державних небанківських інноваційних фінансово-кредитних установ.

Порядок обчислення прибутку діючого підприємства, на якому проведено реконструкцію або модернізацію, одержаного від освоєння інвестицій, визначається Державною податковою адміністрацією України.

3) не включення до валового доходу підприємства з метою оподаткування суми інвестиції, одержаної від реалізації інвестиційного проекту у вигляді:

коштів;

матеріальних цінностей;

нематеріальних активів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджено згідно з законами (процедурами) держави інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо.

У разі коли протягом звітного (податкового) періоду відбувається часткове або повне відчуження зазначеної інвестиції, суб'єкт підприємницької діяльності, який одержав інвестицію, зобов'язаний сплатити податок з прибутку, одержаного в такому звітному (податковому) періоді;

4) звільнення на період освоєння земельної ділянки (планування території, будівництва об'єктів інфраструктури тощо), визначений інвестиційним проектом, але не більше ніж на п'ять років, від плати за землю.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

у двомісячний строк подати пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України  

В. ЛИТВИН 

Опрос