Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сокращения срока отвода земельных участков для градостроительных нужд

Проект закона Украины от 15.06.2011 № 8679
Дата рассмотрения: 15.06.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення строку відведення земельних ділянок для містобудівних потреб

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27; 2003 р., N 30, ст. 247; 2004 р., N 7, ст. 57; 2006 р., N 21, ст. 170; 2008 р., N 48, ст. 358; 2010 р., N 5, ст. 40):

частину другу статті 3 після слів "атмосферного повітря" доповнити словами "та під час здійснення містобудівної діяльності" та після слів "атмосферне повітря," - словами "містобудівну діяльність,";

у статті 39 слова ", регіональних та місцевих правил забудови" виключити;

у частині четвертій статті 42 слова "проектів розподілу території кварталу, мікрорайону та" виключити;

у статті 118:

у частинах другій, четвертій та у першому реченні абзацу першого частини сьомої слово "місячний" замінити словом "десятиденний";

в абзаці другому частини восьмої слова "трьох тижнів" замінити словами "одного тижня";

у частині дев'ятій слово "двотижневий" замінити словом "десятиденний";

у статті 123:

у частині третій:

в абзаці першому:

у першому реченні слово "місячний" замінити словом "десятиденний";

друге речення після слів ", а також генеральних планів населених пунктів," доповнити словами ", невід'ємною частиною яких є план земельно-господарського устрою цього населеного пункту,";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Умови і строки розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок визначаються договором, укладеним замовником з виконавцем таких робіт відповідно до типового договору. Строк розроблення зазначеної документації із землеустрою не повинен перевищувати місячний строк з моменту укладення договору. Типовий договір на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки затверджується Кабінетом Міністрів України.";

в абзаці другому частини четвертої слова "трьох тижнів" замінити словами "одного тижня";

у частині шостій слово "двотижневий" замінити словом "десятиденний";

у частинах сьомій та восьмій слово "місячний" замінити словом "тижневий";

в абзаці третьому частини шостої статті 126 слова та цифри "протягом 14 календарних днів" замінити словами "протягом семи календарних днів";

у статті 151:

у частині восьмій:

в абзаці першому слова "трьох тижнів" замінити словами "одного тижня";

в абзаці другому слово "місячний" замінити словом "тижневий";

у частині одинадцятій слово "двотижневий" замінити словом "десятиденний";

у статті 159:

у частині першій слово "місячний" замінити словом "тижневий";

у частині п'ятій слова та цифру "у 5-денний термін" замінити словами "у триденний строк";

2) частину п'яту статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2005 р., N 48, ст. 483; 2007 р., N 25, ст. 340; 2009 р., N 6, ст. 19; 2009 р., N 6, ст. 19, N 19, ст. 260; 2010 р., N 37, ст. 496) викласти в такій редакції:

"5. Сесія ради скликається в міру потреби, але не рідше одного разу на три місяці, а з питань відведення земельних ділянок - не рідше одного разу на десять днів.";

3) статтю 25 Закону України "Про землеустрій" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 36, ст. 282) доповнити частиною такого змісту:

"Максимальний строк складання проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для містобудівних потреб не повинен перевищувати 30 днів з моменту укладення договору.".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос