Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам государственных гарантий восстановления сбережений граждан

Проект закона Украины от 09.06.2011 № 8607-1
Дата рассмотрения: 09.06.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України з питань державних гарантій відновлення заощаджень громадян

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Частину першу статті 2 Закону України "Про державний внутрішній борг України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 41, ст. 598) викласти у такій редакції:

"До складу державного внутрішнього боргу України входять позичання Уряду України і позичання, здійснені при безумовній гарантії Уряду, для забезпечення фінансування загальнодержавних програм, а також знецінені заощадження громадян, визначені законодавством України.".

2. У Законі України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України" (Відомості Верховної Ради України, 1997 p., N 8, ст. 60, ст. 61; 1998 p., N 35, ст. 240; 2008 р., N 5-8, ст. 78):

1) Статті 4 і 6 викласти в такій редакції:

"Стаття 4. Зазначені у частині першій статті 1 цього Закону заощадження громадян відносяться на державний внутрішній борг України. Частина державного внутрішнього боргу щодо компенсації цих заощаджень громадян на 1 жовтня 1996 року становить 131,96 млрд. грн., в тому числі:

грошові заощадження - 121,90;

страхові внески - 7,77;

облігації Державної цільової безпроцентної позики

1990 року - 0,61;

облігації Державної внутрішньої виграшної позики

1982 року - 1,05;

державні казначейські зобов'язання СРСР - 0,21;

сертифікати Ощадного банку СРСР - 0,42.

Компенсація, зазначених у частині першій статті 1 цього Закону заощаджень громадян, проводиться в порядку, встановленому статтями 6, 7 і 9 цього Закону.";

"Стаття 6. Компенсація громадянам України втрат від знецінення грошових заощаджень проводиться, починаючи з 1 січня 2012 року, виключно в грошовій формі за рахунок Державного бюджету України у розмірі не меншому розміру приросту внутрішнього валового продукту, отриманому за рік, що передує даному бюджетному року, а також за рішенням Уряду і Національного банку України за рахунок 50 % коштів, отриманих від приватизації, та золотовалютних резервів Національного банку України.

Кошти для компенсації заощаджень громадян визначаються в Державному бюджеті України окремою статтею.

Порядок перерахування коштів з Державного бюджету України установам Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху визначається Кабінетом Міністрів України.

Кабінет Міністрів України може залучати для проведення компенсаційних виплат позабюджетні кошти, в тому числі, залучені до Державного бюджету України через спеціальні податки, встановлені законами України, а також від здійснення операцій з державними цінними паперами та залучення коштів з Офіційного валютного резерву Національного банку України.

Погашення відновлених заощаджень громадян, поміщених у цінні папери, здійснюється на загальних підставах відповідно до сум, визначених у Державному бюджеті України.".

2) Доповнити Закон статтею 9 такого змісту:

"Стаття 9. За згодою вкладників компенсація за невиплачені грошові вклади громадян, в першу чергу інвалідів та пенсіонерів, може проводитись шляхом безготівкових розрахунків з проіндексованих вкладів за:

- оплату житлово-комунальних послуг, електричну енергію, тверде паливо, газ;

- придбання ліків, лікування, ортопедичне та стоматологічне протезування;

- встановлення телефону, оплату телекомунікаційних послуг;

- навчання дітей та онуків у навчальних закладах;

- ремонт та придбання житла;

- придбання автомобілів.

Проведення розрахунків між вкладниками та надавачами послуг чи товарів здійснюється у вигляді взаємозаліків. Порядок проведення взаємозаліків встановлюється Кабінетом Міністрів України.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

- передбачити видатки бюджету, необхідні для реалізації цього закону, при підготовці проекту Державного бюджету України на 2012 рік;

- привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос