Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию порядка государственной регистрации прекращения юридических лиц

Проект закона Украины от 20.05.2011 № 8558
Дата рассмотрения: 20.05.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку державної реєстрації припинення юридичних осіб

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263; 2005 р., N 16, ст. 259; 2006 р., N 26, ст. 210, N 27, ст. 234, N 37, ст. 310):

1) у статті 36:

у частині четвертій слова "першою та другою" замінити словами "першою - третьою";

частину дванадцяту виключити;

2) у статті 37:

у частині другій:

слова "висновок аудитора" замінити словами "аудиторський висновок";

доповнити частину абзацом такого змісту:

"У разі, якщо відповідно до закону державній реєстрації припинення акціонерних товариств передує скасування реєстрації випуску акцій, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, додатково подається копія розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, засвідчена Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.";

частину 10 виключити;

3) у статті 38:

у частині другій:

в абзаці першому слова "зокрема є" замінити словами "є такі винні дії чи бездіяльність юридичної особи";

абзац другий виключити;

абзац четвертий виключити;

абзац шостий викласти у такій редакції:

"відсутність юридичної особи за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі, за умови наявності в Єдиному державному реєстрі запису про таку відсутність;";

доповнити абзацом такого змісту:

"інші підстави, встановлені законом";

частину третю викласти у такій редакції:

3. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного робочого дня з дати надходження судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи, внести до Єдиного державного реєстру запис щодо цього судового рішення та в той же день повідомити про це органи, вказані у частині першій статті 40 цього Закону, та юридичну особу, щодо якої було прийнято судове рішення";

у частині дев'ятій слова "шостою та сьомою" замінити словами "сьомою та восьмою";

частину 11 виключити;

4) у статті 39:

частину другу викласти у такій редакції:

"2. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного робочого дня з дати надходження судового рішення про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи внести до Єдиного державного реєстру запис про таке рішення суду та в той же день повідомити про це органи, вказані у частині першій статті 40 цього Закону";

у частині шостій слова "передати органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України повідомлення про внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення для зняття юридичної особи з обліку" замінити словами "повідомити про це органи, вказані у частині першій статті 40 цього Закону";

у частині дев'ятій слова "органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України про внесення такого запису для зняття юридичної особи з обліку" замінити словами " про це органи, вказані у частині першій статті 40 цього Закону";

5) у статті 40:

назву статті викласти у такій редакції:

"Стаття 40. Порядок надання органам, що ведуть облік юридичних осіб, відомостей щодо реєстрації припинення юридичної особи";

у частині першій після слова "України" доповнити словами ", Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку", слова ", що є підставою для зняття юридичної особи з обліку в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України" виключити;

частину другу виключити;

6) частину третю статті 41 викласти у такій редакції:

"3. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного робочого дня з дати надходження судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи внести до Єдиного державного реєстру запис про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи та в той же день повідомити про це юридичну особу та органи, вказані у частині першій статті 40 цього Закону.".

2. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40 - 44, ст. 356):

1) у статті 110:

у частині першій:

пункт 2 викласти у такій редакції:

"2) за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, за позовом учасника юридичної особи або відповідного органу державної влади";

доповнити частину пунктом такого змісту:

3) за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи в інших випадках, встановлених законом, за позовом відповідного органу державної влади".

частину другу викласти у такій редакції:

"2. Якщо з позовом про ліквідацію юридичної особи звернувся орган державної влади, ліквідатором може бути призначений такий орган, якщо він наділений відповідними повноваженнями";

2) у статті 144:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається з вартості вкладів його учасників";

частину четверту виключити;

3) статтю 155 виключити.

3. Статтю 19 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1992 р., N 48, ст. 662; 1995 р., N 14, ст. 90; 2001 р., N 31, ст. 146; 2003 р., N 30, ст. 247; 2004 р., N 13, ст. 181) викласти у такій редакції:

"Стаття 19. Припинення господарського товариства

Господарське товариство припиняється відповідно до закону".

4. Доповнити статтю 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292; 2004 р., N 13, ст. 181; 2005 р., N 42, ст. 466; 2006 р., N 13, ст. 110) пунктами такого змісту:

"321) звертатися до суду з позовом про припинення акціонерного товариства внаслідок:

допущення при його створенні порушень, які не можливо усунути;

неподання акціонерним товариством протягом двох років Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації, передбаченої законом, яка має подаватися на регулярній основі, якщо після застосування до акціонерного товариства фінансових санкцій, передбачених законом, така інформація не була подана;

неутворення органів акціонерного товариства протягом року з дня реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій серед засновників акціонерного товариства;

нескликання акціонерним товариством без поважних причин протягом двох років загальних зборів акціонерів;

322) інформувати відповідні органи державної влади у разі невиявлення товариства за місцезнаходження, вказаним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

5. Пункт 4 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268) доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Акціонерні товариства, створені до набрання чинності цим Законом, випуск акцій яких не зареєстровано в установленому законом порядку, зобов'язані до 31 грудня 2011 року зареєструвати такий випуск в порядку, встановленому Законом".

6. В абзаці другому пункту 1 частини першої статті 4 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011р., N 2-3, ст. 11) слово "витягу" замінити словами "копії витягу".

II. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос