Идет загрузка документа (3 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об охране труда"

Проект закона Украины от 12.05.2011 № 8484
Дата рассмотрения: 13.11.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про охорону праці"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про охорону праці" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 2, ст. 10 із наступними змінами) такі зміни:

1. У частині третій статті 11, частині першій статті 15, частині другій статті 16, частинах третій, п'ятій і восьмій статті 18, частині четвертій статті 23, частині першій статті 28 слова "центральний орган виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці" та "центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці" у відповідному відмінку.

2. У частинах третій, четвертій і десятій, абзаці першому частини одинадцятої, абзаці сьомому частини дванадцятої, частинах шістнадцятій і вісімнадцятій статті 21, абзаці третьому частини першої статті 31, абзаці першому частини четвертої, частині п'ятій статті 33, у назві та частинах першій, другій і третій статті 39, у назві та частині першій статті 40 слова "центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці" у відповідному відмінку.

3. У частині четвертій статті 33:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"розробляє проекти правил, норм, положень, інструкцій та інших нормативно-правових актів з охорони праці або змін до них та вносить відповідні пропозиції на розгляд центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у зазначеній сфері";

в абзаці п'ятому слова "міністерств, інших центральних органів виконавчої влади" виключити.

4. Частину першу статті 38 викласти в такій редакції:

"Державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці здійснюють:

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах пожежної і техногенної безпеки;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

____________

Опрос