Идет загрузка документа (3 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности" относительно порядка выдачи копии лицензии

Проект закона Украины от 28.04.2011 № 8450
Дата рассмотрения: 27.04.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" щодо порядку видачі копії ліцензії

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299 із наступними змінами) такі зміни:

1. Доповнити статтю 1 після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

"відокремлене місце провадження фізичною особою-підприємцем господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, - територія, приміщення, які відповідають вимогам ліцензійних умов, знаходяться поза межами місця проживання такої особи та належать їй на праві власності або користування;".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами п'ятим - шістнадцятим.

2. Частину третю статті 10 викласти у такій редакції:

"У разі наявності у заявника - юридичної особи філій, інших відокремлених підрозділів, за місцем яких буде провадитися заявлена діяльність, а у заявника - фізичної особи-підприємця відокремлених місць провадження заявленої діяльності у заяві зазначається їх місцезнаходження.".

3. Частини сьому, дев'яту і десяту статті 14 викласти у такій редакції:

"Засвідчена органом ліцензування копія ліцензії видається ліцензіату - юридичній особі на кожну філію, інший відокремлений підрозділ, а ліцензіату - фізичній особі-підприємцю на кожне відокремлене місце, де відповідний ліцензіат буде провадити зазначений у ліцензії вид господарської діяльності, та підтверджує право ліцензіата на таку діяльність. Копія ліцензії видається у порядку, визначеному цією статтею та статтями 10 і 11 цього Закону.";

"У разі створення ліцензіатом нової філії, іншого відокремленого підрозділу, нового відокремленого місця, де буде ним провадитися зазначений у ліцензії вид господарської діяльності, такий ліцензіат повинен подати до органу ліцензування заяву встановленого зразка про видачу копії ліцензії, а також документи відповідно до статті 10 цього Закону.

У разі припинення провадження зазначеного у ліцензії виду господарської діяльності за місцем провадження такої діяльності, на яке була видана копія ліцензії, ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дати припинення повідомити про це орган ліцензування у письмовій формі. Орган ліцензування повинен внести відповідні зміни до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня з дати надходження такого повідомлення.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос