Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Украины (относительно обеспечения публичности и прозрачности избирательного процесса)

Проект закона Украины от 27.04.2011 № 8448
Дата рассмотрения: 27.04.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін та доповнень до деяких законів України (щодо забезпечення публічності та прозорості виборчого процесу)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни та доповнення до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 27-28, ст.366):

1) у статті 57:

- у частині п'ятій:

після слів "здійснюється" доповнити словами "з дотриманням принципів публічності та відкритості";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Усі кандидати у депутати, висунуті партією (блоком) та включені до виборчого списку, закріплюються за кожним територіальним виборчим округом (крім закордонного виборчого округу). Рішення з'їзду (зборів, конференції) про закріплення кандидата у депутати за конкретним територіальним виборчим округом передається до Центральної виборчої комісії не пізніше наступного дня після його прийняття.";

- у частині сьомій:

після слів "місце проживання," доповнити словами "виборчий округ, за яким закріплений кандидат),";

доповнити словами "Виборчий список кандидатів у депутати передається до Центральної виборчої комісії за 110 днів до дня виборів.";

2) у статті 61:

- у частині четвертій слова "до дня реєстрації" вилучити;

- у частині восьмій:

слова "Виборчий список кандидатів у депутати партії (блоку) разом із рішенням про їх реєстрацію в цей же строк оприлюднюється в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр"." замінити словами "З метою забезпечення дотримання принципів публічності і відкритості в цей же строк в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" оприлюднюється:

- виборчий список кандидатів у депутати партії (блоку);

- рішення про реєстрацію кандидатів у депутати;

- автобіографія з фотографією кандидата у депутати, включеного до виборчого списку;

- декларація про доходи кандидата в депутати та членів його сім'ї;

- відомості про притягнення кандидата в депутати до адміністративної та кримінальної відповідальності;

- перелік господарюючих суб'єктів, в яких кандидат в депутати та члени його сім'ї володіють корпоративними правами;

інформація про партійну приналежність кандидата в депутати за останні 10 років.";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Перелік та черговість кандидатів у депутати у виборчому списку, визначені партією (блоком), не можуть бути змінені після їх оприлюднення Центральною виборчою комісією, за винятком випадку, передбаченого частиною четвертою цієї статті.";

3) Прикінцеві положення доповнити пунктом 2 такого змісту:

"2. Дія цього Закону розповсюджується на вибори депутатів, які відбудуться в жовтні 2012 року.".

2. У Законі України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 3, ст. 17):

1) статтю 4 доповнити пунктом 7) такого змісту:

"7) висловлення недовіри виборцями виборчого округу, за яким він обраний шляхом ініціювання проведення місцевого референдуму.";

2) статтю 5 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата відповідно до пункту 7 статті 4 цього Закону приймається шляхом проведення місцевого референдуму, у порядку, визначеному Законом України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми".

На вимогу однієї десятої частини виборців виборчого округу, за яким депутат був обраний, обласна рада, повноваження якої поширюються на вказаний виборчий округ, зобов'язана прийняти рішення про проведення місцевого референдуму з метою висловлення недовіри народному депутату.

У випадку висловлення недовіри народному депутату більшістю виборців виборчого округу, за яким був обраний народний депутат, Центральна виборча комісія протягом 30 днів з моменту проведення місцевого референдуму, приймає рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата.";

відповідно частину третю вважати частиною четвертою.

II. Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос