Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия незаконному распространению наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

Проект закона Украины от 21.04.2011 № 8429
Дата рассмотрения: 21.04.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії незаконному розповсюдженню наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У примітці до статті 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова "спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я" замінити словами "Кабінетом Міністрів України".

2. У примітці до статті 305 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) слова "спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я" замінити словами "Кабінетом Міністрів України".

3. У Законі України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 10, ст. 62; 2003 р., N 27, ст. 209; 2007 р., N 10, ст. 89):

1) у статті 1:

абзац другий після слів "знищення наркотичних засобів, психотропних речовин" доповнити словами ", їх аналогів";

доповнити статтю після абзацу четвертого новим абзацом п'ятим такого змісту:

"наркотична залежність (залежність особи від наркотичного засобу чи психотропної речовини) - психофізичний стан особи, який характеризується хворобливою пристрастю до вживання наркотичного засобу, психотропної речовини або їх аналогів,".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами шостим - чотирнадцятим;

в абзаці сьомому слово "систематичне" замінити словами "неодноразове протягом року";

2) статтю 2 доповнити частиною такого змісту:

"Протидія незаконному обігу і вживанню аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин здійснюється відповідно до вимог законодавства про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин та зловживанню ними.";

3) у статті 3:

у частині першій слова "Державний митний комітет України" і "центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я України" замінити відповідно словами "Державна митна служба України" і "центральний орган виконавчої влади у сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів";

у частині другій слова "Органи виконавчої влади, уповноважені законом на здійснення контролю у сфері обігу" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади у сфері контролю за обігом", а слова "застосовують" і "зобов'язані" - відповідно словами "застосовує" і "зобов'язаний";

у частині третій слова "органами виконавчої влади, уповноваженими на вирішення завдань у сфері протидії їх незаконному обігу" замінити словами "центральним органом виконавчої влади у сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів";

4) у частині третій статті 4 слова "Державного митного комітету України" замінити словами "Державної митної служби України".

4. У Законі України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 10, ст. 89):

1) статтю 5 після абзацу сьомого доповнити новими абзацами восьмим і дев'ятим такого змісту:

"готує в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, висновки щодо належності засобів і речовин до аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин;

визначає порядок ліцензування діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами десятим - двадцять першим;

2) у статті 7:

у частині другій слова "рослин, включених до таблиці І Переліку" замінити словами "і знищення наркотичних засобів і психотропних речовин";

у частині восьмій слова "центральними органами виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" замінити словами "спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я", а слова ", в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України" виключити;

у частині дев'ятій слова "центральними органами виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я" замінити словами "спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я";

3) частину першу статті 11 після слів "речовин і прекурсорів," доповнити словами "разом з копією";

4) статтю 13 доповнити частиною такого змісту:

"З метою протидії незаконному обігу аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин здійснюються заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, визначені Законом України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними".";

5) частину третю статті 25 після слів "Служби безпеки України" доповнити словами ", а також які зберігаються Державною прикордонною службою України";

6) статтю 30 доповнити частиною такого змісту:

"Знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, інструментів або обладнання, які використовуються для їх виробництва і виготовлення, вилучених з незаконного обігу відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України, Державної митної служби України, Служби безпеки України, а також знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Державною прикордонною службою України здійснюється без відповідної ліцензії.".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пунктів 1 і 2 цього Закону, які набирають чинності через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

  

Опрос