Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об особенностях производства по делам об административных правонарушениях и принудительном выдворении иностранцев и лиц без гражданства во время проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине

Проект закона Украины от 21.04.2011 № 8426
Дата рассмотрения: 21.04.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення і примусове видворення іноземців та осіб без громадянства під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні

Цей Закон встановлює особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення, вчинені під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, а також процедуру примусового видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства, які постійно не проживають в Україні, за вчинення таких правопорушень.

Стаття 1. Сфера дії Закону

1. Провадження у справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 44, 51, 512, 173, 1731, 174, 1751, 178, частинами першою і другою статті 181, статтями 185, 1851, 1857, 191, 1953 і 1956 Кодексу України про адміністративні правопорушення, вчинені під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, здійснюється відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

2. Видворення іноземців та осіб без громадянства, які постійно не проживають в Україні, що вчинили адміністративні правопорушення, зазначені у частині першій цієї статті, здійснюється на підставах, встановлених Законом України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Стаття 2. Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення

1. Протокол про адміністративні правопорушення, зазначені у частині першій статті 1 цього Закону, складається уповноваженими на те посадовими особами органів внутрішніх справ з дотриманням вимог статей 254 і 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення передаються органу (посадовій особі), уповноваженому розглядати зазначену справу, під час доставлення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

2. Після складення протоколу про адміністративне правопорушення з метою забезпечення своєчасного розгляду справ та виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення уповноважені на те посадові особи органів внутрішніх справ здійснюють доставлення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, до органу (посадової особи), уповноваженого розглядати справу про адміністративне правопорушення.

3. Для забезпечення своєчасного розгляду справи та виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення, зазначені у частині першій статті 1 цього Закону, уповноважений орган (посадова особа) провадить адміністративне затримання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, до розгляду справи, але не більш як на одну добу.

Стаття 3. Особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення, винесення постанов та звернення їх до виконання

1. Справи про адміністративні правопорушення, зазначені у частині першій статті 1 цього Закону, розглядаються за місцем їх вчинення протягом однієї доби.

2. Справи про адміністративні правопорушення, зазначені у частині першій статті 1 цього Закону, вчинені на території спортивної споруди під час проведення масового спортивного або іншого культурно-видовищного заходу, розглядаються на території спортивної споруди у спеціально обладнаних приміщеннях протягом однієї доби. Для тримання осіб, які притягуються до адміністративної відповідальності, до розгляду справ на території спортивних споруд облаштовуються окремі приміщення.

3. Постанова у справі про адміністративне правопорушення оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови негайно під розписку вручається особі, щодо якої її винесено, а також уповноваженій особі органу внутрішніх справ.

4. Постанова у справі про адміністративне правопорушення підлягає негайному виконанню.

5. Скаргу на постанову у справі про адміністративне правопорушення може бути подано протягом трьох діб з дня винесення постанови. Скарга на постанову у справі про адміністративне правопорушення розглядається уповноваженими органами (посадовими особами) протягом однієї доби з дня її надходження.

Стаття 4. Заборона відвідувати масові спортивні або інші культурно-видовищні заходи

1. Уповноважений орган (посадова особа) під час розгляду справ про вчинення адміністративних правопорушень, зазначених у частині першій статті 1 цього Закону, на території спортивної споруди під час проведення масового спортивного або іншого культурно-видовищного заходу з урахуванням характеру вчиненого правопорушення та особи, яка його вчинила, може встановити заборону щодо відвідування особами, які вчинили зазначені правопорушення, масових спортивних або інших культурно-видовищних заходів на території спортивних споруд на період проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

2. Виконання постанов про заборону відвідувати масові спортивні або інші культурно-видовищні заходи на території спортивних споруд покладається на органи внутрішніх справ.

3. Органи внутрішніх справ створюють та забезпечують ведення обліку осіб, яким заборонено відвідувати масові спортивні або інші культурно-видовищні заходи на території спортивних споруд, у визначеному законом порядку.

4. У місцях проходу глядачів до спортивних споруд встановлюються спеціальні електронні пристрої ідентифікації глядачів з метою виявлення осіб, яким заборонено відвідувати масові спортивні або інші культурно-видовищні заходи на території спортивних споруд.

Стаття 5. Особливості примусового видворення

1. Іноземці та особи без громадянства, які постійно не проживають на території України, що вчинили адміністративні правопорушення, зазначені у частині першій статті 1 цього Закону, з урахуванням характеру вчиненого правопорушення та особи порушника після виконання адміністративного стягнення можуть бути примусово видворені за межі України.

2. Орган внутрішніх справ негайно звертається до відповідного окружного адміністративного суду для вирішення питання про примусове видворення іноземця або особи без громадянства, які постійно не проживають на території України, за межі України, якщо дії таких осіб грубо порушують вимоги законодавства про статус іноземців та осіб без громадянства, в тому числі в частині невиконання законних вимог і рішень органів державної влади України та їх посадових осіб, або суперечать інтересам забезпечення безпеки України чи охорони громадського порядку, або коли це необхідно для охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України.

3. Справа про примусове видворення за межі України іноземця чи особи без громадянства, яка постійно не проживає в Україні, розглядається невідкладно відповідним окружним адміністративним судом.

4. Справи про примусове видворення за межі України іноземця чи особи без громадянства, яка постійно не проживає в Україні, за вчинення адміністративних правопорушень, зазначених у частині першій статті 1 цього Закону, на території спортивної споруди під час проведення масового спортивного або іншого культурно-видовищного заходу розглядаються на території спортивної споруди у спеціально обладнаних приміщеннях за участю зазначеної особи.

5. Постанова адміністративного суду про примусове видворення іноземця чи особи без громадянства за межі України набирає законної сили з моменту проголошення і підлягає негайному виконанню.

Стаття 6. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності одночасно з початком періоду проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні і втрачає чинність через 30 днів після його закінчення.

2. Розділ VII "Прикінцеві та перехідні положення" Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 35 - 37, ст. 446) доповнити пунктом 111 такого змісту:

"111. Особливості розгляду адміністративними судами справ про примусове видворення іноземця або особи без громадянства за межі України під час організації та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні визначаються Законом України "Про особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення і примусове видворення іноземців та осіб без громадянства під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні".".

3. З метою належного та оперативного розгляду судами справ про адміністративні правопорушення, зазначені у частині першій статті 1 цього Закону, вчинені під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, а також про примусове видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства, які постійно не проживають в Україні, за вчинення таких правопорушень Раді суддів України затвердити графіки чергування суддів та працівників апарату місцевих і апеляційних загальних судів та окружних адміністративних судів на час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні.

4. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос